Miedziak.info.pl-TutajGLOGOW.pl-Gmina-Jerzmanowa
Wyświetl artykuł

Informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o możliwości ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe.
Udostępnij
Arch.-2012-03-29-gmina-wiejska-Glogow-01
Wyświetl artykuł

Zostało niewiele czasu

Mieszkańcy Gminy Wiejskiej Głogów mogą jeszcze złożyć wniosek o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Trujące powietrze nad Głogowem. Dziś niebezpieczna „14″

Sezon zimowy to okres, kiedy wiele miast w Polsce boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Niebezpieczny dla zdrowia smog znów dał o sobie znać mieszkańcom Głogowa. Dziś rano czujnik jakości powietrza zamontowany na budynku starostwa wskazywał niebezpieczną „14”, co oznacza, że stan jakości powietrza jest bardzo zły. Stężenie pyłów jest tak wysokie, że dzieci, seniorzy oraz osoby chore powinny bezwzględnie pozostać w domach. Przebywanie na zewnątrz powinno być ograniczone do minimum, odradzane są także wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz.
Udostępnij
X
X