MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
TutajGLOGOW.pl 2017-03-07 Dolnośląski Klaster Edukacyjny PWSZ Głogów Przemysław Bożek

Szansa na wzrost zatrudnienia w regionie? Dolnośląski Klaster Edukacyjny rośnie w siłę

We wtorek 07 marca br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie spotkali się reprezentanci Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przedstawicielami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Zamysł spotkania był prosty – zjednoczyć siły na gruncie edukacji, biznesu i gospodarki, po to aby młodzi ludzie w przyszłości mieli większe szanse na dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę.

Funkcjonujący w wielu krajach model edukacji oparty na ścisłej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a szeroko rozumianym biznesem znalazł swoje odzwierciedlenie również w Głogowie. tego rodzaju kooperacja wciąż stanowi pewnego rodzaju eksperyment, ponieważ nie można być pewnym, że rozwiązania funkcjonujące gdzie indziej sprawdzą się u nas. Jednak zarówno władze krajowe, jak i lokalne często podejmują działania zmierzające w tę stronę. I często przynosi to wiele korzyści. Dolnośląski Klaster Edukacyjny stanowi tutaj najlepszy przykład.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny – 0 co chodzi?

Dolnośląski Klaster Edukacyjny (DKE) to jeden z trzech klastrów działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Dwa pozostałe to Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny oraz Dolnośląski Klaster Lotniczy. Samo pojęcie klastra, zgodnie z definicją Ministerstwa Gospodarki, to nic innego, jak elastyczna forma współpracy między trzema grupami podmiotów:

 • przedsiębiorstwami
 • jednostkami naukowo-badawczymi
 • władzami publicznymi

Współpraca ta ma za zadanie wytworzyć środowisko ułatwiające interakcję i kooperację między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji. Innymi słowy, chodzi o to, aby szkoły, biznes i gospodarka połączyły siły i pomogły młodym ludziom w odnalezieniu się na coraz mniej pewnym i wciąż zmieniającym się rynku pracy.

Jako Dolnośląski Klaster Edukacyjny i jako strefa pośredniczymy w działaniach na styku nauki i biznesu których kierunek działań skupia się na poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnianiu pracy dobrze przygotowanym do zawodu młodym ludziom – mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes LSSE.

Nowi członkowie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej LSSE

Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Działa ona pod patronatami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. LSSE posiada również wielu liczących się na Dolnym Śląsku partnerów. Są nimi m.in.: polkowicki Sitech, Sanden, Volkswagen, ale także wiele innych firm działających w regionie.

Generalnie chodzi o łączenie potencjału zawodowego i biznesowego – mówi Przemysław Bożek, dyrektor departamentu komunikacji i promocji LSSE.

TutajGLOGOW.pl 2017-03-07 Dolnośląski Klaster Edukacyjny PWSZ Głogów Krzysztof Sadowski LSSEDzisiejszy dzień był dla DKE bardzo ważny, gdyż do grona partnerów dołączyły dobrze znane głogowianom szkoły, firmy i instytucje: Gmina Wiejska Głogów, Gmina Jerzmanowa, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, NTI Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o., Certus Głogów, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespół Szkół Ekonomicznych, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Co to oznacza dla młodych ludzi?

Z całą pewnością rozszerzenie działalności LSSE i wzbogacenie DKE o nowych członków może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w rozwijających się branżach, również w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Ponadto w grę wchodzą praktyki zawodowe dostosowywane ściśle do określonych kierunku kształcenia, tak aby młody po ukończeniu szkoły miał możliwość szybkiego zatrudnienia. Nie można pominąć również tzw. klas patronackich, których koncepcja sprowadza do tego, iż dana klasa działa pod patronatem i przy wsparciu określonej firmy.

Unijna dotacja dla Dolnego Śląska i Głogowa

Luty obfituje w Głogowie w dobre wiadomości związane z pozyskiwaniem środków związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców. Dosłownie parę dni temu pisaliśmy o dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej a dzisiaj informujemy o kolejnym sukcesie – powstanie Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych, którą dofinansuje Unia Europejska.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Dolnego Śląska, Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali dokumenty umowy dotacji na realizację zadań związanych z budową  Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – na kwotę przekraczającą 43 mln zł.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, pozyskał potężne środki na dofinansowanie  projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Pieniądze dotacji pochodzić będą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.  Chodzi o działanie, którego łączne koszty przekraczają pięćdziesiąt jeden i pół miliona złotych.

Udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia tj.  w kwocie blisko czterdziestu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych. Z tych pieniędzy Powiat Głogowski otrzyma sumę ponad miliona pięciuset czterdziestu tysięcy złotych na działania związane z wdrożeniem zadań realizowanych w ramach projektu na naszym terenie – przy wkładzie własnym w wysokości jedynie nieco ponad dwustu osiemdziesięciu tysięcy złotych.

Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z dwudziestoma trzema powiatami  Województwa Dolnośląskiego. Będzie on realizowany do 31.10.2018 r.

Zadaniem przedsięwzięcia jest  modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Dodatkowo chodzi o podniesienie efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Mieszkańcy będą  więc mieli szansę na:

 • szybki elektroniczny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych przy sprzedaży/nabyciu działki, domu czy mieszkania,
 • elektroniczne pobieranie map i dokumentów potrzebnych przy budowie – np. domu,
 • dokonanie drogą elektroniczną wszelkich zmian danych osobowych,
 • znacznie ułatwiony dostęp do niezbędnych danych dla budowlańców, projektantów, rzeczoznawców,
 • pozyskanie danych dotyczących konkretnego terenu czy nieruchomości oraz pobranie ich drogą elektroniczną bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie, co szczególnie ważne jest dla przedsiębiorców szukających terenów pod planowane inwestycje,
 • elektroniczne załatwianie swoich spraw nie tylko na terenie własnego powiatu, ale na terenie całego Dolnego Śląska.

Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w sposób prosty i bez wychodzenia z domu a jedynie zakładając elektroniczne konto klienta, petenci będą upoważnieni m.in. do. :

 1. Złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków
 2. Złożenia wniosku o udostępnienie zbioru Bazy Danych Obiektów Topografii
 3. Złożenia Wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy  Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 4. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów  Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
 5. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 6. Wnioskowania o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
 7. Wnioskowania o udostępnienie mapy zasadniczej
 8. Wnioskowania o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz EGiB
 9. Wnioskowania o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
 10. Wnioskowania o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wnioskowania w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 12. Wnioskowania w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/ kartograficznej
 13. Wnioskowania o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków  ( zgodnie z art. 22 ust. 2 – PgiK)
 14. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych
 15. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych
 16. Wnioskowania o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
 17. Wnioskowania o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

 

Zmiany w głogowskich i chocianowskich szkołach

Osiem klas w szkole podstawowej, kolejne cztery w liceum lub pięcioletnie technikum – takie zmiany wprowadził rząd w szkołach. Wiążą się nieodłącznie z wygaszaniem gimnazjów, co dla samorządów stanowi nie lada wyzwanie. W wielu miastach w całej Polsce podjęto już stosowne uchwały stanowiące o losie obecnych szkół podstawowych i gimnazjów. Nie inaczej jest na Dolnym Śląsku w tym chociażby w Głogowie i Chocianowie.

Głogowskie szkoły czeka wielka reorganizacja. W lutym na posiedzeniu Rady Miasta podjęto stosowne uchwały określające, które 6-letnie szkoły podstawowe przekształcą się w placówki 8-letnie, które szkoły gimnazjalne zostaną przekształcone w samodzielne szkoły podstawowe, a które staną się częścią innych placówek. I tak od 1 września:
• Szkoła Podstawowa nr 6 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,
• Szkoła Podstawowa nr 10 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,
• Szkoła Podstawowa nr 12 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,
• Szkoła Podstawowa nr 13 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,
• Szkoła Podstawowa nr 14 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,
• Gimnazjum nr 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2,
• Gimnazjum nr 2 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3,
• Gimnazjum nr 3 przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 z oddziałami integracyjnymi,
• Gimnazjum nr 4 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 7,
• Gimnazjum nr 5 przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11.

