23 nowe firmy w Głogowie

Salon tatuażu i piercingu, kilka lokali gastronomicznych, salon fryzjerski i kosmetyczny – to firmy, które już niedługo powstaną w Głogowie. Powiatowy Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzył wnioski 23 bezrobotnych, którzy starali się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W naborze wniosków, który aktualnie zakończyliśmy o dotacje ubiegały się 23 osoby, a zatem każdy, kto złożył wniosek o założenie własnej firmy otrzymał dofinansowanie – informuje Damian Piątek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Z danych PUP wynika, że ten rodzaj pomocy bezrobotnym jest bardzo efektywny. W 2014 r. przyznano w sumie 108 dotacji na kwotę 2 mln 114 tys. zł. – Ok 100 % firm funkcjonuje przez pierwsze 12 miesięcy. Po 2-3 latach pozostaje ok 70 % firm na rynku – mówi Damian Piątek.

To nie był pierwszy nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności, jaki głogowski PUP przeprowadził w 2015 r. W tym roku już 21 bezrobotnych otrzymało pieniądze na otwarcie swojej firmy. O środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, mogły się wówczas starać osoby z do 30 roku życia.
Teraz szansę na otrzymanie dotacji mieli także bezrobotni po 30 roku życia. Środki dla tych osób pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, z programu z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na dotacje dla przyszłych przedsiębiorców, którzy planują prowadzenie działalności na terenie miasta, ufundowała również Gmina Miejska Głogów.

Bezrobotni otrzymali średnio 15.000 zł dofinansowania na utworzenie własnej firmy. Wnioski przeszły kilkustopniową weryfikację. Najpierw były sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wymogami poszczególnych programów, z których finansowane były dotacje.

Dotację może otrzymać osoba, która m.in. nie prowadziła działalności w ostatnich 12 miesiącach bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez PUP, nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu – wyjaśnia Damian Piątek.

Każdy bezrobotny stanął przed komisją i przedstawił swoją wizję planowanej działalności gospodarczej. – Prezentacja jest elementem pozwalającym zweryfikować, czy wniosek jest przygotowany, a działalność zaplanowana przez osobę wnioskującą – mówi zastępca dyrektora PUP.

Następnie pomysły głogowian na własną firmę poddane zostały ocenie merytorycznej. Analizując projekty komisja brała pod uwagę m.in. czy dana osoba ma kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe zbieżne z profilem działalności, czy wcześniej prowadziła już jakąś firmę, czy pieniądze z dotacji ma zamiar przeznaczyć na wyposażenie i sprzęt. Ważnym kryterium branym pod uwagę był stopień zaangażowania osoby bezrobotnej i działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności. Oceniano także analizę rynku przeprowadzoną przez osoby składające wnioski. Maksymalnie można było uzyskać 102 punkty. Najwyżej sklasyfikowany został wniosek na utworzenie salonu tatuażu i piercingu. Otrzymał 91 punkty.

Teraz bezrobotni muszą jeszcze podpisać umowę, na podstawie której PUP wypłaci im środki, a następnie mogą zarejestrować swoja firmę i rozpocząć działalność. Mają na to czas do września.

Powiatowy Urząd Pracy już planuje następny nabór wniosków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. – Do dyspozycji w roku bieżącym PUP posiada jeszcze 830 tysięcy złotych na udzielenie pomocy 53 osobom. Kolejny nabór wniosków przewidywany jest w terminie 10-14 sierpnia 2015 r. – mówi Damian Piątek.

Bezrobotni, planujący w przyszłości otwarcie własnej działalności, będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach, podczas których pracownicy PUP podpowiedzą jak poprawnie wypełnić wniosek, jakich błędów unikać, na co zwrócić uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymuj najnowsze informacje o wydarzeniach z powiatu głogowskiego prosto do swojej skrzynki pocztowej.

You May Also Like

Radni do Rady Miejskiej w Głogowie – oficjalne wyniki!

Są już oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie. W niedzielę, 21. października głogowianie oddali swoje głosy i zadecydowali, kto zasiądzie w Radzie.Wśród doskonale znanych nazwisk pojawiły się również nowe osoby. Najwięcej, bo aż 10 radnych to kandydaci KWW Rafaela Rokaszewicza…

Ewakuacja rozpocznie się o godzinie 7.00. Które ulice obejmie?

Bardzo ważny komunikat dla mieszkańców Głogowa!W związku ze znalezieniem na terenie budowy przy ul. Alei Wolności bomby lotniczej z czasów II Wojny Światowej wystąpiła konieczność jej wydobycia i wywiezienia.15 listopada od godziny 7.00 będzie prowadzona ewakuacja mieszkańców, klientów i pracowników z obiektów oraz terenów przyległych. Przewidywany czas zakończenia działań to godzina 12.00.