MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
2015-05-30 budżet obywatelski głogów

Budżet Obywatelski 2016. Głosowanie od 21 września

38 projektów zgłoszonych przez głogowian do Budżetu Obywatelskiego 2016 zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania. 17 wniosków odrzucono ze względów formalnych. Teraz wszystko w rękach głogowian. 21 września rozpoczyna się głosowanie, które wyłoni najlepsze, zdaniem mieszkańców, projekty. Na realizację propozycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Ratusz w tym roku przeznaczył 2,5 mln zł.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom współdecydowanie, na co zostanie przeznaczona część miejskiego budżetu. To rodzaj konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mogą wskazać na najważniejsze potrzeby w ich najbliższym otoczeniu. Samorządy, które decydują się na wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego liczą, że w ten sposób zaktywizują mieszkańców i zachęcą ich do wzięcia współodpowiedzialności za miasto.

Pierwszy raz na świecie narzędzie to zostało wykorzystane latach ’80 w mieście Porte Alegre w Brazylii. Obecnie stosowane jest w wielu krajach na całym świecie.

Budżet Obywatelski w Głogowie

Władze Głogowa po raz pierwszy zdecydowały się oddać część budżetu miejskiego w ręce mieszkańców w 2014 r. Do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego głogowianie zgłosili 64 projekty. Pozytywnie zweryfikowano 38 wniosków. 21 zostało odrzuconych przez zespół konsultacyjny. W powszechnym głosowaniu, wyłaniającym projekty do realizacji, wzięło udział 7 tysięcy mieszkańców.

Z analizy zgłoszonych projektów wynika, że głogowianom najbardziej zależy na poprawie infrastruktury ich najbliższego otoczenia. Większość wniosków dotyczyło remontów nawierzchni dróg, chodników, budowy miejsc parkingowych.

Zwycięskie projekty pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego:

I grupa:
1. Remont nawierzchni drogi, chodnika oraz miejsc postojowych w obrębie działek 71/7 i 71/9 przy ul. Wojska Polskiego – oszacowany na kwotę 90.000 zł
2. Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego
3. Zakup i montaż lustra drogowego na ulicy Saturna w Głogowie

II grupa:
1. Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulic Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki
2. Trasa wycieczkowa wieży Kolegiackiej w Głogowie
3. Budowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego 7, 7A, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A

III grupa:
1. Remont chodnika pieszo-jezdnego przy ul. Plac Mieszka l 2-22 w Głogowie na działce ewid. 615/2 obręb IX Żarków należącej do Gminy Miejskiej Głogów – oszacowany
2. Przygotowanie ulicznych Parków Street Workout
3. Wykorzystanie terenów zielonych (trawników) na dodatkowe miejsca parkingowe, pomiędzy istniejącymi miejscami parkingowymi wzdłuż budynków przy
ul. Jagiellońskiej 1,3,5,7 oraz Jagiellońskiej 9,11,13, 15 A pomiędzy ulicami Jagiellońska a Kazimierza Sprawiedliwego zaznaczona na szkicu terenu kolorem żółtym
4. Wykonanie chodnika łączącego końce ulic – Marcową i Listopadową
5. Warsztaty dla młodzieży – fascynujący świat
6. Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych w obrębie działki 147/2 przy ul. Kosmonautów Polskich – oszacowany na kwotę 150.000,-zł
7. Remont odcinka drogi wewnętrznej Neptuna 14 do 18 o długości około 40 mb na działce geodezyjnej nr 168, obręb Kopernik 18

IV grupa – projekty ogólnomiejskie:
1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
2. Budowa Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego
3. „Chcemy czytać – uzupełnijmy zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej”
4. Zakup łodzi patrolowej dla KPP w Głogów typu min Parker 650, Sprtis

Część z projektów doczekała się już realizacji. W przypadku niektórych propozycji podczas wykonywania dokumentacji technicznej i kosztorysów okazało się, że proponowane przez mieszkańców zadania będą kosztować więcej niż wnioskodawcy zakładali. Dlatego niezbędne jest ich dofinansowanie z budżetu miejskiego. Tak jest np. w przypadku projektu dotyczącego remontu chodnika, łączącego ul. Marcową i ul. Listopadowa, do którego miasto musiało dołożyć 40 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2016

Propozycje do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego głogowianie mogli zgłaszać od 11 maja do 30 czerwca 2015 r. W tym czasie wpłynęło do Ratusza 57 wniosków. Podobnie jak w roku ubiegłym  głogowianie zgłaszali przede wszystkim wnioski związane z poprawą infrastruktury w ich najbliższym otoczeniu.

