Wyświetl artykuł

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w którym wzięły udział uczniowie Szkół w Przedmościu Serbach i Wilkowie. Uczniowie którzy przeszli eliminacje wewnątrz szkolne, zakwalifikowali się do eliminacji gminnych. W dwóch kategoriach klas 4-6 oraz 6-8 i III Gimnazjum test na który było 45 pisało w sumie 18 uczniów. W Ostateczności wyniki uplasowały się na pozycji:
Udostępnij
Wyświetl artykuł

40 lat w służbie

Pan Adam Sąsiadek znany jest w naszej społeczności jako strażak ochotnik. W jednostce OSP Kotla działa od 40 lat i pochwalić się może m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczenie to nadane zostało przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu. Od wielu lat Pan Adam był kierowcą w jednostce OSP Kotla, jednak z uwagi na osiągnięcie wieku 65 lat nie może brać już czynnego udziału w prowadzonych akcjach.
Udostępnij