MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
2016.05.17. Głogów, Ratusz, Sesja Rady Miasta, KGHM, WIOŚ

Co z arsenem – burzliwa dyskusja podczas sesji Rady Miasta

W miniony wtorek w głogowskim Ratuszu odbyła się sesja Rady Miasta. Spotkanie w władzami miasta i radnymi było wyjątkowe – uczestniczyli w nim mieszkańcy Głogowa, którzy obawiają się o swoje zdrowie. Na sesję zostali też zaproszeni goście: przedstawiciele KGHM, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pojawili się również członkowie Stowarzyszenia Zdrowy Głogów, walczący o poprawę jakości życia w Głogowie i ochronę środowiska.

We wtorek 17 maja br. w Ratuszu w Głogowie odbyła się sesja Rady Miasta. Zaproszeni goście uczestniczyli w dość burzliwej dyskusji, bo spotkanie dotyczyło zanieczyszczenia środowiska na terenie Głogowa, a także jego wpływu na zdrowie mieszkańców miasta. W sesji udział wzięli przedstawiciele KGHM, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obecni byli też członkowie Stowarzyszenia Zdrowy Głogów oraz mieszkańcy Głogowa, których do udziału w sesji zachęcał radny Sławomir Majewski.

Podczas sesji dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza w Głogowie przedstawili przedstawiciele Huty Miedzi Głogów i dyrektor Urzędu Marszałkowskiego. Według zaprezentowanych danych, problemu zanieczyszczenia środowiska nie ma, a żadne normy obecności szkodliwych substancji w powietrzu nie zostały przekroczone. Żadne zanieczyszczenia też nie wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców miasta. Radny Sławomir Majewski zaprezentowane informacje określił jako szokujące.

Do oceny jakości powietrza w mieście Głogowie brana jest pod uwagę wyłącznie stacja pomiarowa Wojewódzkiego Ispektoratu Ochrony Środowiska – mówiła przedstawiciel WIOŚ w Legnicy — Goście bardzo dobrze się przygotowali do rozmycia tematu tak naprawdę, do problemu mieszkańców tego miasta – mówił Grzegorz Woźniak, członek Stowarzyszenia Zdrowy Głogów. W swoim przemówieniu zwrócił się do obecnej dyrektor WIOŚ pytając, jakich norm do pomiaru stężenia arsenu używa inspektorat, a jakich używa KGHM. – Mówi pani, że normy, jakie macie do mierzenia arsenu są takie same jakich używaj KGHM. Tymczasem na stacjach Kromolin, na ul. Sikorskiego i Sobczyce KGHM dokonuje pomiarów według innych norm niż WOIŚ na swoich stacjach – dodaje.

Radny Paweł Chruszcz, który jest działaczem Stowarzyszenia Zdrowy Głogów zaznaczył, że członkom stowarzyszenia chodzi tylko i wyłącznie o zdrowie mieszkańców, a nie o zagrywki polityczne. Jest zaniepokojony tym, że kwestia zanieczyszczenia powietrza i gleby jest bagatelizowana, a władze KGHM problemu nie dostrzegają. – W interpelacji poselskiej posła Lipińskiego z 2014 roku jest zaznaczone, że dzieci z powiatu głogowskiego statystycznie chorują na tarczycę o 50% częściej niż dzieci na Dolnym Śląsku (…). Chodzi o to, żebyśmy razem stworzyli wspólny system profilaktyki zdrowotnej i medycznej, który pomoże nam wyeliminować problem – mówi radny Paweł Chruszcz. Wyraził obawy o informacje dotyczące pacjentów głogowskiego szpitala. Według tych informacji coraz więcej mieszkańców umiera na udary mózgu. Zaznaczył także, że nie może być tak, by w Głogowie nie było lekarza endokrynologa na NFZ.

Radny Sławomir Majewski danymi przedstawionymi przez przedstawicieli KGHM był zszokowany. – My tu walczymy o zdrowie, o życie. Takiej amatorszczyzny, takiego rozmycia tematu to ja dawno nie widziałem. Nie wiem panowie i panie, czy wy to robicie specjalnie, czy jesteście tak mało merytoryczni – zwrócił się do przedstawicieli KGHM przybyłych na sesję radny Sławomir Majewski. Po wysłuchaniu wypowiedzi zaproszonych gości z WIOŚ i KGHM stwierdził, że wygląda na to, że Głogów jest tak czystym miastem, że powinno się jego nazwę zamienić na Głogów Zdrój.