Wśród 57 zgłoszonych projektów 50 to są projekty majątkowe, czyli związane z drogami, placami zabaw, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, siłowniami. Dominują projekty drogowe i dotyczące chodników i budowy miejsc postojowych – mówił zastępca prezydenta Głogowa Piotr Poznański po zakończeniu przyjmowania wniosków.

W tym roku zmieniły się nieco zasady zgłaszania projektów. Po pierwsze dokładnie sprecyzowano, że dofinansowaniu będą podlegać tylko te zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Po drugie wnioskodawcy musieli podać w formularzu zgłoszeniowym, jakiego okręgu konsultacyjnego dotyczy projekt.

Do budżetu obywatelskiego głogowianie mogli zgłaszać projekty majątkowe, czyli inwestycyjno-remontowe oraz projekty niemajątkowe, takie jak np. zorganizowanie warsztatów dla dzieci czy konferencji. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie gminy nie mogła przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych brutto. Natomiast zgłoszone projekty niemajątkowe musiały się zamknąć w kwocie 10 tys. zł. Wymogiem było również zebranie pod wnioskiem 30 podpisów.

Podczas wakacji zespół konsultacyjny, składający się z urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, dokonał weryfikacji wniosków. – Wnioski były badane pod względem prawnym. Nie ingerowaliśmy w pomysły mieszkańców. Podczas analizy wniosków braliśmy pod uwagę np. kwestie związane z własnością gruntu, z możnością realizacji tych zadań przez samorząd gminny – wyjaśnia prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Zespół spotkał się podczas wakacji kilkukrotnie. – Efektem spotkań jest wyłonienie 38 projektów, które będą poddane głosowaniu oraz 17 wniosków, które nie zostały przyjęte do dalszego procedowania – mówi Piotr Poznański.

Ze zgłoszonymi projektami (zarówno zakwalifikowanymi, jak i odrzuconymi) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski.

O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy. Głosowanie rozpocznie się 21 września.
Głosujemy, tak jak w ubiegłym roku, poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego www.glogow.pl oraz w kilku miejscach w mieście: w Ratuszu, Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej, filii nr 2 Biblioteki przy ul. Perseusza 13, filii nr 3 Biblioteki na Placu Mieszka I 11 – wyjaśnia Piotr Poznański.

Głosowanie będzie trwało do 9 października. Ratusz przeznaczył na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016 2,5 mln złotych. – To o 0,5 mln więcej niż w tym roku – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – W związku z tym projekty, zgłoszone przez głogowian, będą mogły być zrealizowane w szerszym zakresie – dodaje prezydent.

Projekty zweryfikowane pozytywnie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016:

1. Remont chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Ziemowita na działce 604 obręb IX Żarków

2. Zakup nieoznakowanego pojazdu z video rejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

3. A  Modernizacja chodnika przydomowego  B Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej C Budowa 5-ciu miejsc do parkowania z płyt ażurowych

4. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 przy ul.Perseusza 3 oraz dzieci ze środowiska lokalnego, najmłodszych mieszkańców
Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów

5. Budowa chodnika z dojściem do furtki i zjazdami do posesji przy ul. Brzeskiej w Głogowie na odcinku od budynku Nr 26 do Nr 50

6. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

7. Siłownia plenerowa „Pod chmurką” dla Seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej 28 w Głogowie oraz Seniorów i innych mieszkańców Osiedla Chrobry

