Miedziak.info.pl-TutajGLOGOW.pl-Gmina-Jerzmanowa
Wyświetl artykuł

Informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o możliwości ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe.
Udostępnij