• Start
  • AKTUALNOŚCI
  • Antoniego Boka list otwarty do Leszka Lenarczyka (dyr. Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie)

Antoniego Boka list otwarty do Leszka Lenarczyka (dyr. Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie)

L I S T   O T W A R T Y

Głogów, 14.12. 2011

Pan
Leszek Lenarczyk
Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Głogowie 

Szanowny Panie Dyrektorze,

w trakcie konferencji „Głogów w latach 1945–1990”, w końcowej części swojego referatu o osobie prezydenta Mariana Borawskiego, zechciał się Pan odnieść do kwestii regionalizmu, przy czym istotne fragmenty dotyczyły Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. W moim przekonaniu wymagają one polemicznego komentarza. Zamierzałem zabrać głos w dyskusji kończącej konferencję, jednak uznałem, że nie byłoby to celowe. Z następującego powodu:

w dyskusji, jak należało się spodziewać, głos zabrali ważni uczestnicy i świadkowie historycznych wydarzeń z okresu tzw. karnawału Solidarności i stanu wojennego. Natomiast poruszone przez Pana kwestie związane z TZG, a co za tym idzie ew. polemika, miały w tym kontekście znaczenie marginesowe – zresztą pozostawały co najwyżej w luźnym związku z tematyką konferencji. Ponadto limit czasu na dyskusję okazał się krótszy niż zamierzano.

Pozwalam sobie zatem na wypowiedź pisemną. Od razu też pragnę wyjaśnić, dlaczego w konwencji listu otwartego. Odniesienia w referacie do teraźniejszości TZG były kolejną w szeregu wypowiedzi na temat Towarzystwa, które się dało w ostatnim okresie słyszeć z Pana ust w wystąpieniach publicznych. Są one zbliżone do siebie w treści. Należy przyjąć, że pragnie Pan przekazać społeczności lokalnej jakiś istotny z Pańskiego punktu widzenia  komunikat. Wymaga to (w końcu) ustosunkowania się tego, kto jest przedmiotem owego komunikatu. Czynię to niniejszym ja, w odniesieniu do wypowiedzi poniedziałkowej – ponieważ z grona kierownictwa TZG tylko ja byłem słuchaczem konferencji.

Powiedział Pan, że dziwić musi odwoływanie się obecnego TZG do tradycji założonego w grudniu 1945 r. Koła Kulturalno-Oświatowego, a nie np. do Głogowskiego Towarzystwa Kultury (późniejszego Towarzystwa Miłośników Głogowa). Przywołał Pan przy tym osobę Adam Królaka, który Koło (współ)zakładał, „a w okresie stalinowskim założył Towarzystwo Ziemi Głogowskiej”. Napomknął Pan przy tym o uczestnictwie A. Królaka w lokalnym aparacie władzy. Wydźwięk był, w moim odbiorze, następujący: fakt takiej aktywności dyskwalifikuje osobę, a powoływanie się TZG na KK-O w znaczeniu: idei założycielskiej, stawia je w złym świetle. Nie będę się rozwodził nad oceną A. Królaka: jego losy i postawa były skomplikowane (nb. jego biografia jest obecnie być w TZG profesjonalnie badana). Nie był modelowym przykładem „człowieka systemu” i na kwalifikację „bez przebaczenia” nie zasługuje. Z drugiej strony, rozumiem i zgadzam się, że tam, gdzie w wypowiedziach pojawia się pewna bezrefleksyjność, czy wręcz idealizowanie postaci i historycznej rzeczywistości (co mogło zdarzać się także niektórym członkom TZG), potrzebny jest wyważony głos osób fachowo przygotowanych, służący obiektywizacji.

