MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Kolejne obiekty do termomodernizacji – przyszedł czas na Polkowice, Kotlę i Chociemyśl

Kilka dni temu pisaliśmy o nadchodzącej termomodernizacji 6 głogowskich przedszkoli. Okazuje się jednak, że nie tylko u nas będą trwały prace. Zmiany dotkną tym razem Polkowice, Kotlę i Chociemyśl.

Ponad 2,5 mln zł. Tyle pieniędzy przypadnie Polkowicom w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Kwota zostanie przeznaczona na dwa cele. Będą to:

 1. Termomodernizacja budynku biblioteki w Polkowicach, przy ul. Skalników 6.
 2. Przebudowa pomieszczeń biurowych, mieszczących się przy ul. Górnej 2.

W zakres prac w bibliotece będą wchodzić m.in. ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja systemu zarządzania energią, a także instalacja monitoringu. W biurach natomiast zostaną ocieplone ściany, zmianom ulegnie system wentylacji, a stary system oświetlenia będzie zastąpiony mniej energochłonnym.

Na termomodernizację budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach otrzymaliśmy blisko milion 400 tysięcy, natomiast na realizację przebudowy pomieszczeń biurowych przy ulicy Górnej 2 przyznano nam dofinansowanie w kwocie niespełna milion 200 tysięcy złotych — mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Termomodernizacja obejmie także szkoły w Kotli i Chociemyśli. I podobnie jak w przypadku polkowickiej biblioteki i biur, pieniądze w znacznej mierze pochodzą z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Planowany zakres robót obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z wymianą pokrycia, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej, wykonanie niezbędnych obróbek i napraw w obrębie elewacji budynków oraz przyległych zadaszeń i schodów. Projekt zakłada także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii: — Planujemy wykorzystać powietrzną pompę ciepła i 114 sztuk paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kotli i dwie gruntowe pompy ciepła w budynkach Szkoły Filialnej w Chociemyśli — informuje Wójt Gminy Łukasz Horbatowski.

Projekt zakłada również wymianę rur centralnego ogrzewania, montaż instalacji, wymianę grzejników, montaż systemu zarządzania energią, wymianę zewnętrznych opraw oświetleniowych na elewacjach na oprawy LED.

Prace w Chociemyśli będą zrealizowane w tym roku. Na Kotlę przyjdzie czas w przyszłym roku. Całkowity koszt inwestycji to około 4 mln zł, z czego ponad 3 mln pochodzi z dofinansowania z RPO.

Realizacja prac – zarówno w Polkowicach, jak też w Kotli i Chociemyśli – przyczyni się do zmniejszenia zużycia ciepła i energii elektrycznej i znaczących oszczędności.
Dodatkowo energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne szkoły. Powinna pokryć ponad 60% zużycia energii elektrycznej w obiekcie przez pompy ciepła, co zdecydowanie obniży koszty ogrzewania obiektu i będzie miało wpływ na wymierny efekt proekologiczny.

Rodzina 500 plus – w Głogowie umiarkowany sukces

Rok temu, na przełomie marca i kwietnia 2016 r., ruszył rządowy program Rodzina 500 plus. Głogowianie również skorzystali i nadal z niego korzystają. Ogólnopolskie media przesyłają sprzeczne informacje na temat efektywności programu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wyjaśnia jak to wygląda u nas.

Rządowy program Rodzina 500 plus wywołuje wiele kontrowersji. Niektórzy go wychwalają, inni krytykują. Okazuje się, że prawda – jak to często bywa – leży gdzieś pomiędzy.

Ludzie na pewno pozytywnie reagują kiedy dostają pieniądze za darmo. Część rodzin przestała nawet korzystać z pomocy naszego ośrodka, ze względu korzyść wynikającą z 500 plus — twierdzi Wiesława Rzewuska, kierownik Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie.

Jasne strony 500 plus

Sam ten fakt wiele mówi. Rodziny, które dzięki 500 plus przestały korzystać z pomocy głogowskiego MOPS-u umożliwiają szybszą i skuteczniejszą pomoc innym potrzebującym. To tak, jak w kolejce po chleb: jeśli w 100-osobowej kolejce zwolni się 20 miejsc, zostają one natychmiast zapełnione, z korzyścią dla pozostałych.

