MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Archiwum Autora

Redakcja Miedziak.info.pl

Rzetelne & Wiarygodne Informacje • Aktualne Wydarzenia • Fotorelacje z życia miasta & regionu • Interesujące wywiady & reportaże | Informator Regionalny • Forum Dyskusyjne • Serwis Ogłoszeniowy • Skuteczna Reklama | Okręg Miedziowy | GŁOGÓW • POLKOWICE • LUBIN • LEGNICA
lech starter

Rusza II edycja LECHSTARTERA – program zmieniający polskie miasta

Jeśli należycie do NGO, ruchu miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej lub jeśli działacie jako podmiot prawny pod inną postacią, możecie walczyć o fundusze na realizację projektów pozytywnie zmieniających Twoją najbliższą okolicę. Do zdobycia 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych i 10 grantów o wartości 50 tysięcy złotych. W sumie Leszek daje aż milion!

Od 1 lutego zgłaszajcie pomysły w obszarach:

 • Miejskie akcje i kooperacje,
 • Nowa miejska przestrzeń,
 • Innowacje dla miasta i ludzi.

LechStarter to program, który powstał z myślą o polskich miastach i ich mieszkańcach. To platforma dzięki której, możemy zmienić na lepsze miejsca, w których przebywamy. Jeśli zależy Ci na tym, aby w Twoim mieście żyło się łatwiej, wygodniej i powstawały nowe miejsca do integracji i spędzania razem czasu, dołącz do LECHSTARTERA już dziś. Zgłoś swoje pomysły, przekonaj do nich jury i mieszkańców, a Leszek Chmielewski przekaże grant na realizację takich działań. Na zmiany w polskich miastach czeka aż milion złotych!

Kto i jak może wziąć udział w programie?

Tak, to już druga edycja programu. Dla inspiracji, 25 wyróżnionych w zeszłym roku projektów, które powstały dzięki LECHSTARTEROWI można zobaczyć na stronie www.lechstarter.pl. W tegorocznej edycji LECHSTARTERA mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pożytku publicznego i pozarządowe (ngo), samorządowe osoby prawne jak np. domy kultury. Aby się zgłosić do programu, zapoznajcie się z obszarami tematycznymi, których powinny dotyczyć zgłaszane pomysły. Czekamy na ciekawe, innowacyjne i angażujące społeczność projekty. Dokładne informacje znajdziecie w regulaminie na stronie www akcji.

Co jest nagrodą za zwycięski projekt w programie LECHSTARTER?

Na realizację najciekawszych pomysłów czeka milion złotych! Ze wszystkich zgłoszonych projektów jury wyłoni 45 najlepszych, które traą do ogólnopolskiego głosowania internautów. Czekają na Was:

 • GRANTY: 5 × 100 tys. złotych
 • MIKROGRANTY: 10 × 50 tys. złotych

Gdzie i do kogo oraz w jakiej formie można wysłać swój projekt?

Projekty można zgłaszać wyłącznie poprzez rejestrację na stronie www.lechstarter.pl. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu: www.lechstarer.pl/regulamin, gdzie są wszystkie szczegóły dotyczące zasad udziału w akcji.

Jaki jest harmonogram programu (do kiedy można zgłaszać projekty, kiedy jest głosowanie na projekt)?

 • 01- 22.02.2017 przyjmowanie zgłoszeń
 • do 31.03.2017 weryfikacja zgłoszeń i obrady jury
 • 03.04-08.05.2017 głosowanie
 • do 30.09.2017 realizacja

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje/ regulamin programu?

Regulamin znajduje się na stronie programu www.lechstarter.pl/regulamin. Dodatkowo od 01.02.17 do 31.03.17 oraz od 09.05.17 do 30.09.17 będzie działała infolinia LECHSTARTERA. Od poniedziałku do piątku można dzwonić pod nr 502 091 977 w godzinach od 9.00 do 17.00.