Największe wątpliwości wśród mieszkańców miasta budzi włączanie budynków gimnazjów w skład podstawówek, które spowoduje rozdzielenie młodszych i starszych dzieci do dwóch, mocno oddalonych od siebie obiektów. Tak jest chociażby w kwestii Gimnazjum nr 1 oraz SP nr 2. Uczniowie początkową część edukacji spędzą w budynku obecnej szkoły podstawowej, ale ostatnie klasy kontynuować będą naukę już w budynku znacznie oddalonym od wcześniejszej szkoły. Będzie to wyzwaniem logistycznym dla rodziców posiadających starsze i młodsze pociechy, które trzeba będzie zaprowadzić do dwóch różnych szkół. Według Klubu Wyborców Jana Zubowskiego oraz wiceprezydent Bożeny Kowalczykowskiej Gimnazjum nr 1 z powodu zbyt małej liczby uczniów w jego rejonie nie może zostać przekształcone w osobną placówkę. Niemal wszyscy radni zgodzili się na takie rozwiązanie, poza Pawłem Chruszczem, któremu nie spodobał się pomysł, aby dzieci w połowie nauki zmieniały budynek szkoły.

Jednak nie są to jedyne zmiany w głogowskim szkolnictwie. Powoli zostanie wygaszana działalność Technikum nr 6 czyli tzw. Szkoły Przyrodniczej. Jest to spowodowane coraz mniejszym zainteresowaniem kierunkami, które oferuje placówka, w związku z czym jej utrzymanie staje się nieopłacalne. Nabór do tego technikum nie będzie już przeprowadzany a obecnie prowadzone tam kierunki kształcenia będą uruchamiane w innych głogowskich szkołach średnich. Uczniowie jednak dokończą swoją edukację w tym samym budynku, gdzie ją rozpoczęli.

Technikum nr 6 w Głogowie szkoła przyrodnicza ogrodnicza

 

W Chocianowie również już teraz zaczęto planować konkretne zmiany w tamtejszych placówkach. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt przesłany zostanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych, a ostateczna treść uchwały i decyzja w sprawie chocianowskich szkół będzie nam znana po przedstawieniu opinii kuratora. Do 31 marca Rada Miejska podejmie także ostateczną uchwałę dotyczącą sieci szkół w gminie.

Istotnym elementem projektu uchwały jest włączenie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi do Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Zaproponowane przez gminę rozwiązanie, pozwala zachować dotychczasowe obwody szkół. Pozwoli także zachować dotychczasową liczbę szkół podstawowych. Jednocześnie z mocy prawa, wszystkie szkoły podstawowe stają się szkołami ośmioklasowymi. W praktyce będzie wyglądało to tak, że w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, w połączonej z gimnazjum szkole podstawowej w Chocianowie, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Mówi Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów: Zaproponowane przez nas rozwiązanie ukierunkowane było zarówno dobrem dzieci, jak i ochroną etatów nauczycielskich w gimnazjum. Wzięliśmy pod uwagę analizę demograficzną dzieci urodzonych w latach 2010- 2016, oczekiwania rodziców oraz warunki organizacyjne w szkołach ˗ oraz dodaje – Każda reforma budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Przed nami jeszcze długa droga przed wprowadzeniem zmian, w tym decydująca opinia kuratora oświaty.

Ustawodawca dał samorządom możliwość wyboru przekształcenia gimnazjum w kilku wariantach. W Chocianowie miałoby to nastąpić poprzez włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, drugą zaś opcją miałoby być wygaszenie gimnazjum. Trzeci wariant zakłada przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Propozycja gminy, o włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozwoli ona uchronić nauczycielskie etaty w szkołach oraz przede wszystkim, nie zaburzy w większym stopniu organizacji nauczania, co pozwoli stworzyć racjonalny podział klas w obu budynkach szkół w Chocianowie (ul. Wesoła oraz budynek gimnazjum przy ul. Szkolnej).

Zmiany w oświacie budzą wiele wątpliwości szczególnie wśród nauczycieli, którzy obawiają się utraty pracy. Już teraz pojawiają się pytania dotyczące szczegółowych zmian w strukturze organizacji szkół. Na tym etapie nie możemy jeszcze mówić o konkretach. Podjęliśmy uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt przesłany zostanie do zaopiniowania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Jeśli opinia będzie pozytywna, a uchwała o docelowej sieci szkół podjęta, wówczas szkoły rozpoczną pracę nad arkuszami organizacyjnymi, gdzie rozpatruje się stan osobowy szkoły – wyjaśnia Burmistrz Chocianowa oraz dodaje: Reforma niesie ze sobą dodatkowe koszty. Fundusze, które przekierowane zostaną na oświatę, niestety będą musiały odbyć się kosztem innych inwestycji w gminie i nie jesteśmy w stanie tego pominąć. Przystosowanie szkół podstawowych do nauczania w systemie ośmioklasowym jest teraz priorytetowe.

