MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Obrady Komisji Bezpieczeństwa w Polkowicach

Każdy człowiek opracowuje sobie własny system wartości, który wytacza mu ścieżkę funkcjonowania w społeczeństwie. W codziennym pośpiechu coraz częściej ludzie cenią wszystko to, co prowadzi do ich wyciszenia czy relaksu, dlatego też poczucie bezpieczeństwa jest tak ważnym elementem w życiu. W tym tygodniu w Polkowicach obradowano właśnie o bezpieczeństwie oraz podsumowano różne zimowe akcje.

We wtorek 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Polkowickiego, które zwołał starosta polkowicki Marek Tramś. W trakcie posiedzenia uzupełnił on skład komisji bezpieczeństwa i powołał nowych członków: Adama Mielniczuka dyrektora  PZDP, Sylwestra Jatczaka komendanta PPSP, Waldemara Cichockiego komendanta KPP i Piotra Wojtowicza KPP.

Jako pierwszy, Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił raport zimowego utrzymania dróg 2016/2017. Przypomniał, iż łączna długość dróg powiatowych przewidzianych do zimowego utrzymania wynosiła 239,135 km. Dodatkowo drogowcy odśnieżali  88,5 km chodników przy powiatowych drogach.

W dalszej części posiedzenia Komendant Powiatowy Policji Waldemar Cichocki przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas działań „Bezpieczne ferie 2017” oraz „Zima 2016/2017” na terenie powiatu polkowickiego. W tym okresie policjanci skontrolowali dwieście trzydzieści osiem pojazdów, nałożono sto pięćdziesiąt osiem mandatów karnych oraz zatrzymano pięć praw jazdy. Służby mundurowe podczas zimowych akcji systematycznie sprawdzały miejsca, gdzie mogłyby przebywać osoby bezdomne, które w związku ze spadkiem temperatury mogły znajdować się w sytuacji zagrażającej ich życiu. W ramach patroli zwracano szczególną uwagę na osoby starsze i bezdomne oraz te, które były pod wpływem alkoholu. Proponowano im przy tym przewiezienie do najbliższej noclegowni, schroniska czy miejsca zamieszkania.

W naradzie, która odbyła się w sali konferencyjnej starostwa, uczestniczył również Powiatowy Lekarz Weterynarii – Grzegorz Kowalik, który omówił aktualną sytuację w zakresie zagrożenia wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków oraz przedstawił możliwy dalszy rozwój sytuacji. Następnie przytoczył on zasady postępowania w przypadku wystąpienia oznak ptasiej grypy oraz w przypadku powstania ognisk tej choroby. Należy zaznaczyć, że wirus grupy A podtypu H5 jest nieszkodliwy dla ludzi.

W trakcie posiedzenia Powiatowy Weterynarz również poinformował zgromadzonych, że w dalszym ciągu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

 

Sylwestrowa noc trudnym czasem dla czworonogów

Ci ludzie, którzy mają psy, dobrze wiedzą, że w sytuacjach stresowych mogą się one zachowywać w bardzo różny sposób. Niektóre chowają się w swoich kryjówkach, inne chcą uciekać jak najdalej, a jeszcze inne stają się agresywne. Sylwestrowa noc jest dla czworonogów tym bardziej trudna, iż nagłe wybuchy podświadomie podpowiadają im, że stoją w sytuacji zagrożenia. Są jednak sposoby, aby pomóc im w tym trudnym czasie.