W tegorocznej edycji programu LECHSTARTER można zgłaszać projekty w trzech obszarach tematycznych, które dotyczą miast i innowacyjnych rozwiązań dla ludzi w nich mieszkających. Zapoznaj się ze szczegółami i zdobądź granty na realizację swojego pomysłu!

Ogólnopolskie głosowanie wyłoni 15 najlepszych inicjatyw, na ich realiizację Lech Premium, organizator akcji, przeznaczy aż milion złotych! Wejdź na www.lechstarter.pl.

Kobieto, to twój czas na staż! Blisko 2 mln na aktywizację młodych kobiet

Na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego ruszył właśnie projekt „Kierunek Praca” oferujący wsparcie dla niepracujących kobiet w wieku 18-29 lat. Jest to jedna z najlepszych ofert aktywizacji na tym terenie w nowej perspektywie finansowania unijnego. 108 młodych kobiet, otrzyma doradztwo zawodowe, profesjonalne szkolenie zawodowe oraz płatny staż. Po stażu dostaną także dopasowane oferty pracy. Całe wsparcie to ponad 13.500 zł na jedną uczestniczkę. Oprócz młodych pracownic skorzystają także lokalni pracodawcy. To właśnie ich potrzeby zdeterminują rekrutację.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych kobiet do 29 roku życia pozostających bez pracy i zamieszkujących w powiecie głogowskim, polkowickim lub lubińskim. Na ten cel realizatorzy wydadzą w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. kwotę 1.811.430,72 zł. Ma to zapewnić młodym osobom profesjonalne wsparcie odpowiadające na specyficzne problemy i potrzeby powodujące ich oddalenie lub wykluczenie z rynku pracy. W ramach działań projektowych, uczestniczki skorzystają z szeregu form wsparcia, mających doprowadzić do wzrostu zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Po spotkaniu z doradcą zawodowym, który udzieli uczestniczkom indywidualnego poradnictwa zawodowego i pomoże utworzyć Indywidualny Plan Działania, uczestniczki projektu wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu zawodowym zgodnym z predyspozycjami zawodowymi. Szkolenie związane będzie z zawodami deficytowymi w naszym regionie. Szkolenie wraz z egzaminami poświadczającymi nabycie nowych umiejętności jest całkowicie dofinansowane z funduszy unijnych. Uczestniczki dodatkowo oprócz materiałach szkoleniowych, ubezpieczenia NNW oraz pokrycia kosztów posiłków podczas szkolenia, otrzymywać będą także stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6,50 zł netto za każdą godzinę szkoleniową. Całe szkolenie trwać będzie ok 160 godzin w okresie ok 4-6 tygodni.

Kończąc szkolenie i osiągając odpowiednie kwalifikacje, uczestniczki zostaną następnie skierowane na 5-miesięczne płatne staże do konkretnych pracodawców. Pozwoli to nabyć młodym kobietom odpowiednie umiejętności praktyczne w obszarze szkoleń jakie odbyły, a także dać im pewność siebie i wiedzę pozwalającą pełnić stanowisko w danym zawodzie na równi z innymi pracownikami. W tym okresie otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości 1.100 zł netto.

Po zakończeniu staży, pracodawcy będą decydować o zatrudnieniu nowych pracownic. W tym okresie ze strony kadry projektowej uczestniczki otrzymają kolejne wsparcie na pośrednictwo pracy – każda Uczestniczka otrzyma różne oferty pracy.