Według projektu na terenie gminy Chocianów działać będzie Szkoła Podstawowa w Chocianowie przy ul. Wesołej, ale zajęcia prowadzone będą także w budynku obecnego gimnazjum przy ul. Szkolnej. Wciąż funkcjonować będą także szkoły podstawowe w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych. Granice obwodów dla tych szkół pozostają bez zmian.

Jak widać, tylko w tych dwóch miastach szykuje się bardzo dużo zmian. W skali kraju jednak jest to kropelka w morzu reorganizacji w placówkach oświatowych. 18 lat temu powstawały gimnazja, a dzisiaj się z nich rezygnuje. Można mieć tylko nadzieję, że nie będzie to ze szkodą dla najważniejszych w tym temacie – dzieci i młodzieży.

zdjęcie-2014-04-23-budowa-placow-zabaw@gmina-Żukowice-01

Nielubia i Kromolin czekają na nowych przedszkolaków

Edukacja przedszkolna jest ważnym elementem rozwojowym w życiu dziecka. To ona wprowadza maluchy w świat nauki, ale i pomaga w socjalizacji. Dzięki zajęciom grupowym najmłodsi uczą się, poznają świat, ale przede wszystkim bawią z rówieśnikami. Odwiecznym jednak problemem jest niedostateczna ilość miejsc w różnego typu przedszkolach. Tym bardziej cieszy fakt, iż w Nielubi i Kromolinie właśnie rozpoczęła się rekrutacja do Punktów Przedszkolnych.

Na przełomie lutego i marca na terenie Gminy Żukowice w m. Nielubia (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) powstanie nowy Punkt Przedszkolny, który będzie prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Nowego Miasteczka. Punkt powstanie dzięki pozyskaniu ponad 416.000 zł z Unii Europejskiej przez Fundację i Gminę Żukowice jako partnera projektu na otworzenie tej formy wychowania dzieci.  Łączna wartość projektu to kwota ponad 500.000 zł. Gmina wniesie swój wkład poprzez zapewnienie lokalu na działanie przedszkola jak i jego utrzymanie przez cały czas działania projektu oraz w miesiącach letnich dokona remontu pomieszczeń.

Rodzice ponosić będą opłatę stałą w wysokości 210 zł  miesięcznie za każdy. W ramach projektu  zapewniona zostanie ośmiogodzinna opieka dla  25  dzieci z terenu Gminy Żukowice w wieku 3-5 lat (wraz z wyżywieniem).
W ramach uruchomionego Punktu Przedszkolnego będą prowadzone zajęcia: logopedyczne, z języka angielskiego, rytmiki czy gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto w ramach działalności punktu będą organizowane wyjazdy na basen oraz wycieczki interaktywne. Obejmuje on również doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, a także wyposażenie stanowiska nauczyciela jak również dopasowanie pomieszczeń pod kątem remontów do potrzeb przedszkolaków.

W dniu 19 stycznia zostało zorganizowane w Nielubi spotkanie Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna oraz przedstawiciela Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Przemysława Maksymowa z zainteresowanymi rodzicami.

Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zmniejszenie nierówności społecznej w dostępie do edukacji przedszkolnej i pełnej oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających na terenie gminy wiejskiej Żukowice w stosunku do miasta Głogów, dla co najmniej 31 dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją w OWP w Nielubi i Kromolinie w okresie od lutego 2017 do stycznia 2018 roku.

Uczestnikiem projektu może być dziecko zameldowane na terenie gminy Żukowice, którego rodzice (matka lub ojciec) lub prawny opiekun złoży podpisany własnoręcznie i czytelnie w odpowiednim terminie i miejscu formularz zgłoszeniowy (wraz z regulaminem dostępne na stronach www.zukowice.pl oraz www.wzgorzadalkowskie.pl) oraz które nigdy wcześniej nie było objęte edukacją przedszkolną.