Wiele rodzin przestało głodować, wielu rodziców stać teraz na zorganizowanie swoim pociechom wyjazdu na ferie, czy na wakacje. Niektóre dzieci mogą w końcu posmakować słodyczy, które od zawsze wołały do nich z ekranów telewizorów. Część rodziców stać nawet na wysłanie swoich pociech na ferie, czy na wakacje.

Pracownicy socjalni głogowskiego MOPS-u donoszą o sytuacjach, w których ludzie nie przychodzą już na obiady do ośrodka, ponieważ 500 plus pozwala im samodzielnie się utrzymać.

Warto też dodać o całkiem przypadkowych korzyściach płynących z programu. Na przykład rodziny korzystające ze świadczenia coraz rzadziej pogrążają się w spirali długu firm pożyczkowych, tzw. chwilówek. Tego rodzaju pseudofirmy żerują głównie na ludziach biednych i naiwnie wierzących w ich uczciwość. Obecnie chwilówki są w odwrocie. Widać to również w Głogowie. Jeszcze dwa lata temu niemal każdy słup ogłoszeniowy, lampa uliczna, czy banner reklamowy obwieszone były powiewającymi papierkami z tajemniczymi numerami telefonów. Dzisiaj też wiszą, ale raczej tylko po to, aby je zedrzeć, gdyż większość z nich jest już nieaktualna.

Istnieje jednak mniej kolorowy aspekt programu.

Ciemne strony 500 plus

Oczywiście mamy w Głogowie rodziny patologiczne, borykające się z wieloma problemami. W rodzinach tych pieniądze często są wydawane na niewłaściwe cele — twierdzi Rzewuska — Tam sytuacja jak się nie zmieniała, tak się nie zmienia. Alkohol i głód często niszczą te rodziny.

Gdzieniegdzie widać także niechęć do podjęcia pracy przez osoby biedne. Dodatkowe 500 zł miesięcznie to dla nich tak duży zastrzyk gotówki, że najzwyczajniej w świecie nie chce im się pracować. Do tego dochodzą inne świadczenia socjalne, pomoc różnych instytucji, czy darmowe obiady. Paradoksalnie może to wpływać demobilizująco na biednych ludzi (w myśl zasady „Skoro dostaję za darmo, to po co mam się starać?”). Na szczęście tego rodzaju przypadki stanowią niewielki odsetek.

Warto też dodać, że pieniądze z programu 500 plus nie są tak po prostu rozdawane. Są finansowane m.in. przez nas samych, czyli podatników. Rząd nie posiada własnych pieniędzy. Rząd pobiera podatki – to jego główne źródło utrzymania.

W miesiącu lutym 2017 r. z programu Rodzina 500 plus korzystało prawie 4000 głogowskich rodzin.

Unijna dotacja dla Dolnego Śląska i Głogowa

Luty obfituje w Głogowie w dobre wiadomości związane z pozyskiwaniem środków związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców. Dosłownie parę dni temu pisaliśmy o dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej a dzisiaj informujemy o kolejnym sukcesie – powstanie Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych, którą dofinansuje Unia Europejska.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Dolnego Śląska, Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali dokumenty umowy dotacji na realizację zadań związanych z budową  Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – na kwotę przekraczającą 43 mln zł.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, pozyskał potężne środki na dofinansowanie  projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Pieniądze dotacji pochodzić będą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.  Chodzi o działanie, którego łączne koszty przekraczają pięćdziesiąt jeden i pół miliona złotych.

Udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia tj.  w kwocie blisko czterdziestu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych. Z tych pieniędzy Powiat Głogowski otrzyma sumę ponad miliona pięciuset czterdziestu tysięcy złotych na działania związane z wdrożeniem zadań realizowanych w ramach projektu na naszym terenie – przy wkładzie własnym w wysokości jedynie nieco ponad dwustu osiemdziesięciu tysięcy złotych.

Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z dwudziestoma trzema powiatami  Województwa Dolnośląskiego. Będzie on realizowany do 31.10.2018 r.