8. Infrastruktura rowerowa – zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów

9. Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złota Podkowa

10. Fotostopem przez świat – przystanek Głogów

11. Teren rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54 A

12. Zakup i montaż dwóch wolnostojących toalet publicznych

13. Wywóz zalegającej ziemi/gruzu oraz prace archeologiczno-badawcze w pobliżu zabytkowego muru – l etap

14. Zajęcia z Dogoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

15. Kultura legalna w bibliotece – filmoteka

16. Chodnik w parku od skrzyżowania ulic: Budowlanych i Daszyńskiego do ulicy
Bolesława Krzywoustego

17. Modernizacja placu zabaw i rozrywki dla dzieci – Osiedle Paulinów

18. Budowa czterech popiersi osadzonych na postumentach wraz z tablicami informacyjnymi. Popiersia przedstawiają znane postaci z polskiej historii, które walczyły o niepodległość Polski. Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, Emil Fieldorfps. „Nil”, Witold Pilecki ps. „Witold”, Zygmunt Szendzielorz ps. „Łupaszka”

19. Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw

20. „(Nie)Tacy sami” – organizacja zajęć terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu i realizacja na terenie Głogowa kampanii społecznej poprawiającej wizerunek osoby z autyzmem

21. Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Gwiaździsta 14-18 do „Zielonego Przedszkola – ul. Gwiaździsta 16

22. Zamontowanie na ul. Saturna – z uwagi natężenia ruchu zarówno pieszych jak i pojazdów – garbów ograniczających prędkość samochodów

23. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10 „Sto Pociech” ul. Obrońców Pokoju 14

24. „Break Skwer” – miejsce do spędzania wspólnie czasu i organizowania imprez integracyjnych na terenie G3

25.  Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Perseusza 13, gdzie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie dla dzieci i Młodzieży SZANSA

26. Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzostów oraz Wojska Polskiego i Gen. Mączka

27. Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej Nr 417/4 w obrębie 5 Kościuszki” przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10 (42)

28. „Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Głogów dla regionu osiedla Złota Podkowa oraz okolicznych ulic

29. SCENA W PIĘKNEJ SCENERII – budowa sceny i ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie

30. Kreatywny Plac Zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Głogowie, Aleja Wolności 17

31. Remont i termomodernizacja dachu budynku przedszkola przy ul. Gwiaździstej 16 w Głogowie

32. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Długosza

34.  W l etapie – Stworzenie na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z Ogrodem Doświadczania Świata

35.  Rozbudowa drogi gminnej, dz. 168 w ciągu ul. Neptuna w zakresie budowy chodnika

36.  Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 3 w Głogowie

37. Modernizacja sal lekcyjnych na klasopracownię geograficzną oraz zakup wyposażenia klasy

38. Musical „Fabryka Miłości z udziałem głogowskiej młodzieży

2015-02-05-blok koszarowy@Głogów

Blok Koszarowy: problemów ciąg dalszy

Oddany do użytku pod koniec 2014 r. zrewitalizowany Blok Koszarowy miał pełnić funkcję nowoczesnego muzeum z wieloma rozwiązaniami i aranżacjami multimedialnymi. Okazało się jednak, że w odnowionym za 4 miliony zł obiekcie nie zamontowano odpowiedniej wentylacji, co uniemożliwia jego normalne użytkowanie oraz zamontowanie wartych 1,5 mln urządzeń multimedialnych. Ekspertyza wykonana przez specjalistów z Niemiec wykazała, że mury Bloku Koszarowego są jak gąbka. „Obawiamy się, że te zmiany są nieodwracalne, ale musimy zrobić wszystko, żeby obiekt uratować” – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. 

Blok Koszarowy powstał w połowie XVIII w. W czasie pokoju mogło tam stacjonować około 200 żołnierzy. Obiekt był wówczas budowlą dwukondygnacyjną i składał się najprawdopodobniej z 13 komór. Ok. 1916 r. doprowadzono do niego linię energetyczną. Nie wiadomo, jaką funkcje Blok Koszarowy pełnił przed i w czasie obrony twierdzy w 1945 r. Po wojnie używany był początkowo jako budynek mieszkalny przez pierwszych repatriantów. Następnie pełnił funkcję schronu przeciwlotniczego. A później niewykorzystany powoli niszczał.