Szczególnie w ostatnią noc w roku należy pamiętać o pupilach – zwierzętach, które mogą negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicznych. Lekarz weterynarii Magdalena Zielony przedstawia, co należy zrobić, aby pieskom (i nie tylko) ograniczyć przykre wrażenia sylwestrowych fajerwerków:

  • Wiedząc jak zwierzęta reagują w takich sytuacjach, nie można pozwolić ich spłoszyć. Należy zadbać, by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą.
  • Można w domu przygotować jakieś miejsce, gdzie zwierzę lubi się chować i tam zostawić jego ulubione zabawki, aby miało swój azyl do przeczekania huków.
  • Należy też pilnować, aby okna były pozamykane i jak najmniej hałasu docierało do pupila.
  • Powinno się wyprowadzić psa na ostatni spacer trochę wcześniej, niż zwykle, aby mógł w spokoju załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
  • Nie należy krzyczeć ani karać zwierzęcia w sytuacji załatwienia potrzeb fizjologicznych w domu w stresie sylwestrowych fajerwerków. Przestraszone zwierzęta nie panują nad swoimi odruchami i nie robią tego celowo. Negatywna reakcja może wzmocnić lęk lub nawet wywołać agresję.
  • Można zaaplikować leki uspokajające, ale tylko te, które są właściwe dla zwierząt i zostały odpowiednio dobrane przez weterynarza, jednak niektóre z nich trzeba podać już kilka dni przed planowaną sytuacją stresową.
  • W sytuacji, kiedy zwierzę wpadnie w panikę, nie należy na nie krzyczeć czy pokazywać negatywnych emocji. Swoim spokojem trzeba mu pokazać, że wszystko jest w porządku.
  • Racjonalne jest ignorowanie zwierzęcia. Człowiek w swojej empatii chce przytulić pupila i okazać mu czułość, jednak jest to błędem. Pies w takiej sytuacji traktuje nasze zachowanie jako wyznacznik reakcji w stadzie oraz potwierdzenia, że jest to rzeczywista tragedia. Zwierzak myśli, że dobrze, że jest tak przerażony, bo właściciel go głaszcze i jest to tym samym akceptacją jego zachowania. Z perspektywy czworonoga ignorowanie jego objawu daje mu sygnał, że nie dzieje się wcale nic złego a całe stado jest niezagrożone.

Naturalną reakcją obronną zwierzęcia są ucieczki. Jeśli więc zdarzy się, że piesek ucieknie w stresie z domu czy z kojca w czasie wybuchów sylwestrowych, ważnym jest wcześniejsze zabezpieczenie się, aby można było zwierzę znaleźć. Coraz bardziej powszechne jest chipowanie, które daje możliwość odnalezienia właściciela czy zweryfikowanie przynależności psa. Można też po prostu umieścić na obroży lub lizetce dane kontaktowe do właściciela (imię, nazwisko, numer telefonu) oraz imię psa.

Prawie 400 nowych drzew w powiecie polkowickim

Drzewa to nie tylko zielona ozdoba ulic czy osiedli. Mają bardzo ważne znaczenie chociażby przy wytwarzaniu tlenu czy dla zwierząt, które znajdują w nich schronienie. Nieocenione są również dla pszczół przy produkcji chociażby miodu lipowego czy akacjowego. Tym bardziej cieszy fakt, że dzięki konkursowi Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w powiecie polkowickim posadzonych będzie prawie 400 sadzonek nowych drzew.

Konkurs „DRZEWA DLA RÓŻNORODNOŚCI, DRZEWA DLA KLIMATU”ogłosiła Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, która nagrodziła ciekawe inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W sumie prawie 400 sztuk sadzonek otrzymały powiatowe, polkowickie placówki: Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie oraz Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. W jesiennej edycji konkursu pozostałymi laureatami zostali: Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”, Partnerstwo „Rada Uroczyska Miodary”, Stowarzyszenie Miłośników Przytoku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn, Stowarzyszenie Nasza Gmina Gaworzyce, Stowarzyszenie Razem dla Bagna, Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia, Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, Urząd Gminy w Przewozie. Dodatkowo wyróżnienie dostała Grupa Nieformalna „Mazelan”. Konkurs dofinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie wpisuje się w podjęte już wcześniej działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, a zwłaszcza owadów zapylających. Na terenie placówki przeznaczono część trawnika na łąkę kwietną, przygotowano zakątek na tzw. ogród przyjazny zwierzętom, w którym od dwóch lat przygotowywany jest „hotel dla dzikich zapylaczy”.