Zadaniem przedsięwzięcia jest  modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Dodatkowo chodzi o podniesienie efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Mieszkańcy będą  więc mieli szansę na:

 • szybki elektroniczny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych przy sprzedaży/nabyciu działki, domu czy mieszkania,
 • elektroniczne pobieranie map i dokumentów potrzebnych przy budowie – np. domu,
 • dokonanie drogą elektroniczną wszelkich zmian danych osobowych,
 • znacznie ułatwiony dostęp do niezbędnych danych dla budowlańców, projektantów, rzeczoznawców,
 • pozyskanie danych dotyczących konkretnego terenu czy nieruchomości oraz pobranie ich drogą elektroniczną bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie, co szczególnie ważne jest dla przedsiębiorców szukających terenów pod planowane inwestycje,
 • elektroniczne załatwianie swoich spraw nie tylko na terenie własnego powiatu, ale na terenie całego Dolnego Śląska.

Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w sposób prosty i bez wychodzenia z domu a jedynie zakładając elektroniczne konto klienta, petenci będą upoważnieni m.in. do. :

 1. Złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków
 2. Złożenia wniosku o udostępnienie zbioru Bazy Danych Obiektów Topografii
 3. Złożenia Wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy  Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 4. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów  Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
 5. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 6. Wnioskowania o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
 7. Wnioskowania o udostępnienie mapy zasadniczej
 8. Wnioskowania o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz EGiB
 9. Wnioskowania o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
 10. Wnioskowania o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wnioskowania w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 12. Wnioskowania w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/ kartograficznej
 13. Wnioskowania o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków  ( zgodnie z art. 22 ust. 2 – PgiK)
 14. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych
 15. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych
 16. Wnioskowania o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
 17. Wnioskowania o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

 

Minister dofinansuje głogowską bibliotekę

Kultura i sztuka są tymi obszarami działalności społecznej, które aby mogły być rozpowszechniane, muszą być systematycznie dofinansowywane. Nie należy jednak na tym oszczędzać, bo to właśnie one dodają piękna i subtelności w codziennym życiu. Pokazują też nasze korzenie, dziedzictwo czy po prostu historię. Wie o tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na głogowską bibliotekę przeznaczył dodatkowo niemałe środki.

Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Partnerstwo dla książki w kwocie 42.250,00 zł na realizację zadania „Czas na czytanie czyli 70 niezwykłych spotkań z książką”.
Zadanie dotyczy zorganizowania wielu różnorodnych wydarzeń animujących szeroko pojętą kulturę słowa pisanego, w tym między innymi: spotkań z twórcami, recitali, dyskusji klubowych, zajęć animacyjnych dla dzieci, warsztatów, konkursów, wystaw czy wydania książki dla dzieci.

„70 niezwykłych spotkań z książką” to jubileuszowa propozycja biblioteki dla czytelników i mieszkańców miasta. Już dziś Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie zaprasza do świętowania z książką, która okazuje się być świetnym życiowym partnerem oraz do uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach, które będą miały miejsce w Głogowie w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy przedsięwzięcia, na które zapraszają głogowskie biblioteki w obecnym tygodniu:

 • Bezpłatną propozycją warsztatową „Coś z niczego” są zajęcia z wykonywania dekoracji w 5 minut (dosłownie prawie z niczego czyli ze wszystkiego). Uczestnicy nie muszą mieć wyjątkowych zdolności manualnych czy zmysłu plastycznego. Wystarczą chęci, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Warsztaty odbędą się 27 lutego 2017 oraz 13 marca 2017 w godzinach 9.00 – 10.00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.
 • Kolejną opcją będzie piękne pisanie w comiesięcznej, warsztatowej odsłonie. Spotkanie z cyklu „Mały kaligraf” będzie miało miejsce 28 lutego 2017 r. o godz. 16.00 również w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15. Uczestnicy będą podczas niego pisać, uczyć się oraz ćwiczyć rękę i umysł.

 • „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins to już niemal klasyka literatury młodzieżowej, dlatego nie mogło ich zabraknąć na liście omawianych książek przez Młodzieżowy Klub Książki Czytamy i gadamy.
  Już od 9 lat historia Katniss Everdeen i jej walki z totalitarnym państwem porywa czytelników na całym świecie. To przejmująca opowieść o poświęceniu, walce jednostki z systemem i pragnieniu wolności, za które czasami trzeba zapłacić wysoką cenę – przeczytać można na oficjalnej stronie biblioteki. Podczas rozmowy na temat powieści organizatorzy chcą również odwołać się do ekranizacji tej trylogii. Na spotkanie zapraszają 28 lutego o godz. 16.00 do Biblioteki Lokalnej Osiedla Głogowskiego przy ul. Perseusza 13.