Reasumując – w ramach projektu „Kierunek Praca” realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdej Uczestniczce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.
  • Wsparcie w wysokości ok. 740 zł / uczestnika
 2. Pokrycie kosztów profesjonalnego szkolenia i egzaminu, (także osoby zgłaszającej się do pracodawcy w ramach samodzielnego poszukiwania pracy), a nie posiadającej kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu.
  • Wsparcie w wysokości ok. 4.385 zł / uczestnika
 3. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.100,00 zł netto miesięcznie dla stażysty. Pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny pracy, śr. 60,00zł
  • Wsparcie w wysokości ok. 7.525 zł / uczestnika
 4. Pośrednictwo pracy – każda Uczestnik otrzyma min. 4 oferty pracy
  • Wsparcie w wysokości ok. 1.315 zł / uczestnika

Łączne wsparcie unijne dla jednej uczestniczki wynosi ok 13.500 zł. Z czego bezpośrednie finansowanie to stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1040 zł netto za półtoramiesięczne szkolenie oraz stypendium stażowe w wysokości ok 5.500 zł netto za 5-miesięczny staż. Pozostałe kwoty to koszty realizacji szkolenia zawodowego i koszty doradztwa zawodowego, kosztów pracowniczych podczas stażu oraz pośrednictwa pracy.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • asystent dla os. niepełnosprawnej
 • środki na zasiedlenie 7500,00zł
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • poczęstunek podczas zajęć
 • ubezpieczenie NNW

Uczestniczki nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie.

Terminy REKRUTACJI:

 • edycja I – styczeń/luty 2017
 • edycja II – maj/czerwiec 2017
 • edycja III – wrzesień/październik 2017

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje,
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych).

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

 • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • biernych zawodowo osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)
 • osób niepełnosprawnych (osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

Uwaga! Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać tu:

Biuro Projektu „Kierunek Praca” w Głogowie:
Plac Konstytucji 3 Maja 1 pokój 211 (II piętro hotel Qubus), 67-200 Głogów

 • Dominika Błaszczyk // Koordyantorka / Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 515 832 668 d.blaszczyk@biuroprojektu.eu
 • Roman Burczak // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 598 301 r.burczak@biuroprojektu.eu
 • Mariusz Kardynał // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 515 840 623 m.kardynal@biuroprojektu.eu
 • Martyna Łabyk // Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 797 597 966 m.labyk@biuroprojektu.eu
 • Łukasz Zygiel // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 604 585 l.zygiel@biuroprojektu.eu

Informacje dostępne także na www.Dolnoslaskie.info.pl i www.kierunekpraca.biuroprojektu.eu

Źródłem tego intratnego wsparcia unijnego są Centrum Edukacji AC-EXPERT oraz SJO EVERGREEN SZKOLENIA – partnerzy realizujący projekt „Kierunek -> Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miedziak.info.pl podpis dokumenty ustawy burmistrz prezydent urzędnik

Czy program współpracy wystarczy?

 

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady, formę oraz ocenę współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany i aktualizowany Program Współpracy. Współpraca ta powinna się opierać na sześciu podstawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Jedną z form współpracy pozafinansowej organizacji z samorządem są Programy Współpracy. Obowiązek uchwalenia Programu przewiduje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Programy mogą być uchwalane na rok lub kilka lat. Zwyczajowo przyjęło się że uchwala je się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Program współpracy to dokument programowy, w którym określone są zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.

Ustawa nie zawiera wskazówek, co do stopnia szczegółowości programu, ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Roczny program współpracy nie musi być ściśle powiązany z budżetem, a jego tworzenie nie musi pokrywać się równolegle z przygotowaniem budżetu.

Główne cele powstawania programów współpracy to

 1. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, powiecie czy województwie;
 2. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
 3. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy;
 4. udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy ;
 5. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;
 6. wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami roczny program współpracy musi zostać uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Oznacza to, że prace nad programem powinny się odbywać w tym samych czasie co prace nad budżetem samorządu. Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Wcześniejsze uchwalenie programu daje możliwość wcześniejszego ogłaszania konkursów. Zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkursy na kolejny rok budżetowy mogą być ogłaszane na podstawie projektu uchwały budżetowej. Ogłoszenie konkursów w listopadzie i rozstrzygnięcie ich pod koniec grudnia lub na początku stycznia zapewnia ciągłość finansowania tych zadań, które zostały zlecone organizacjom na jeden rok.

Zasady współpracy

Należy tu przypomnieć, że współpraca powinna się opierać na sześciu podstawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.

Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

Kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.