Mieszkańcy miasta, którzy przybyli na sesję, nagradzali brawami wypowiedzi radnych walczących o środowisko naturalne, wypowiedzi przedstawicieli KGHM zaś komentowali okrzykami „Kłamstwa! Chcemy prawdy!”. Na zakończenie sesji jedna z mieszkanek Głogowa stwierdziła, że i tak nie dowiedziała się od przedstawicieli KGHM niczego konkretnego, a usłyszała jedynie stek kłamstw.

W kwestii badań czystości gleb w mieście wypowiedział się Prezydent Głogowa. – Mamy wybraną firmę, badania są w trakcie wykonywania. Pod koniec roku będziemy mieli wyniki. Jeśli dojdą do tego badania wykonywane przez Starostwo Powiatowe, badania będą jeszcze bardziej wiarygodne. Jeśli chodzi o badania zdrowia mieszkańców pod względem obecności arsenu, przetarg na firmę, która wykona badania jest w trakcie. O wynikach będziemy państwa na bieżąco informować – mówił podczas sesji Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Pałac w Jerzmanowej

Śledztwo w sprawie pałacu w Jerzmanowej umorzone. Wpłynęło zażalenie.

W marcu Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński złożył w prokuraturze zawiadomienie w sprawie zakupu pałacu w Jerzmanowej przez wójta gminy. Na okoliczność śledztwa przesłuchano wójta gminy Jerzmanowa i skarbnika gminy. Zabezpieczono też dokumentację w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, związaną z prowadzonymi negocjacjami i protokołami z sesji Rady Gminy. Na podstawie przesłuchań i analizy dokumentów, prokuratura umorzyła śledztwo. Radny nie odpuszcza. Złożył zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Głogowie.

W marcu br. Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński złożył w prokuraturze zawiadomienie, dotyczące procedury zakupu pałacu w Jerzmanowej przez Wójta Lesława Golbę. Wójt wykupił niszczejący zabytek ze środków publicznych, chcąc go przeznaczyć na potrzeby mieszkańców gminy. Według radnego P. Zwolińskiego jednak podczas zakupu pałacu doszło do naruszenia prawa. Prokuratura zbadała sprawę, przeanalizowała dokumentację związaną z procedurą zakupu zabytku, po czym umorzyła śledztwo. Radny w odpowiedzi złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Wójt Gminy Jerzmanowa wykupił ze środków publicznych zabytek, jakim jest pałac w Jerzmanowej. Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński głosował przeciw temu pomysłowi. Po dokonaniu zakupu pałacu złożył on do prokuratury zawiadomienie. Podejrzewał, że podczas dokonania procedury zakupu pałacu doszło do naruszenia prawa. Według radnego cena zakupu była zbyt wysoka, a kwestia nabycia pałacu nie była dostatecznie konsultowana. Uznał również, że nie powinno dojść do zakupu bez sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy. Wnioskował zatem o wszczęcie postępowania sprawdzająco-przygotowawczego w sprawie dokonania tej transakcji.

Prokuratura zbadała sprawę. Zabezpieczyła na ten cel dokumentację w Urzędzie Gminy w Jerzmanowej, dotyczącą prowadzonych w tej sprawie negocjacji, protokołów z przebiegu sesji Rady Gminy oraz Uchwały rady Gminy Jerzmanowa. Po przeanalizowaniu dokumentacji podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa stwierdzając, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Radny sugerował, że nie konsultowano kwestii zakupu pałacu na sesjach Rady Gminy. W piśmie dotyczącym umorzenia śledztwa napisano jednak, że rozmowy negocjacyjne odbyły się kilkakrotnie. Decyzja o umorzeniu postępowania zapadła dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Radny Paweł Zwoliński skorzystał z prawa złożenia zażalenia na postanowienie prokuratury. Złożył pismo do Sądu Rejonowego w Głogowie w dniu 28 kwietnia br. Radny nadal utrzymuje, że doszło do złamania prawa. W treści zażalenia zaznacza, że przesłuchany w tej sprawie Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba powiedział, iż „nie posiadał szczegółowych informacji dotyczących zadłużenia tego obiektu, jego stanu technicznego oraz o zamieszczonych na portalach internetowych ogłoszeń o sprzedaży tej nieruchomości za kwotę 2,6 mln zł. W istocie Wójt Lesław Golba posiadał takie informacje odpowiadając na złożoną przeze mnie Interpelację z dnia 6 października 2015 roku, na którą odpowiedział dnia 19 października 2015 roku. Cytuję: (…) <Odpowiadając na interpelację z dnia 6.10.2016 r. dotyczącą zakupu pałacu wraz z zespołem pałacowo-parkowym w Jerzmanowej informuję, że Gmina prowadząc negocjacje wiedziała o obu ogłoszeniach internetowych>” – zaznacza w zażaleniu Paweł Zwoliński, przytaczając słowa wójta gminy, który w będąc przesłuchiwanym przez prokuraturę, zeznał co innego.