Chcę podkreślić, że odwoływanie się do KK-O, nie jest bynajmniej dzisiejszym wynalazkiem. Kiedy w 1991 r. zgłosiłem swój akces do TMG, aktywnie działały tam ogólnie szanowane osoby: Janusz Chutkowski, Jerzy Sadowski, Marian Borawski i… Leszek Lenarczyk, który był prezesem (1991-1992). Wówczas i później powoływano się na KK-O i osobę A. Królaka, jako patrona głogowskiego regionalizmu. Dr Janusz Chutkowski opublikował w Encyklopedii Ziemi Głogowskiej hasło „Koło Kulturalno-Oświatowe” (1994 r.), był również autorem broszury jubileuszowej „50 lat Towarzystwa Ziemi Głogowskiej” (1995). Dzisiejsze odniesienie w publikacjach i wypowiedziach TZG wynika więc z uszanowania stanowiska twórców nowego programu i wizerunku Towarzystwa po zmianie ustrojowej w 1989 r., która pozwoliła na swobodne kształtowanie działalności – co przypomniał Pan w swoim referacie. Skoro cała działalność (w kolejnych formach organizacyjnych) w latach 1945-1989 była, co oczywiste, w jakiś sposób przez system sterowana, niekonsekwencją jest piętnowanie działaczy pierwszej fazy, którzy funkcjonowali w nieporównanie trudniejszych warunkach politycznych, niż po roku 1956.

W TZG tradycja kontynuacji rozumiana jest w odniesieniu do takich aspektów aktywności osób i stowarzyszeń, jakie mieszczą się w pojęciu regionalizmu, głównie: historia, dziedzictwo kulturowe i wiedza krajoznawcza w płaszczyźnie lokalnej („małej ojczyzny”). Trzeba dodać, że traktujemy historię lokalną i regionalną całościowo, nie podzielając Pańskiej oryginalnej tezy o, cyt.: „szkodliwym zawłaszczaniu historii”. W historii średniowiecznej i nowożytnej (do 1945 r.) staramy się akcentować zjawiska i osoby łączące się z historią Polski.

Skoro Pan się dziwi, ja również ze zdziwieniem przyjąłem zdanie, obwieszczające słuchaczom, że prezesem stowarzyszenia jest „prominentny polityk partii lewicowej”. Ze zdziwieniem, ponieważ nie ma ono w kontekście całego referatu i konferencji uzasadnienia. Rozumiem, że dla Pana jednak ma. Odebrać to można było jako sugestię o upolitycznieniu Towarzystwa, a nawet, że przymiotnik „lewicowa” miałby tu jakąś konotację pejoratywną. Przypomnę wpierw, że pojęcia „lewica” i „prawica” mają znaczenie nie wartościujące, a porządkujące. Inna sprawa, że w obecnej praktyce politycznej następuje ich zużycie. Co do upolitycznienia: tak przed, jak po 1989 r. w gronie działaczy Towarzystwa pojawiały się osoby o określonym profilu światopoglądowym lub czynne polityczne.
(Nie powinno to dziwić, już choćby dlatego, że środowisko osób aktywnych publicznie nie jest w mniejszych miastach szerokie, a skądinąd ich zaangażowanie świadczy o pozycji naszego stowarzyszenia). Jednak w okresie, w którym sam funkcjonuję w strukturze TZG, apolityczność zawsze była i pozostaje przykazaniem. Przekonania polityczne „zostawia się w domu”. Nie wpływają one na program i prace stowarzyszenia. Taka postawa właściwa jest też obecnemu prezesowi, będącemu we władzach TZG od wielu lat – do niedawna nie jako „prominentny polityk”. Dodam, że jako człowiek apolityczny, nie pozwoliłbym sobie na pozostawanie w stowarzyszeniu jako strukturze określającej się politycznie, lub poddanej tego rodzaju naciskom.