Plany…

Prace nad odrestaurowaniem budynku rozpoczęły się w 2013 r. Miała to być jedna z najważniejszych inwestycji poprzedniego prezydenta Głogowa Jana Zubowskiego. Rewitalizacją obiektu zajęła się jedna z głogowskich firm budowlanych. – Celem prac jest wykorzystanie na potrzeby turystyczne poterny, z odkopaniem jej zasypanej części i odtworzeniem wejścia, rekonstrukcji wału ziemnego z działobitnią, wykonaniu przejścia w murze baszty obronnej jako połączenia komunikacyjnego ze Starówką” – mówił ówczesny rzecznik Urzędu Miasta Krzysztof Sadowski. Koszt inwestycji miał wynieść ponad 4 mln zł, a zakończenie prac restauracyjnych planowano na sierpień 2014 r. Inspirację do zagospodarowania Bloku Koszarowego władze miasta zamierzały czerpać od największych polskich muzeów. – Będziemy się posiłkować pomysłami firm, które pomagały i uruchamiały Muzeum Powstania Warszawskiego i Krakowskie Sukiennice, czyli firmy, które według mnie, pracowały przy najlepszych wystawach i prezentacjach w historii w Polsce – mówił Krzysztof Sadowski.

2014-07-30-blok koszarowy rewitalizacja@Głogów-001

Do części nadbudowanej zamierzano przenieść Centrum Informacji Turystycznej, a w dwóch dolnych kondygnacjach miały się znaleźć sale wystawiennicze, edukacyjne i historyczne z wieloma rozwiązaniami i aranżacjami multimedialnymi. W sali historii Głogowa prezentowane byłyby losy miasta od czasów średniowiecznych, zwiedzający oglądaliby tutaj repliki broni, mundurów, plany miasta z różnych okresów. Wśród multimedialnych atrakcji planowano m.in. wirtualną przymierzalnię i strzelnicę.

a rzeczywistość…

Budynek po rewitalizacji oddano do użytku pół roku później niż początkowo planowano. W styczniu 2015 r. jako pierwsi zwiedzili go uczestnicy akcji Zima w Twierdzy. Wtedy wyszły na jaw pierwsze niepokojące usterki budynku. – Woda kapała z przewodów elektrycznych, z konstrukcji metalowych, ze schodów. I to nas bardzo zaniepokoiło – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

W lutym  władze miasta zaprosiły do Bloku Koszarowego media oraz radnych miejskich, by pokazać, w jakim stanie znajduje się obiekt tuż po oddaniu go do użytku. Standardy spełniała tylko nadbudowana część, w której znajduje się obecnie Centrum Informacji Turystycznej. – Obiekt wizytowałem w listopadzie, jeszcze w tamtej kadencji i o tych usterkach nie było mowy. Jestem zadowolony z budynku, bo jest to część historii Głogowa, tych pamiątek nie mamy dużo i należy o nie dbać. Natomiast jak w każdej takiej rekonstrukcji różne wady mogą się zdarzyć – komentował wówczas stan Bloku Koszarowego Andrzej Koliński, przewodniczący Rady Miasta i członek Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Zubowskiego.

Błędna wentylacja i wilgoć

Wkrótce okazało się, że obiekt jest bardzo zawilgocony. Elewacja zaczęła puchnąć. Na niektórych elementach konstrukcyjnych osadzała się już rdza. Do budynku wstawiono nagrzewnicę i pochłaniacze wilgoci, które tylko podczas pierwszego dnia pracy zebrały 30 litrów wody.

Po sprawdzeniu okazało się, że wentylacja jest w tym obiekcie niewystarczająca. Dodatkowo inne rozwiązania technologiczne, które zostały zastosowane nie pozwalają na normalne funkcjonowanie tego obiektu, a już na pewno nie pozwalają na zamontowanie urządzeń multimedialnych, bo po krótkim użytkowaniu uległyby one zniszczeniu – wyjaśnia Rafael Rokaszewicz.

2015-02-10-blok koszarowy@Głogów

Próby ratowania budynku

Zdaniem prezydenta na obecny stan Bloku Koszarowego wpływ miało również to, że przez kilka lat po jego odsłonięciu nie został od odpowiednio zabezpieczony i osuszony. – Od razu po odkopaniu budynku powinno się go mechanicznie osuszyć – twierdzi Rafael Rokaszewicz.