Sprawa jest w toku.

2016.04.22. Głogów, konferencja orasowa sesja Rady Miasta

Zbliża się sesja Rady Miasta

Zbliża się sesja Rady Miasta. Już w środę Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zwróci się do radnych o wyrażenie zgody na upoważnienie prezydenta do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Głogów w procesie negocjacji w sprawie nabycia przez Miasto udziałów w spółce Głogowski Szpital Powiatowy. Ponadto poruszone będą kwestie związane z pozyskiwaniem lokali na mieszkania socjalne.

W najbliższą środę, tj. 27 kwietnia br. w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miasta. Podczas obrad Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz ma się zwrócić do radnych o wyrażenie zgody na upoważnienie prezydenta do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Głogów w procesie negocjacji w sprawie nabycia przez Miasto udziałów głogowskiego szpitala. Zostaną też poruszone kwestie pozyskiwania nowych lokali socjalnych.

Jednym z punktów sesji będzie sprawa głogowskiego szpitala. – Prezes szpitala przedstawi aktualną sytuację finansową i ekonomiczną szpitala – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – Podczas ostatniej sesji zapowiadałem, że zwrócę się do radnych o wyrażenie zgody na upoważnienie mnie do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Głogów w procesie negocjacji w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Głogów udziałów w spółce Głogowski Szpital Powiatowy. (…) Chciałbym mieć upoważnienie Rady Miejskiej do podejmowania związanych z tym czynności. Chciałbym też powołać zespół konsultacyjny w skład którego wejdą radni, z którymi opracujemy konkretną ofertę finansową, związaną z nabywaniem udziałów, a także będziemy konsultować wszelkie inne sprawy związane z negocjacjami – dodaje prezydent. Prezydent zaznacza, że dobrze by było, by w zespole tym znaleźli się przedstawiciele wszystkich klubów.

Kolejną kwestią będą zmiany w budżecie. Ponad milion zł zostanie wprowadzony na remonty w głogowskich placówkach oświatowych, zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Część zmian w budżecie dotyczy realizacji polityki mieszkaniowej w Głogowie. Kilka dni temu ruszył Bank Zamian Lokali. – Naszym zamiarem jest poszukiwanie nowych zasobów, by wyodrębniać lokale mieszkalne. Jednak nie tylko poprzez budowę nowych bloków, ale chcemy, by z zasobów, które posiadamy, remontować i adaptować nowe lokale mieszkalne w mieście. Chcemy, by Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał celową dotację inwestycyjną na wyburzenie dwóch budynków na ulicy Krochmalnej – mówił zastępca prezydenta, Piotr Poznański. Zaznacza przy tym, że chce, by ulica Krochmalna uzyskała nieco inne, lepsze oblicze. Nowe mieszkania mają zostać udostępnione między innymi w budynku przy Wałach Chrobrego.

Pałac w Jerzmanowej

Zawiadomienie w sprawie kupna pałacu w Jerzmanowej w prokuraturze

Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie kupna pałacu w Jerzmanowej. Wystosowane zostało przez Radnego Gminy Jerzmanowa, Pawła Zwolińskiego. W zawiadomieniu radny informuje o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze gminy.

Radny Gminy Jerzmanowa złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące procedury wykupienia pałacu w Jerzmanowej ze środków publicznych przez Wójta Gminy Jerzmanowa. Wójt zakupił zabytek – niszczejący pałac, który wymaga prac konserwacyjnych. Zamierza przeznaczyć budynek na cele mieszkańców gminy. Radny Paweł Zwoliński głosował przeciw temu pomysłowi. W zawiadomieniu złożonym w prokuraturze informuje, że podczas procedury zakupu pałacu mogło dojść do przestępstwa. O złożeniu zawiadomienia P. Zwoliński poinformował w Oświadczeniu, wydanym w dniu 10 marca br.