 • Młodzieżowy Klub Książki Czytamy i Gadamy założył również blog o książkach. W związku z tym szuka chętnych do jego współtworzenia. Zaprasza wszystkich, którzy lubią czytać, którzy chcieliby podszkolić recenzencki warsztat lub po prostu rozpocząć działalność w książkowej blogosferze. Na pierwsze zajęcia „Moda na bloga” organizatorzy zapraszają 28 lutego o godz. 17.00 do Biblioteki Lokalnej Osiedla Głogowskiego.

zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

Spadek bezrobocia w powiecie głogowskim

W dzisiejszych czasach praca nie jest niczym stałym i pewnym. Wielu ludzi zmienia miejsce zatrudnienia wiele razy w ciągu swojej kariery zawodowej. Często też konieczna jest przy tym zmiana zawodu czy chociażby skończenie dodatkowych kursów czy szkoleń. Nie gwarantuje to jednak zdobycia wymarzonej pracy czy utrzymania obecnego stanowiska. Wielu ludzi z tego powodu szuka pracy w innych miejscowościach a często też wyjeżdża za granicę. Przedstawiamy, jaki obecnie jest poziom bezrobocia w powiecie głogowskim oraz na co mogą liczyć w PUP osoby poszukujące pracy.

Jak podaje oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie w styczniu 2017r. w porównaniu do grudnia 2016r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 105 osób, jednak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 659 osób. I tak rok temu wynosiła ona 3759 osób a obecnie jest ich już tylko 3100.

Zwracając uwagę na pierwszy miesiąc obecnego roku, należy zauważyć, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie zarejestrowało się wtedy 417 bezrobotnych, tj. o 71 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W grupie osób nowo zarejestrowanych 14% przypadało na osoby dotychczas niepracujące, a 86% stanowiły osoby, które w okresie poprzedzającym rejestrację jednak pracowały.

W grupie osób, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową do najliczniejszych przyczyn ustania wykonywania pracy należały:
• upływ okresu, na który umowa była zawarta – 130 osób,
• porozumienie stron – 50 osób,
• wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – 32 osoby,
• wypowiedzenie ze strony pracownika – 19 osób,
• bez wypowiedzenia ze strony pracodawcy – 17 osób.

2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow-IMG_9362

W Powiatowych Urzędach Pracy istnieje coś takiego, jak profilowanie pomocy. Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania. Urząd pracy ustala więc dla osób bezrobotnych jeden z trzech profili pomocy. Pod koniec stycznia 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pacy w Głogowie w konkretnych profilach zarejestrowani byli petenci:
• Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych do podjęcia zatrudnienia (60 osób),
• Profil pomocy II – dla osób wymagających wsparcia w celu znalezienia zatrudnienia (1762 osoby),
• Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia (1168 osób).
Jeżeli został ustalony profil pomocy I, oznacza to, że bezrobotny będzie mógł skorzystać przede wszystkim z pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach m.in. z: poradnictwa zawodowego, bonów, środków na podjęcie działalności gospodarczej czy dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub zakwaterowania.
W przypadku, gdy bezrobotnemu ustalono profil pomocy II będzie mógł zostać objęty większością form pomocy przewidzianych w ustawie, m.in. pomocą z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, pożyczek i dofinansowań do zatrudnienia czy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Jeżeli w wyniku wywiadu ustalony został profil pomocy III, bezrobotny będzie mógł skorzystać m.in. z udziału w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych.

Na szczęście dla osób bezrobotnych przybywa nowych ofert. W styczniu 2017r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zgłoszono 97 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Statystycznie na jedną ofertę przypadały 4 osoby bezrobotne rejestrujące się w trakcie miesiąca oraz 31 bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu. W grupie wolnych ofert pracy najwięcej miejsc przeznaczonych było dla sprzedawców – 10, robotników gospodarczych – 6, spawaczy – 4. Natomiast wśród subsydiowanych miejsc zatrudnienia oferty skierowane były dla: robotników budowlanych – 2, sprzedawców – 2, mechaników samochodowych – 2.