Nabór rekrutacyjny rozpoczął się 1.02.2017 r. i potrwa do 14.02.2017 r. do godziny 15.00. Rekrutacja obejmuje Punkt Przedszkolny w Kromolinie (6 miejsc) oraz Punkt Przedszkolny w Nielubi (25 miejsc). Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze organizatora, w siedzibie partnera lub przesłać pocztą na adres: ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona lub przy podwójnej ilości chętnych – skrócona.

Komisja rekrutacyjna dodatkowo będzie premiować dzieci:

 • znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji edukacyjnej,
 • posiadające opinię z poradni psychologiczno –pedagogicznej o potrzebie objęcia edukacją przedszkolną oraz dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi,
 • których obydwoje rodziców nie pracuje,
 • w wieku 3-4 lata,
 • których 1 opiekun prawny nie pracuje,
 • samotnie wychowywane przez 1 rodzica,
 • przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym, gdzie liczba osób jest równa lub większa od pięciu.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą powiadomione o tym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Miedziak.info.pl Szpital korytarz poczekalnia medycyna lekarz

Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich obradowała w Polkowicach

Większość ludzi zapewne zgodzi się z faktem, iż nie ma nic cenniejszego, niż zdrowie. Jednak ci sami ludzie też przyznają, że aby o nie dbać, potrzebne są konkretne nakłady finansowe. O budżecie NFZ oraz pozyskiwaniu i rozdysponowaniu środków na leczenie pacjentów obradowano w Polkowicach.

We wtorek i środę (24-25 stycznia) w Polkowicach samorządowcy oraz eksperci wymieniali się doświadczeniami z zakresu szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w ramach posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych był poświęcony zmianom systemowym w ochronie zdrowia. O planowanych przepisach mówił Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Nie jest on zachwycony proponowanymi rozwiązaniami: Budżet NFZ jest przeszacowany. Zakłada wzrost wpływów ze składek na poziomie 5,5 procenta. To jest szacunek mało realny.

Wśród wielu wad proponowanych rozwiązań prawnych są między innymi te regulujące finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Nowy system zakłada procentowy wzrost nakładów na POZ. Niestety nie wiadomo, skąd wziąć na to pieniądze.
Na podstawową opiekę zdrowotną teraz przeznacza się 13,5 procenta ogółu wydatków NFZ. W nowym systemie jest to 20 procent. Problem w tym, że nie wskazano, skąd te dodatkowe pieniądze wziąć, a przecież wiadomo, że trzeba będzie komuś zabrać. Podsumowując zmiany ustawowe, mogę powiedzieć – z dużej chmury mały deszcz – dodaje Marek Wójcik.

Planowane zmiany mają przede wszystkim wzmocnić duże szpitale oraz ośrodki zdrowia mające w swojej ofercie szeroki zakres świadczeń i prowadzone przez podmioty publiczne. Ucierpią podmioty niewielkie, o wąskich specjalizacjach. Marek Wójcik zapewnił jednak, że Polkowice powodów do obaw nie mają: To dobrze zorganizowany zakład opieki zdrowotnej. Nie ma powodów do obaw – mówił ekspert ZMP.

Samorząd polkowicki od wielu lat bardzo mocno angażuje się w obszar zdrowia mieszkańców. Program polityki zdrowotnej jest przemyślany i konsekwentnie realizowany. Dzięki temu można powiedzieć, że Polkowice to zdrowe miasto. O doświadczeniach gminy w tym obszarze podczas pierwszego dnia posiedzenia opowiadała Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, a jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: W Polkowicach realizowanych jest kilkanaście programów z zakresu ponadstandardowej opieki zdrowotnej. Objęci nimi są mieszkańcy ze wszystkich grup wiekowych, począwszy od bardzo małych dzieci, na sędziwych seniorach kończąc. Między innymi dlatego śmiało można stwierdzić, że Polkowice to zdrowe miasto. Profilaktyka, edukacja, badania, sport, rekreacja – to wszystko razem tworzy spójną całość i decyduje o tym, że miasto można określić mianem zdrowego i warto dzielić się naszymi doświadczeniami – podkreśla Mariola Kośmider.