W Oświadczeniu Radny P. Zwoliński informuje, że wnioskował do prokuratury o wszczęcie postępowania sprawdzająco-przygotowawczego w sprawie zakupu pałacu w Jerzmanowej. Sugeruje on możliwość popełnienia przestępstwa, polegającego na niedopełnieniu ciążącego na Wójcie Gminy i Skarbniku Gminy Jerzmanowa obowiązku. Zdaniem Radnego decyzja o zakupie pałacu jak i sam zakup były poza wszelkimi standardami dysponowania pieniędzmi publicznymi. – Po pierwsze: zakup pałacu nie był ujęty w budżecie i nie był w ogóle planowany. Po drugie: statut Gminy Jerzmanowa mówi w paragrafie 3 pkt. 2, że to mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, która realizuje swoje zbiorowe cele za pośrednictwem organów Gminy. Po trzecie: dysponowanie pieniędzmi publicznymi przez Wójta, Skarbnika i Radnych Gminy powinno być transparentne i wynikać z wniosków i potrzeb mieszkańców. To nie to samo co dysponowanie prywatnymi pieniędzmi, z których nikt nie ma obowiązku się rozliczać – w swoim Oświadczeniu zaznacza Radny Gminy Jerzmanowa, Paweł Zwoliński.

Radny podkreśla, że pałac przez długi czas nie mógł znaleźć nabywcy. Cena wywoławcza nieruchomości opiewała na kwotę 2,6 miliona złotych, jednak budynek zakupiono za 3 mln. zł. P. Zwoliński uważa, że przed zakupem pałacu należało wykonać jego wycenę majątkową, aby mieszkańcy gminy znali wartość nieruchomości. Radny zaniepokojony jest faktem, że remont pałacu prawdopodobnie będzie bardzo kosztowny i jego wartość może przekroczyć wartość nieruchomości. Ponadto w swoim Oświadczeniu informuje, że w sprawie zakupu pałacu nie przeprowadzono szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. – Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za transakcję z publicznych pieniędzy jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej i oszacowanie kosztów związanych z remontem. Kolejnym obowiązkiem jest podanie tego faktu do wiadomości mieszkańców gminy. Dopiero po zasięgnięciu ich opinii, czy zgodzą się na wielomilionowe wydatki związane z zakupem i remontem, można byłoby dokonać transakcji. To mieszkańcy powinni zgodzić się na to, że nie wybuduje się dróg, chodników, oświetlenia lub gmina będzie się mocno zadłużać – protestuje Radny P.Zwoliński.

Radny Gminy Jerzmanowa zaznaczył w treści Oświadczenia, że zawiadomienie prokuratury wynika z faktu, że składał w sprawie szereg interpelacji, na które nie otrzymał odpowiedzi.

Wójt Gminy Jerzmanowa obecnie zbiera obecnie informacje na temat obiektu pałacowego oraz pomysły mieszkańców na jego zagospodarowanie – taka adnotacja widnieje na stronie internetowej gminy: www.jerzmanowa.com.pl. Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się w tej sprawie do Urzędu Gminy w Jerzmanowej. Urząd przygotowuje się także do udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytku.

2015-10-13 100 nowych miesjc pracy @Hotel QUBUS (fot. A. Błaszczyk) 3

100 nowych miejsc pracy

100 bezrobotnych z powiatu głogowskiego zatrudnią przedsiębiorcy, którzy dzięki refundacjom z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, utworzyli w swoich firmach nowe etaty. Do lokalnych pracodawców trafi blisko 1,5 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wyposażenie i doposażenie nowych miejsc pracy. Umowy z przedsiębiorcami zostaną podpisane w październiku, a bezrobotni rozpoczną pracę już w listopadzie.

Przedsiębiorcy prowadzący firmę na terenie powiatu głogowskiego mogli się starać o zwrot kosztów związanych z doposażeniem lub wyposażeniem na dowolne stanowisko pracy, związane zarówno z pracą fizyczną, jak i umysłową.

Na zwrot kosztów związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy mieli szansę pracodawcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 6 miesięcy, oraz niepubliczne szkoły i przedszkola istniejące na rynku od co najmniej pół roku. Każdy pracodawca mógł liczyć na wsparcie w wysokości do 20 tys. zł

2015-10-13 100 nowych miesjc pracy @Hotel QUBUS (fot. A. Błaszczyk) 2

Wnioski były przyjmowane od 23 do 30 września. W tym czasie do głogowskiego urzędu pracy zgłosiło się ok. 100 pracodawców zainteresowanych taką formą pomocy.