Respektując zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych.

Wygodną formą informowania organizacji o konkursach jest też umieszczenie bezpłatnego ogłoszenia na portalach dla organizacji pozarządowych, jak np. NGO.legnica.pl, inkubatorNGO.info czy www.ngo.pl.

Formy współpracy międzysektorowej

Znowelizowana w tym roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia pewne przykładowe formy współpracy:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zrównanym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów zrównanych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 • zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
 • zawieranie umów partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych ze środków strukturalnych.

Samorząd może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zrównanymi tworzyć i prowadzić centra wspierania organizacji pozarządowych (jako swoją jednostkę organizacyjną). Placówki te mogą być także prowadzone (na zlecenie samorządu) przez organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zrównanym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wpisanie w ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. możliwości udzielania pożyczek czy poręczeń daje podstawę prawną do nowej formuły finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na mechanizmy udzielania pożyczek zdecydowało się kilka samorządów (m.in. Jastrzębie Zdrój, Cieszyn, Lyski).

Zatem istnieje wiele różnorodnych form współpracy międzysektorowej. Nie jesteśmy skazani na automatyczne, bezmyślne powielanie ubiegłorocznych rozwiązań – możemy spokojnie sięgać dalej i rozwijać współpracę w kierunkach wyznaczanych przez aktualne potrzeby i wiedzę wypracowywaną od lat w działaniach społecznych. Czy z tego skorzystamy?


Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych od lat prowadzi działania wspierające i animujące organizacje pozarządowe z powiatu głogowskiego. Wspólnie z partnerami pozarządowymi jak i samorządowymi organizuje wiele wydarzeń – m.in. tegoroczną edycję Głogowskich Targów NGO, czy całą serię różnych działań animujących 3 sektor i działania obywatelskie. FLIS jest jednym z inicjatorów powstania Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO, którego działaniami od samego początku koordynuje.

Fundacja nieprzerwanie od roku 2010 prowadzi Punkty Konsutlacyjno-Doradczy w Legnicy i w Głogowie w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, gdzie organizacje pozarządowe i aktywni obywatel mogą uzyskać profesjonalne wsparcie.

FLIS Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie - stopka

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Współpraca międzysektorowa kluczem do sukcesu?

Organizacje społeczne są bardzo ważnym elementem lokalnych społeczności. Rozwiązują problemy społeczne w miejscu gdzie biznes nie widzi korzyści, a administracja nie działa. Na swoje działania pozyskują fundusze z różnych źródeł, często korzystając ze wsparcia wolontariuszy. Jednakże wciąż borykają się z brakiem stabilności. Jakie jest na to lekarstwo?

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ok. 100 tys. stowarzyszeń i 17 tys. fundacji. Działalność prowadzi jednak znacznie mniej. Stowarzyszenie Klon/Jawor szacuje, że jedynie ok. 70 proc. będących w rejestrze organizacji prowadzi swoją działalność. Rzeczywiście aktywnych jest ok. 80 tys. stowarzyszeń i fundacji. Co piąta organizacja zatrudnia etatowych pracowników.

Dziś w społeczeństwie, także w środowisku biznesowym, panuje przekonanie, że organizacje społeczne powinny działać głównie w oparciu o pomoc wolontariuszy. Tymczasem działalność społeczna wymaga odpowiedniego podejścia i zaangażowania osób z odpowiednimi kompetencjami. Wprawdzie wolontariusze i ich zaangażowanie stanowią istotną siłę trzeciego sektora, jednak – podobnie jak w biznesie – także tu liczą się profesjonalne i stabilne projekty.