Zaplanowane nasadzenie zwiększy zarówno ilość miejsc bytowania i rozmnażania się wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, ale też poszerzy i przede wszystkim wydłuży okres dostępności pokarmu dla owadów zapylających. Okresy kwitnienia zaplanowanych roślin tworzą tzw. taśmę pokarmową od marca do późnej jesieni. Przewidziano również rośliny kwitnące nocą, aby zapewnić bazę pokarmową dla owadów nocnych, tym samym zwiększając bazę pokarmową dla nietoperzy. Owocujące drzewa i krzewy zapewnią pokarm wielu gatunkom ptaków, zaś sam wielopiętrowy pas roślinności zapewni kryjówki także drobnym ssakom.

Mówi Monika Urbaniak – Halla dyrektor DWDZ: Istotnym znaczeniem nasadzenia będzie jego rola wiatrochronna, ponieważ osłoni przed wiatrem rozległy obszar terenu rekreacyjno-sportowego. Będzie stanowił również barierę dla hałasu, spalin i pyłów, które generują samochody poruszające się drogą krajową nr 12 – oraz dodaje: Duży pas kwitnących i owocujących roślin w tym miejscu, korzystnie zmieni również wizerunek miasta dla wjeżdżających od strony Szprotawy. Będzie też miejscem prowadzenia edukacji ekologicznej dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych, a także dla grup przedszkolnych, które corocznie uczestniczą w organizowanym przez nas Pikniku Naukowym czy konkursie przyrodniczym „Dbajmy o Ziemię, bo mamy ją tylko jedną” dla szkół podstawowych z naszego terenu.

Cały obszar nasadzenia w Domu Wczasów Dziecięcych położony jest na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie zalesienia stanowiącego otulinę rezerwatu przyrody „Łęgi źródliskowe koło Przemkowa”. Nasadzenie będzie miało charakter wielopiętrowego pasa, składającego się z drzew i krzewów, w które zostaną wkomponowane rosnące już w sposób naturalny dęby szypułkowe. Najniższe piętro będą stanowiły łatwe w uprawie, wieloletnie krzewinki i rośliny zielne okrywające glebę.

Natomiast Polkowicki Zarząd Dróg drzewa pozyskane w konkursie nasadzi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1126D na odcinku od miejscowości Brunów do Szklar Dolnych w gminie Chocianów. Teren ten znajduje się w bardzo bliskiej odległości od Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie”. Nasadzenia drzew w tym miejscu będą rekompensatą za zubożenie środowiska naturalnego po przeprowadzonej wycince topoli kanadyjskiej, która zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zakładane posadzenie drzew, w tym długowiecznych i miododajnych lip, przyczyni się do tworzenia nowych miejsc żerowania dla pszczół. Dodatkowo drzewa gatunku lipa w końcowej fazie życia są doskonałym siedliskiem pachnicy dębowej – gatunku chrząszcza, który w Polsce jest na mocy Ministra Środowiska objęty ścisłą ochroną gatunkową. Obok powiatowych jednostek laureatem konkursu jest również Stowarzyszenie Lepsze Jutro Twórzmy Dziś z Gaworzyc.

 

Głogowskie kundelki w roli głównej

Już 22 października 2016 roku w Głogowie odbędzie się VIII Parada Kundelków, na którą serdecznie zaprasza Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS. Jest to autorska impreza plenerowa organizowana od 2008 roku. Celem parady jest zwrócenie uwagi na piękno psów, które nie należą do żadnej oficjalnej rasy i stanowią przez to jedyne i niepowtarzalne egzemplarze.

Od wieków człowiekowi towarzyszyły zwierzęta. Jednym z pierwszych udomowionych był wilk, którego w obecnej postaci możemy znamy jako swojskiego psa. Tego właśnie wilka zaczęto świadomie krzyżować, aby powstawały różne rasy. Potrzebowano innych psów do pomocy w gospodarstwie, innych na polowaniach a jeszcze innych do pilnowania dobytku. W obecnych czasach wielu ludzi dopiera sobie psa konkretnej rasy ze względu na jego wielkość, wygląd czy usposobienie. Jednak są i tacy miłośnicy tych wiernych czworonogów, dla których to wszystko będzie zupełnie nieistotne. Liczyć się będzie tylko ich oddanie, wzrok wpatrzony we właściciela oraz ta radość, która wybucha, kiedy domownicy wracają do domu. Tak – mowa o mieszańcach, burkach czy kundelkach, których parada odbędzie się w tym miesiącu.