Warto dodać, że pracodawca miał prawo wskazać, którego bezrobotnego, zarejestrowanego w głogowskim urzędzie pracy, chciałby zatrudnić. W przypadku braku wskazania konkretnej osoby we wniosku, pośrednicy pracy wyszukiwali najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

Dzięki refundacjom głogowski rynek pracy zyska m.in. nowych stomatologów, weterynarzy, kierowców, mechaników, pracowników budowlanych, elektromonterów, terapeutów, stolarzy i ogrodników.

Powiatowy Urząd Pracy wesprze nowe stanowiska pracy. Przekażemy środki finansowe na ich doposażenie i wyposażanie. To duża pomoc finansowa dla głogowskich firm, a w zamian pracodawcy zatrudnią osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w głogowskim urzędzie pracy. Okres zatrudnienia to minimum 2 lata – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie Sławomir Majewski. – Z doświadczenia wiem, że te osoby zostają już u pracodawców na stałe – dodaje dyrektor PUP.

Pracodawcy, którzy przystąpili do programu, twierdzą, że procedury z tym związane były bardzo proste. Martwią się bardziej o motywację bezrobotnych do pracy.

Zdecydowałem się na utworzenie jednego miejsca pracy w branży budowlanej – mówi przedsiębiorca budowlany z Głogowa.  – Powiatowy Urząd Pracy zwróci mi pieniądze za zakup niezbędnych narzędzi. Tzw. papierologii nie było dużo, bardzo ciężko teraz natomiast o dobrego pracownika z chęcią do pracy – podkreśla pracodawca.

2015-10-13 100 nowych miesjc pracy @Hotel QUBUS (fot. A. Błaszczyk) 1

Niektórzy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy po raz kolejny. Dorota Magiera, prowadząca salon kosmetyczny w Głogowie, dzięki programom aktywizacyjnym głogowskiego pośredniaka zatrudniła już kilka osób.

Ja korzystam z każdego takiego wsparcia, właściwie od początku działalności. Dzięki temu utworzyłam stanowiska pracy dla kosmetologa, fizjoterapeuty, stylisty. Sprzęt w branży kosmetologicznej jest bardzo drogi. Osobę do obsługi urządzenia i tak musiałabym zatrudnić, dlatego każda forma wsparcia jest dla mnie ważna – mówi Dorota Magiera.

Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie Sławomir Majewski postanowili podziękować przedsiębiorcom za aktywność i rozwijanie głogowskiego rynku pracy, organizując dla nich uroczysty lunch.

Cieszymy się, że Państwo korzystacie z programów proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Ta liczba – 100 nowych miejsc pracy – budzi szacunek, szacunek tym większy, że prowadzenia własnej działalności wiąże się z ryzykiem i nie jest rzeczą prostą – mówił podczas spotkania z pracodawcami starosta głogowski.

100 przedsiębiorców, którzy utworzą 100 nowych miejsc pracy – ten widok naprawdę cieszy oczy – mówił prezydent Głogowa.– W tym roku po raz pierwszy miasto wsparło lokalny biznes przekazując 200 tysięcy złotych dla tych głogowian, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Tak też będzie w przyszłych latach. Bardzo cieszy mnie fakt, że lokalny biznes skutecznie sięga po środki zewnętrzne, które przyczyniają się do rozwoju firm, ale także do tworzenia nowych miejsc pracy. Będę wspierał głogowski biznes – zapowiedział podczas spotkania Rafael Rokaszewicz.

Podczas spotkania pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili przedsiębiorcom kolejną formę aktywizacji zawodowej, którą mogą wykorzystać do rozwoju swoich firm.

Chcemy poinformować przedsiębiorców o nowym instrumencie, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Na koszt urzędu pracy pracodawcy mogą szkolić swoich pracowników. Są to różne szkolenia, związane z działalnością, prowadzoną przez przedsiębiorców – wyjaśnia Sławomir Majewski. – Zależy nam na rozpropagowaniu dostępnych w urzędzie pracy form aktywizacji, z których mogą korzystać pracodawcy. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie jeszcze więcej nowych miejsc pracy. A jak uda nam się pozyskać do programu więcej dużych firm, sytuacja na głogowskim rynku pracy znacznie się poprawi – kończy dyrektor PUP w Głogowie.