Istnieje pewien paradoks. Organizacje społeczne boją się swojej siły – jeśli oświadczymy, że profesjonalizujemy się, rozbudowujemy swoją organizację, by lepiej rozwiązywać problemy społeczne, a więc do tego zatrudniamy ludzi i budujemy infrastrukturę, która kosztuje, to jest obawa, że odwrócą się od nas darczyńcy. A to uniemożliwi nam dalsze działanie. A to właśnie stabilność jest naszym celem – by bez względu na czynniki zewnętrzne realizować naszą misję. – mówi Dominika Błaszczyk, prezeska zarządu Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

W Polsce dominuje przekonanie, że środki finansowe wystarczą, by rozwiązać problem społeczny. To widać także w statystykach – współpraca między sektorem społecznym i biznesem opiera się przede wszystkim na transferze pieniędzy. Z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” wynika, że 75 proc. organizacji nawiązuje kontakt z firmami, jednak zaledwie 14 proc. deklaruje, że relacje te mają częsty i regularny charakter. 32 proc. stowarzyszeń i fundacji kontaktuje się z nimi co pewien czas, a dla kolejnych 30 proc. relacje z sektorem prywatnym są rzadkie i sporadyczne.

 Pomaganie innym i organizowanie działalności społecznej często jest o wiele trudniejsze niż robienie biznesu – zaznacza Błaszczyk. – Z jednej strony wymaga profesjonalnego podejścia i odpowiednich narzędzi, ale z drugiej strony – wrażliwości, uodpornienia się na różne sytuacje, które towarzyszą tej działalności.

W ciągu ostatnich kilku lat 57 proc. stowarzyszeń i fundacji otrzymało wsparcie od firm. Może ono przybierać różne formy, od pomocy finansowej po transfer wiedzy i współpracę merytoryczną. Najbardziej popularne jest jednak wsparcie finansowe oraz rzeczowe. Darowiznę od firmy otrzymało w ciągu dwóch ostatnich lat 40 proc. organizacji, a wsparcie rzeczowe 28 proc. fundacji i stowarzyszeń.

Firmy coraz częściej współpracują z organizacjami pozarządowymi i samorządami, aby wspierać lokalną społeczność. Wspólne działanie pozwala często rozwiązać różne problemy społeczne. Zyskują wszystkie strony, przede wszystkim lokalna społeczność. W działalności firmy społecznie odpowiedzialnej w sposób szczególny brane są pod uwagę aspekty ekologiczne i kwestie istotne dla pracowników, klientów, kontrahentów oraz społeczności lokalnej. Dlaczego małe firmy miałby się interesować odpowiedzialnością społeczną swojej działalności? „Bo to się po prostu opłaca”. Zyski nie muszą być finansowe i nie zawsze przychodzą natychmiast. Są za to pewne i mogą przejawiać się w postaci lepszej pracy personelu, nowych klientów albo większej konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 Współpraca – zarówno z innymi organizacjami jak i międzysektorowa z samorządem i biznesem – jest kluczowa dla rozwiązywania społecznych problemów i rozwoju lokalnej społeczności. To właśnie budowanie partnerskich relacji, podejmowanie wspólnych działań oraz współtworzenie strategi rozwoju na poziomie lokalnym jest najstabilniejszym fundamentem rozwoju społecznej działalności – podsumowuje Błaszczyk. – Liczymy na otwartość i świadomość społeczną zarówno u partnerów samorządowych jak i przedsiębiorców, dla których CSR (ang. corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu – przyp. red.) nie jest tylko marketingowym hasłem.

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych od lat prowadzi działania wspierające i animujące organizacje pozarządowe z powiatu głogowskiego. Wspólnie z partnerami pozarządowymi jak i samorządowymi organizuje wiele wydarzeń – m.in. tegoroczną edycję Głogowskich Targów NGO, czy całą serię różnych działań animujących 3 sektor i działania obywatelskie. FLIS jest jednym z inicjatorów powstania Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO, którego działaniami od samego początku koordynuje.

Fundacja nieprzerwanie od roku 2010 prowadzi Punkty Konsutlacyjno-Doradczy w Legnicy i w Głogowie w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – gdzie organizacje pozarządowe i aktywni obywatel mogą uzyskać profesjonalne wsparcie.