Drugiego dnia posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich samorządowcy oraz eksperci złożyli wizytę w mieszkaniu chronionym dla osób starszych oraz uczestniczyli w prezentacji działań samorządu z zakresu ochrony zdrowia połączonej z wizytą w Centrum Gerontologii w Polkowicach. Były też obrady poświęcone ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i roli pracowników OPS.

Wieści z głogowskiej komendy

Czasami zupełnie przypadkiem ludziom udaje się wpaść na genialny pomysł, lub nieoczekiwanie osiągnąć sukces. Jest to wtedy dla nich dużym zaskoczeniem, ale i wiadomością, że ich praca ma sens. Wielkie zdziwienie musiało pojawić się na twarzach głogowskich policjantów, którzy w tym tygodniu, po zatrzymaniu samochodu do kontroli, odkryli w nim dużą ilość narkotyków i pieniędzy. Możliwe, że teraz policjantom z naszego miasta będzie się sprawniej patrolowało ulice, ponieważ  w posiadaniu Komendy Powiatowej znalazły się dwa nowe, oznakowane radiowozy przeznaczone do służby.

Narkotyki były w Kinder Niespodziankach

Podczas nocnej służby Policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali do kontroli poruszający się ulicami Głogowa samochód. Kierowca pojazdu, najpierw zatrzymał się po zauważeniu sygnału policjantów, potem jednak odjechał kilkanaście  metrów i ponownie zatrzymał się. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Zatrzymali również dwóch mężczyzn – kierowcę i pasażera, z którymi nie można było nawiązać kontaktu. W samochodzie ujawnili prawie 200 porcji marihuany.

Całe zdarzenie miało miejsce w dniu 17 stycznia br. około godziny 23.50. Policjanci na jednej z ulic zauważyli niepewnie poruszający się samochód marki Volkswagen. Funkcjonariusze podając wyraźne sygnały do zatrzymania rozpoczęli interwencję. Kierowca Volkswagena najpierw zatrzymał samochód, a kiedy policjanci podchodzili do niego, nagle ruszył i odjechał kilkanaście metrów, by zatrzymać się ponownie. Wtedy policjanci zablokowali mu dalszą możliwość jazdy.

W zatrzymanym samochodzie było dwóch mężczyzn. Nie można było z nimi nawiązać kontaktu a policjanci wyczuli w pojeździe silną woń suszu roślinnego. Bardzo szybko znaleźli w pojeździe marihuanę, która była umieszczona w opakowaniach po Kinder Niespodziankach. Łącznie zabezpieczono prawie 200 porcji narkotyku. Obydwaj mężczyźni czyli 33 – letni kierowca oraz 41 – letni pasażer zostali zatrzymani. Policjanci odkryli w samochodzie również dużą kwotę gotówki – 44 000zł.

Dopiero po kilku godzinach możliwe było przeprowadzenie dalszych czynności. Mężczyźni tłumaczyli, że jechali wspólnie do Niemiec po samochód i nie wiedzieli, jak znaleźli się w Głogowie. Obydwaj przyznali, że byli pod wpływem środków odurzających a pasażer również alkoholu. Kierowca pojazdu, 33 – letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego, usłyszał zarzuty posiadania oraz udzielania narkotyków oraz kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz utratą prawa jazdy.

Nowe radiowozy zasiliły tabor głogowskiej policji

Dwa nowe radiowozy: opel corsa oraz ford custom rozpoczęły służbę w głogowskiej policji. Pojazdy to oznakowane radiowozy, które wykorzystywane będą w służbie patrolowej. Zakupiono je dzięki finansowej pomocy samorządu Miasta Głogowa, który przekazał połowę kwoty na ich zakup. Druga połowa pochodzi z budżetu policji.

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie nastąpiło przekazanie nowych radiowozów. Ich zakup był możliwy dzięki finansowej pomocy samorządu miasta Głogowa. Łączna wartość zakupionych pojazdów to 270 000zł. Kluczyki do radiowozów na ręce Komendanta podinsp. Mariusza Bużdygana przekazał Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Nowe radiowozy to furgon ford custom z silnikiem diesla 2,2 oraz opel combo van z silnikiem benzynowym 1,4. Służyć będą w Wydziale Prewencji a wykorzystywane będą jako pojazdy patrolowe. Radiowozy po uroczystości  rozpoczęły normalną policyjną służbę.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X