Parada ta będzie okazją do zapoznania się z psami znajdującymi się pod opieką Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS oraz do uczestnictwa w różnych konkursach: MISS i MISTER Parady Kundelków, tor przeszkód czy konkurs niespodzianka. Jednocześnie propagowane będą różne działania (m.in. adopcja psów ze schronisk, przytulisk i azylów czy sterylizacja/kastracja zwierząt niehodowlanych) oraz akcje (‘’Zostań domem tymczasowym’’-celem jest zabieranie ze schronisk zwierząt na czas socjalizacji do własnych domów i poszukiwanie dla nich domów stałych czy ‘’Pozwól mi oddychać’’ -akcja uświadamiająca opiekunom, jak ważne dla psa jest ziajanie.

Uczestnictwo w Paradzie Kundelków będzie możliwością pochwalenia się swoim czworonogiem, spotkania innych miłośników kundelków czy zapoznaniem się z podopiecznymi Stowarzyszenia AMICUS. Dla najmłodszych będzie przygotowany kącik z kredkami, kolorowankami i rebusami. Więcej informacji o stowarzyszeniu i paradzie znajdą państwo pod adresem www.amicus.glogow.pl.

Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, właściciele tłumnie przybędą ze swoimi pupilami a całe przedsięwzięcie będzie cieszyło się sporym zainteresowaniem, jak to było w latach poprzednich. Oby uśmiechniętych twarzy i radosnych mordek było w tym dniu jak najwięcej!

VII Parada Kundelków

Jutro przez Głogów przejdzie niezwykła parada. Kundelki wraz ze swoimi opiekunami przemaszerują od Zamku Książąt Głogowskich do Parku Słowiańskiego. Przy okazji będę przypominać ludziom o obowiązku posprzątania po swoim pupilu i zachęcać do podpisania petycji przeciwko występom cyrków ze zwierzętami w Głogowie.

Będzie to już VII Parada Kundelków w naszym mieście.

Celem Parady jest zwrócenie uwagi na piękno psów, które nie należą do żadnej oficjalnej rasy. Stanowią przez to jedyne i niepowtarzalne egzemplarze, których piękny wygląd potrafi przyćmić niejednego rodowodowego psiaka. Parada Kundelków jest niepowtarzalną okazją  do zapoznania się z Kundelkami będącymi pod opieką Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS z Miejskiego Schroniska oraz z Azylu – informuje Aneta Ciećko, prezes Stowarzyszenia Amicus, koordynator Parady.

Przy okazji parady prowadzone są co roku akcje edukacyjne dla mieszkańców Głogowa i właścicieli psów. Podczas VII edycji imprezy Stowarzyszenie Amicus szczególny nacisk położy na przypominanie właścicielom zwierząt o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Zbierane także będą podpisy pod petycją przeciwko wpuszczaniu do Głogowa cyrków ze zwierzętami. Warto podkreślić, że coraz więcej miast odmawia udostępniania terenów dla widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt. Tak zrobiły w ostatnim czasie Szprotawa i Łódź. Stowarzyszenie Amicus zamierza przekazać petycję władzom Głogowa. Czytamy w niej m.in. Nasze Stowarzyszenie, zgodne z duchem powszechnie obowiązującego prawa prosi, aby właściwe organy miejskie w sposób jednoznaczny wyraziły sprzeciw niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt w cyrkach – poprzez odmowę wynajmowania terenów miejskich pod widowiska cyrkowe z udziałem żywych zwierząt. Prosimy również o poddanie pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Głogów deklaracji, w której Rada Miasta wyrazi dezaprobatę wobec niehumanitarnych praktyk związanych z wykorzystywaniem zwierząt do celów widowiskowych w cyrkach. Stanowisko Rady Miasta jednoznacznie potępiające niehumanitarne praktyki wykorzystywania zwierząt będzie odważnym głosem osób, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia Amicus będą informować także o zasadach adopcji zwierząt ze schroniska, a także zachęcać do zostania domem tymczasowym dla porzuconych i skrzywdzonych przez ludzi psów i kotów.