2013-09-29-nowosci-technologiczne@powiatowy-urzad-pracy@Glogow-(fot.D.Jeczmionka)-01-

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem lutego 2017r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zarejestrowanych było 314 osób niepełnosprawnych, w tym:
• 214 osób posiadało status bezrobotnych (prawo do zasiłku przysługiwało 27 osobom),
• 100 osób uznanych było za poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu.
W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych była mniejsza o 85, a w stosunku do poprzedniego miesiąca większa o 4 osoby. Najczęściej występującymi schorzeniami w grupie niepełnosprawnych bezrobotnych były: upośledzenie narządu ruchu – 59 osób, choroby psychiczne – 35 osób i choroby układu oddechowego – 22 osoby. Wśród poszukujących pracy były osoby cierpiące na: choroby psychiczne – 22 osoby, upośledzenie umysłowe – 17 osób oraz upośledzenia narządu ruchu – 13osób.

Pieniądze, jakimi dysponuje obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie są niemałe. Na organizację i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017r. PUP może przeznaczyć środki z:
1. Funduszu Pracy:
• limit podstawowy – 6.807.838zł, (zaangażowano – 52,32%),
2. Europejskiego Funduszu Społecznego:
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – 2.790.220zł (zaangażowano – 0,00%),
• Regionalny Program Operacyjny – 2.185.442zł, (zaangażowano – 0,00%),
3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• limit – nie ustalono, w tym zobowiązania z 2016r. na kwotę 15.298 zł, (zaangażowano 0,00%).

Policja z Głogowa przestrzega seniorów

Od zawsze wiadomo, że seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia. Należy ich otaczać nie tylko zainteresowaniem, ale i pomocą. Zagrożenia, jakie w XXI wieku czyhają na nich na każdym kroku, mogą przerodzić się w nie lada problem. Tak samo jest  w kwestii wyłudzeń pieniędzy, kiedy to ofiarami dość często stają się właśnie osoby starsze. Policja z Głogowa przedstawia kilka wskazówek odnośnie postępowania za równo w działaniach profilaktycznych, jak i w tych już po fakcie.

Coraz częściej osoby starsze nie dają się oszukać m.in. tzw. „wnuczkom”, fałszywym administratorom lub ostatnio też fałszywym funkcjonariuszom. To zapewne pozytywny efekt kampanii informacyjnych realizowanych przez Policję. Nadal jednak odnotowywane są przypadki tego typu przestępstw. W ostatnim czasie na terenie Głogowa przestępcy zdołali w ten sposób  oszukać dwie osoby, od których wyłudzili kwotę 37 000 złotych. Policja apeluje o ostrożność i działanie w myśl zasady ograniczonego zaufania. Ważne jest też otoczenie osób starszych troską i uwagą. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców, seniorzy mogą nie stracić swoich oszczędności.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych cały czas zmieniają metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, czy też funkcjonariuszy. Wykorzystują chęć udzielenia pomocy przez osoby starsze, w tym pomocy finansowej krewnym będącym w potrzebie. Dlatego tak ważna jest zasada ograniczonego zaufania.

Oprócz działań prowadzonych przez Policję związanych z profilaktyką, a także zatrzymywaniem oszustów, ważną rolę odgrywają rodzina i przyjaciele seniorów, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami starszymi narażonymi na tego typu przestępstwa. Należy więc rozmawiać z babciami i dziadkami oraz ostrzegać ich przed oszustami oraz udzielać im wsparcia w sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia. Powinny one kontaktować się ze swoimi  rodzinami, gdy otrzymają telefon z prośbą o przekazanie pieniędzy.

Jeśli starsi krewni nie są w stanie rozpoznać zagrożenia, zapewne będzie można ich ustrzec przed oszustwem, gdy się o tym odpowiednio wcześniej dowie. Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się każdemu człowiekowi. Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej oraz sąsiedzkiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych i samotnych.

 

Można  zapobiec oszustwu. Wielu osobom, które powiadamiają policję, udaje się to. Dzięki czujności potencjalnych pokrzywdzonych, działania oszustów kończą się fiaskiem. Mimo zatrzymań nadal jednak pojawiają się kolejni oszuści, którzy w rozmowie telefonicznej podają się za bliskiego członka rodziny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca lub za członka rodziny znajomych, sąsiadów, czy też przyjaciół.