 

2015-10-03 Powstał Głogowski Park Przemysłowy (fot. UM Głogów) 1

Powstał Głogowski Park Przemysłowy. „To krok milowy w gospodarczym rozwoju Głogowa”

Głogowski Park Przemysłowy to już fakt. Spółka, powołana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Gminę Miejską Głogów oraz firmę NCC Spec Bau Sp. z o.o. s.k., zainaugurowała swą działalność 1 października. Tym samym na mapie Dolnego Śląska pojawiło się nowe miejsce do prowadzenia biznesu, a wraz z nim nadzieja na powstanie nowych miejsc pracy. Głogowski Park Przemysłowy oferuje przyszłym inwestorom hale produkcyjno-magazynowe do wynajęcia, ulgi podatkowe i wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu.

Powstanie Głogowskiego Parku Przemysłowego to efekt projektu gospodarczego „S3 – Droga Wielkich Możliwości”, który Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, specjalnymi strefami ekonomicznymi i lokalnymi samorządami położonymi w pobliżu trasy. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej na terenach przyległych do budowanej drogi S3. Głogów jako pierwszy zgłosił się do projektu i również jako pierwszy wraz ze strefą ekonomiczną i prywatną firmą zamierza wybudować hale dla przyszłych inwestorów.

Milowy krok w rozwoju gospodarczym miasta

Głogowski Park Przemysłowy otwiera nowe możliwości dla rozwoju Głogowa. Jest szansą na przyciągnięcie do miasta inwestorów nie tylko polskich, lecz także zagranicznych.

To krok milowy w rozwoju gospodarczym Głogowa. Nadchodzi dobry czas dla tego regionu – przekonuje Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W ciągu najbliższych 6 lat na Dolnym Śląsku inwestycje drogowe realizowane przez rząd sięgną 10 mld złotych. Ten region za kilka lat będzie najlepiej skomunikowanym regionem Polski. Do polskich ambasad wpływają dziesiątki zapytań i ofert od firm, które chciałyby przenieść często innowacyjną produkcję do Polski, dlatego wypromowanie Glogowskiego Parku Przemysłowego przez nasze placówki to może być jeden z elementów ułatwiający sprowadzenie inwestorów zagranicznych, ale także promocja dla inwestorów polskich – mówi Piotr Borys, doradca Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny.

Głogowski Park Przemysłowy powstanie na działce o powierzchni 1,8 ha, położonej przy ul. Północnej w Głogowie. Pierwsze hala na tym terenie zostanie oddana do użytku  za ok. 9 miesięcy, w III kwartale przyszłego roku.

Oferta Głogowskiego Parku Przemysłowego

Zdaniem Rafała Jurkowlańca, prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gotowe hale to element, który zawsze przyciąga uwagę firm poszukujących nowych miejsc do rozwoju biznesu.

Inwestorzy często pytają nas o gotowe hale, w których mogliby rozwijać swój biznes. Chcą w ten sposób zaoszczędzić czas potrzebny na budowę zakładu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom powołaliśmy spółkę, która wybuduje hale o powierzchni od 2,5 do 3 tys. m2 i udostępni je inwestorom. Ten model sprawdza się w innych strefach i jestem przekonany, że w Głogowie także zaowocuje nowymi miejscami pracy. Zależy nam przede wszystkim na przyciągnięciu do strefy rodzimego kapitału i wsparciu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Rafał Jurkowlaniec.

Opinię tę podziela Ilona Antoniszyn-Klik, która ponadto uważa, że oferta Głogowskiego Parku Przemysłowego powinna przede wszystkim przekonać firmy z mniejszym kapitałem początkowym, ponieważ nie będą musiały inwestować dodatkowych pieniędzy w budowę własnych obiektów.

Chcemy dziś zaprosić kreatywne, młode firmy opierające swoją działalność na sektorze badawczo-rozwojowym i lokalnych przedsiębiorców do inwestowania w Głogowskim Parku Przemysłowym – to miejsce powstaje właśnie dla was – przekonuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

2015-10-03 Powstał Głogowski Park Przemysłowy (fot. UM Głogów) 2

O tym, że Głogów oraz Głogowski Park Przemysłowy to ciekawe i atrakcyjne miejsca inwestycyjne przekonany jest także prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

Walorem Głogowa jest jego położenie. Do Berlina mamy bliżej niż do Warszawy. Od granicy czeskiej i niemieckiej dzieli nas ok. 100 kilometrów. Głogów leży przy drodze S3 i S5, a planowana obwodnica połączy te dwie ważne arteria. Stwarzamy dobry klimat dla inwestorów. Przychylność władz i społeczności lokalnej, zachęty podatkowe, dotacje z urzędu pracy to też duży plus – twierdzi prezydent Głogowa.

