Konkurs na stanowisko dyrektora

Niedawno informowaliśmy, że rada Powiatu Głogowskiego na sesji, która miała miejsce w miniony poniedziałek (29 kwietnia) połączyła nowopowstałe Gimnazjum Dwujęzyczne i I Licem Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na sesji radni nadali też nowy statut. Teraz trwa konkurs na dyrektora tej placówki. Swoje oferty należy składać do 27 maja.

Od września bieżącego roku na terenie Powiatu Głogowskiego będzie funkcjonować nowe gimnazjum. Od pozostałych placówek będzie wyróżniać je to, że nauka odbywać będzie się w dwóch językach – języku polskim i języku angielskim. Gimnazjum Dwujęzyczne swoją siedzibę będzie miało w budynku I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Z tej okazji postanowiono połączyć te dwie placówki i stworzyć Zespół Szkół Ogólnokształcących. Taką decyzję podjęli radni powiatowi w czasie sesji, która miała miejsce w miniony poniedziałek (29 kwietnia). Radni nadali także statut dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Zakłada się, że szkoły te, tworzące Zespół Szkół Ogólnokształcących będą mieć jedną dyrekcję i jedną administrację. Także nauczyciele będą nauczać zarówno licealistów jak i gimnazjalistów. Teraz trwa konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Tak więc dyrektorem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który między innymi: ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Kandydat na dyrektora nie może też być karany.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz odpowiednim dopiskiem: “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie” w terminie do 27 maja bieżącego roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymuj najnowsze informacje o wydarzeniach z powiatu głogowskiego prosto do swojej skrzynki pocztowej.

You May Also Like

Pasowanie na ucznia w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie

Wczoraj pierwszoklasiści z Ekologicznej Szkoły Podstawowej numer 7 w Głogowie oficjalnie dołączyli do uczniowskiej społeczności. W uroczystości pasowania na ucznia uczestniczyła dyrekcja Szkoły: dyrektor Marek Cymbaluk ,zastępcy dyrektora Beata Pieta-Tarnawczyk i Małgorzta Bereszyńska , przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Kruszyna oraz licznie przybyli dumni rodzice i dziadkowie. Zebrani goście obejrzeli piękny taniec w wykonaniu pierwszaków, wysłuchali wierszy i piosenek, a ponieważ w tym roku obchodzimy rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nie zabrakło również wątku patriotycznego…

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na wykład i wycieczkę patriotyczną

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza głogowian na wykład oraz wycieczkę patriotyczną! Będzie to już siódma wyprawa z cyklu „Śladami tradycji niepodległościowych w Wielkopolsce”. Uczestnicy w najbliższą sobotę odwiedzą Poznań i Kórnik. Natomiast dzień wcześniej, w piątek 16-go listopada będzie można wysłuchać wykładu o powstaniu wielkopolskim i jego wpływie na kształtowanie granic II Rzeczpospolitej.