Szanowny Panie Dyrektorze,

nie sama krytyka pewnych aspektów działalności Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, pojawiająca się w Pana wypowiedziach, jest powodem ogłoszenia tego listu. Rzeczowa krytyka, jeśli jest właściwie odebrana, służy wszak ku poprawie jakiegoś stanu rzeczy. Dostrzegam jednak, nie sam jeden przecież, mniej rzeczowości, a więcej treści pozamerytorycznych, będących nieuprawnionymi skrótami myślowymi, a niekiedy sprawiających wrażenie „wycieczek pod adresem”. Tak dają się odebrać wywody, które znalazły się w Pana wypowiedzi konferencyjnej. Wolałbym uznać, że były one raczej nie dość przemyślane, niż zamierzone. Wynikające z określonej wizji historii lokalnej. Sądzę, a wyrażam tu również myśl kolegów z TZG, że odmienne poglądy na tę historię warto dyskutować w debacie publicznej. Toteż pragnę zakończyć mój list propozycją zorganizowania wspólnie w przyszłym roku otwartego forum dyskusyjnego dotyczącego zagadnień: historia – tożsamość – dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym i regionalnym. Natomiast tą drogą zapraszam Pana również, jako wieloletniego członka Towarzystwa, do udziału w Nadzwyczajnym Sejmiku, który odbędzie się w sobotę 14 stycznia. Będzie tam także sposobność do dyskusji o przeszłości i przyszłości TZG.

Pozdrawiam Pana życząc radości w święta Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym roku.

Antoni Bok
Wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

Wersja PDF – 2011-12-17 Antoni Bok – List otwarty do L. Lenarczyka

Tagi:, ,

Trackback z Twojej witryny.

Redakcja Miedziak.info.pl

Rzetelne & Wiarygodne Informacje • Aktualne Wydarzenia • Fotorelacje z życia miasta & regionu • Interesujące wywiady & reportaże | Informator Regionalny • Forum Dyskusyjne • Serwis Ogłoszeniowy • Skuteczna Reklama | Okręg Miedziowy | GŁOGÓW • POLKOWICE • LUBIN • LEGNICA

Nadchodzące Wydarzenia

Maj
20
nie
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Maj 20@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Maj 20@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
13:00 Amicus: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwięrzętom AMICUS
Amicus: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwięrzętom AMICUS
Maj 20@13:00 – 16:00
Jeśli kochasz biegać i uwielbiasz psy możesz to wykorzystać by im pomóc! „Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”, która daje możliwość by chętne osoby brały zwierzaki na spacery, zapewniając[...]
Maj
21
pon
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Maj 21@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Maj 21@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Maj 21@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
15:30 Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Maj 21@15:30 – 16:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na zajęcia baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15:30 – 16:00. Opiekunem grupy jest Sara Matelska. Koszt: 45[...]
15:45 Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Maj 21@15:45
Zajęcia teatralne dla dzieci - Uśmiechnięty Teatrzyk @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
„UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK” – to warsztaty teatralne dla dzieci 6-9lat. poniedziałki, godz. 16.00 – 17.00 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz. 15.45 – 16.45, sala koncertowa MCK MAYDAY prowadząca Agnieszka Urbanowska-Wilczyńska koszt: 30zł/miesięczniePodziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
16:00 Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Maj 21@16:00 – 17:30
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
UKS Głogowski Klub Judo zaprasza na treningi, które odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Borku. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. 16:00-17:30. Więcej szczegółów na plakacie. Zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
16:30 Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Maj 21@16:30 – 18:30
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia teatralne „Laboratorium kreacji artystycznej”, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16:30 – 18:30. Koszt to 30 zł za miesiąc. Zajęcia prowadzi Aleksandra Leosz. LABORATORIUM KREACJI ARTYSTYCZNEJ poniedziałki,[...]
19:00 Chór Beati Cantores – próby
Chór Beati Cantores – próby
Maj 21@19:00 – 20:00
Chór Beati Cantores - próby
Stowarzyszenie Chór Beati Cantores w Głogowie ogłasza nabór do wszystkich sekcji głosowych. Osoby zainteresowane – pragnące realizować się w śpiewie chóralnym, zapraszamy na próby chóru w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19:00 w salce[...]
20:00 Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Maj 21@20:00 – 21:00
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Fitness Total Body Workout, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz środę w Gimnazjum nr 2 w Głogowie. Zyskaj radość energię, popraw kondycję, spal setki kalorii i bądź fit![...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X