NCC Spec Bau – jeden z założycieli spółki

Jednym z założycieli Głogowskiego Parku Przemysłowego jest firma NCC Spec Bau świadcząca usługi z zakresu generalnego wykonawstwa oraz contract management w sektorach budownictwa prywatnego oraz publicznego.

– Jesteśmy na rynku od 1995 roku, zajmujemy się budownictwem. Od wielu lat stawiamy budynki od przemysłowego do tych inteligentnych. Do dziś wybudowaliśmy ponad milion metrów kwadratowych kubatury. Mamy doświadczenia ze strefami ekonomicznymi, a za 9 miesięcy, tu w Głogowie, oddamy do dyspozycji inwestorów nowe hale przemysłowe – mówi przedstawiciel Spec Bau, członek Zarządu Mirosław Czarnik.

Firma wcześniej realizowała projekty hal modułowych m.in. dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.

Głogowski Park Przemysłowy uzupełnia ofertę podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Głogowie, w której działają już takie firmy jak: SITECH Sp. z o.o. (największy pracodawca na terenie LSSE, w Głogowie i w Polkowicach zatrudnia 1700 osób) i NTI Sp. z o.o. (pod koniec 2015 r. zakończy budowę zakładu kruszywa, stosowanego w budownictwie).

Droga do Głogowskiego Parku Przemysłowego

27 maja prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz podpisał list intencyjny w sprawie powstania Głogowskiego Parku Przemysłowego.
W dokumencie tym Rafael Rokaszewicz wyraził wolę do podjęcia wszelkich działań, mających na celu realizację wspólnego z LSSE projektu. LSSE wstępnie zadeklarowała wniesienie wkładu finansowego w wysokości 1.300.000 zł.  Gmina Miejska Głogów zaoferowała aportem działkę o powierzchni 1,87 ha. Na tym terenie spółka celowa wybuduje halę produkcyjną o powierzchni 2400 m2

23 czerwca radni przyjmują uchwałę o utworzeniu spółki Głogowski Park Przemysłowy i  wniesieniu nowych gruntów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

1 października odbywa się pierwsze walne zgromadzenie udziałowców spółki.

Kapitał Głogowskiego Parku Przemysłowego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 400 000 złotych i dzieli się na 2400 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł.  udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte przez Wspólników Założycieli  w następujący sposób: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy obejmie 1300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 300 000 – pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. Gmina Miejska Głogów obejmie 1000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych pokrywając je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,8637 ha.  NCC Spec Bau sp. z o.o. sp.k. obejmie 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000 złotych  pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Mar 29@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!
16:00 Kluby Środowiskowe MCWR @ Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Kluby Środowiskowe MCWR @ Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Mar 29@16:00
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oferuje szeroki wachlarz Klubów Środowiskowych skierowanych do mieszkańców Głogowa. Są to cykliczne spotkania o charakterze otwartym. Każdy uczestnik może proponować tematy spotkań. Edukacyjno-terapeutyczna działalność klubów łączy się z działalnością kulturową i[...]
18:00 Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Mar 29@18:00 – 20:00
KURS AKTORSKI środy, godz. 18.00 – 20.00, sala baletowa MOK, prowadząca: Aleksandra Leosz koszt: 40zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:00 Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Mar 29@19:00 – 20:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Fitness Total Body Workout, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz środę w Gimnazjum nr 2 w Głogowie. Zyskaj radość energię, popraw kondycję, spal setki kalorii i bądź fit![...]
Mar
30
czw
09:00 SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Mar 30@09:00 – 10:30
SLOW JOGGING, czyli sport dla każdego @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZAPRASZAMY osoby młode oraz seniorów 50/60+ w każdy wtorek o godz. 09.00-10.30 do Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Perseusza 13, 67-200 Głogów, tel. (76) 727 60 70 na zajęcia sportowe SLOW JOGGING czyli sport dla każdego Zalety tego sportu: Naturalny i[...]
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 30@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 30@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X