Podczas parady propagowana będzie również akcja „Pozwól mi oddychać”, uświadamiająca właścicieli, jak ważne dla psa jest ziajanie i dlaczego nie wolno psom zakładać na pyski kagańców weterynaryjnych (tzw. tubek).

Parada Kundelków to okazja do spotkania się z sąsiadem lub sąsiadką, możliwość zaprzyjaźnienia się z prezentowanym psem, porozmawiania z opiekunami psów, jakie są blaski
i cienie posiadania czworonoga. Dla najmłodszych przygotowany będzie kącik z kredkami, kolorowankami i rebusami oraz rękodzieła. Aby umilić czas zaserwujemy wszystkim chętnym grochówkę, którą będzie można przegryźć cukrową watą lub prażynkami – zachęca Aneta Ciećko.

Podczas parady odbędą się także wybory Miss i Mistera Kundelków oraz wiele innych konkursów z nagrodami. Impreza rozpocznie się o godz. 13.30 pod Zamkiem Książąt Głogowskich. Stamtąd o godz. 14.00 wyruszy parada, która Aleją Wolności przejdzie do Parku Słowiańskiego.

2015-10-25-Parada-Kundelkow-Plakat

2015-06-05 wyruszył III Rajd Konny po Wzgózach Dalkowskich@fot.M.Kowalska

Wyruszył III Rajd Konny po Wzgórzach Dalkowskich

Dziś o godzinie 10 z Jakubowa wyruszył III Rajd Konny po Wzgórzach Dalkowskich, którego organizatorem jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Przed uczestnikami blisko 90 kilometrów malowniczego szlaku, który pokonają w trzy dni.

Pierwszy etap III Rajdu Konnego po Wzgórzach Dalkowskich ma 31 kilometrów i prowadzi z Jakubowa do gospodarstwa agroturystycznego „Leśna Stadnina” w Krzywczycach. Tam na jeźdźców czeka obiadokolacja przy wspólnym ognisku oraz nocleg w przyczepach bądź we własnych namiotach. Jutro uczestnicy po śniadaniu wyruszą w 25 kilometrową trasę do gospodarstwa agroturystycznego „Piaskowy Młyn” w Rejowie. Tam również czeka na ich obiadokolacja oraz nocleg w pokojach, przyczepach lub namiotach. Ostatni etap rajdu odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, kiedy to jeźdźcy dotrą do Jakubowa, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie III Rajdu Konnego po Wzgórzach Dalkowskich. Organizatorzy dla wszystkich biorących udział w wyprawie konnej zapewniają ubezpieczenie, wyżywienie, pomoc medyczną oraz upominki.

W III Rajdzie Konnym po Wzgórzach Dalkowskich w tym roku wystartowało kilkudziesięciu jeźdźców, a także dwa wozy konne. Trzeba przyznać, że widok takiego korowodu składającego się z koni i przystrojonych wozów robi niesamowite wrażenie. Szlak wiedzie przez dwa województwa (dolnośląskie i lubuskie) wśród lasów, pól, łąk oraz wzgórz. Częściowo pokrywa się z trasą wytyczoną w ramach projektu „Szlaki Konne Orężem Turystyki. Można tam znaleźć oznakowane stanice, wiaty, pola namiotowe, zagrody dla koni i miejsca do grillowania, wszystko po to, by ułatwić konne wyprawy.

Turystyka konna jest bardzo ciekawą formą spędzania wolnego czasu, a wszystkich zalet jeździectwa nie sposób wymienić. Miejmy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jazda konna stanie się jeszcze popularniejsza.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X