2015-08-12 Okradła znajomych na domowej imprezie @Komenda Powiatowa Policji w Głogowie (fot.KPP Głogów)Przedstawiają zmyśloną historię i proszą o pieniądze np. na opłatę kosztów leczenia szpitalnego lub na okazyjny zakup samochodu czy mieszkania. Zwykle proszą, aby o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż wstydzą się, że muszą pożyczyć pieniądze. Zawsze po ich odbiór wysyłają wspólnika, który w umówionym miejscu i czasie odbiera gotówkę. Gdy starsza osoba godzi się na udzielenie pożyczki tłumaczą, że nie mogą osobiście odebrać pieniędzy i zrobi to za nich ktoś zaufany. Cierpliwie czekają, jeśli gotówka ma być pobrana z banku. Okradziona osoba orientuje się, że padła ofiarą oszustów dopiero wówczas, gdy nawiązuje kontakt np. z prawdziwym krewnym.

Mówi Bogdan Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie: Dla wywarcia większego wrażenia oszuści coraz częściej podszywają się też za urzędnika lub przedstawiciela jakiejś organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego lub policjantami, a pieniądze są potrzebne na „wykupienie z problemów” członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy. Trzeba być ostrożnym i nie ufać takim telefonom. Prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji.

Aby zapobiec oszustwu należy:

 • bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania – szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,
 • informować Policję o każdej próbie oszustwa,
 • konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,
 • nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,
 • prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego ma obowiązek– ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz.

Lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia. Nie można udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych, czy o członkach rodziny – dodaje oficer prasowy KPP w Głogowie.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie trzeba obawiać się, że alarm może okazać się fałszywy. Wspólne bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
27
pon
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 27@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 27@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Mar 27@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!
15:30 Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Mar 27@15:30 – 16:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na zajęcia baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15:30 – 16:00. Opiekunem grupy jest Sara Matelska. Koszt: 45[...]
15:45 Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 27@15:45
Zajęcia teatralne dla dzieci - Uśmiechnięty Teatrzyk @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
„UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK” – to warsztaty teatralne dla dzieci 6-9lat. poniedziałki, godz. 16.00 – 17.00 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz. 15.45 – 16.45, sala koncertowa MCK MAYDAY prowadząca Agnieszka Urbanowska-Wilczyńska koszt: 30zł/miesięcznie
16:00 Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Mar 27@16:00 – 17:30
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
UKS Głogowski Klub Judo zaprasza na treningi, które odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Borku. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. 16:00-17:30. Więcej szczegółów na plakacie. Zapraszamy!
16:30 Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Mar 27@16:30 – 18:30
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia teatralne „Laboratorium kreacji artystycznej”, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16:30 – 18:30. Koszt to 30 zł za miesiąc. Zajęcia prowadzi Aleksandra Leosz. LABORATORIUM KREACJI ARTYSTYCZNEJ poniedziałki,[...]
18:30 SPR Chrobry Głogów: otwarte tren... @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
SPR Chrobry Głogów: otwarte tren... @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
Mar 27@18:30 – 20:00
SPR Chrobry Głogów: otwarte treningi @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
Podoba Ci się piłka ręczna? Chciałbyś spróbować jak to jest grać w handball? POZNAJ PIŁKĘ RĘCZNĄ! Zapraszamy na bezpłatne, otwarte treningi pod okiem trenerów Chrobrego! Przyjdź i zagraj z nami – wystarczy obuwie zmienne, sportowy[...]
19:00 Chór Beati Cantores – próby
Chór Beati Cantores – próby
Mar 27@19:00 – 20:00
Chór Beati Cantores - próby
Stowarzyszenie Chór Beati Cantores w Głogowie ogłasza nabór do wszystkich sekcji głosowych. Osoby zainteresowane – pragnące realizować się w śpiewie chóralnym, zapraszamy na próby chóru w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19:00 w salce[...]
20:00 Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Mar 27@20:00 – 21:00
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Fitness Total Body Workout, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz środę w Gimnazjum nr 2 w Głogowie. Zyskaj radość energię, popraw kondycję, spal setki kalorii i bądź fit![...]
Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X