FLIS Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie - stopka

TutajGLOGOW.pl 2016-09-08 FOSA prezentuje Społeczną Strategię Rozwoju Miasta Głogowa

FOSA zaprasza do dyskusji o strategii Głogowa

Stowarzyszenie Forum Obywateli Społecznie Aktywnych zaprasza wszystkich głogowian, a w szczególności organizacje pozarządowe na:

PANEL DYSKUSYJNY dotyczący strategii rozwoju Głogowa
sobota 10. grudnia 2016r. || godz. 12.00 || sala 110 PWSZ w Głogowie

W ten sposób Stowarzyszenie FOSA rozpocznie zapowiadany kilka miesięcy temu cykl dyskusji dotyczących strategicznych wyzwań dla rozwoju Głogowa. W sumie odbędą się cztery takie dyskusje dotyczące obszarów wyznaczonych przez naszą organizację w toku prac nad wstępnym dokumentem strategicznym, który został zaprezentowany we wrześniu.

Te obszary to:

 1. infrastruktura i środowisko,
 2. zarządzanie miastem,
 3. gospodarka,
 4. społeczeństwo.

Pierwszy panel poświęcony będzie właśnie ostatniemu obszarowi, a kolejne odbędą się w przyszłym roku. Celem serii debat jest stworzenie nowej strategii rozwoju miasta, która zastąpi dotychczasową.

Do udziału w panelu dotyczącym społeczeństwa zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że zainauguruje to rzeczową dyskusję o najważniejszych wyzwaniach stojących przed rozwojem Głogowa.

Unijne miliony z DWUP na rozwój dolnośląskich firm

Blisko 140 przedsiębiorców z regionu wzięło udział w specjalnej inauguracji najnowszego projektu DWUP, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy. Właśnie w tym mieście we wtorek, 22 listopada była mowa o funduszach na wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw.

miedziak-info-pl-marszalek-dolnoslaski-cezary-przybylski-dwup-arleg-akademia-inspiracji-legnica

Miedziak.info.pl: Marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski na Akademi Inspiracji w Legnicy

Propozycja skierowana jest do dolnośląskich firm, które chcą świadczyć usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo) dla regionalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. To ogromna szansa na rozwój i skuteczna pomoc w zmaganiach z konkurencją – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, który spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP” objął patronatem honorowym.

Najnowszy projekt to nic innego jak jedna z nielicznych form wsparcia pracodawców, którzy chcą się rozwijać i inwestować w rozwój pracowników. Dzięki pomocy agencji będą mogli skorzystać z konkretnego wsparcia, współfinansowanego przez Unię Europejską. W jej ramach otrzymają doradztwo w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Mają w tym pomóc wysokiej jakości szkolenia, które będą realizowane przez podmioty z Bazy Usług Rozwojowych. BUR to taki portal wymiany informacji między dostawcami usług rozwojowych i przedsiębiorcami. Zawiera pełen zakres ofert od pojedynczych trenerów po największe agencje szkoleniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie swojego rozwoju w wysokości od 50 do 80 proc. wartości usługi, z której skorzystają.

miedziak-info-pl-dwup-arleg-akademia-inspiracji-legnicaPomoc trafi do co najmniej 1,4 tys. dolnośląskich firm, 4,1 tys. osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek), 486 osób pracujących w wieku 50 lat i więcej (łącznie z pracującymi na własny rachunek) oraz 1.160 osób pracujących o niskich kwalifikacjach. Całkowita wartość projektu to ponad 43,5 mln zł, w tym wartość unijnego wsparcia to 36,9 mln zł.

miedziak-info-pl-dwup-arleg-akademia-inspiracji-legnica-widowniaW ubiegły wtorek eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy podpowiadali m. in. w jaki sposób zapisać się do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych, jak przedstawić swoją ofertę doradczo-szkoleniową firmom z całej Polski, jak wejść na rynek dofinansowanych z UE szkoleń i usług doradczych, a także jakie są zasady udzielania dofinansowania na usługi w województwie dolnośląskim.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X