Tutaj pominięto ten krok. Budynek został zatynkowany, wstawiono szczelne okna i zastosowano niewystarczająca wentylację.  By dokładnie określić stan techniczny obiektu, Ratusz zlecił kilka specjalistycznych ekspertyz. Niedawno do Urzędu Miejskiego dotarły wyniki badań przeprowadzonych przez niemieckich specjalistów. Ekspertyza polegała na zbadaniu próbek muru Bloku Koszarowego. Wynik nie pozostawił złudzeń. – Mury są jak gąbka – komentuje  prezydent Głogowa. – Obawiamy się, że te zmiany są nieodwracalne, ale robimy wszystko, żeby ten budynek uratować.

Wilgoć i brak odpowiedniej wentylacji grozi zagrzybieniem budynku, dlatego Ratusz zlecił także badanie mykologiczne, które ma na celu zbadanie korozji biologicznej obiektu.

By ratować budynek przed dalszym niszczeniem w Bloku Koszarowym zamontowana zostanie wymuszona wentylacja. Kosztować to będzie ok. kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wstawione zostaną czerpnie powietrza i nawiewy.

Nie wiadomo, jak ten budynek zachowa się za kilka lat. Nie wiadomo, kiedy będzie można zamontować w dolnych kondygnacjach sprzęt multimedialny. Nie wiadomo, kiedy obiekt zacznie spełniać, zgodnie z założeniami jego pomysłodawców, funkcję nowoczesnego muzeum. Pewne jest jednak, że co roku trzeba będzie ponosić koszty napraw, wynikających z zawilgocenia budynku i zastosowania niewystarczającej wentylacji.

 

Biblioteka w nowej odsłonie. Owczarek: „Oddajemy tę przestrzeń mieszkańcom”

Interaktywna podłoga, multimedialne tablice, tajne przejście przez szafę oraz ponad 18 tysięcy książek czeka na głogowian w BLOG-u, czyli w Bibliotece Lokalnej Osiedla Głogowskiego. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Perseusza 13 przeszła niezwykłą metamorfozę. Po trwającym rok remoncie z małej osiedlowej biblioteki zmieniła się w nowoczesne, multimedialne centrum kultury. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 13 sierpnia.

Potrzebujemy bibliotek właśnie w takiej nowoczesnej formie – mówił podczas uroczystości otwarcia biblioteki prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie to nie są tylko wypożyczalnie książek, to takie małe osiedlowe centra kultury, w których odbywa się wiele różnych przedsięwzięć. Życzę wszystkim, by drzwi do tej biblioteki się nie zamykały. I pewnie nie będą, bo jest tu po prostu ciekawie. Świetny pomysł, świetna realizacja. Biblioteka robi ogromne wrażenie.

Proces inwestycyjny

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie istnieje od 1985 r. Jest najstarszą instytucją kultury na Osiedlu Kopernik. Przez wiele lat zapewniała dostęp do wiedzy, literatury, kultury, była miejscem spotkań i organizacji wielu imprez. Pierwszego remontu doczekała się jednak dopiero rok temu. Starania o jego przeprowadzenie trwały 8 lat. Koszt prac remontowych wyniósł blisko 1 mln złotych. Gmina Miejska Głogów przekazała na ten cel dotację w wysokości 700 tys. zł (350 tys. w 2014 r. i kolejne 350 tys. w 2015 r.). Miejska Biblioteka Publiczna starała się także o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za pierwszym razem się nie udało, mimo że projekt otrzymał bardzo wysokie oceny. Biblioteka odwołała się jednak od decyzji i ostatecznie otrzymała z MKiDN 100 tys. zł.
We wrześniu 2014 r. podpisaliśmy umowę i bardzo szybko, do grudnia, trzeba było przeprowadzić remont budynku w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej. Wymieniliśmy posadzki, pomalowaliśmy pomieszczenia, wyremontowaliśmy strefę toalet – wylicza Izabela Owczarek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie. – W 2015 r., w drugim etapie inwestycyjnym, biblioteka została wyposażona w nowe meble i sprzęt multimedialny.

Nowy wizerunek

Wraz z remontem narodził się pomysł na nowy wizerunek i nową nazwę biblioteki. Nowoczesny wystrój wnętrz i aranżacja pomieszczeń to pomysł dwójki projektantów: Agnieszki Opieli i Sławomira Czecha, autorem wszystkich rozwiązań multimedialnych jest Adam Michalski. Nowa nazwa natomiast powstała przez powiązanie słów BLOK, BLOKOWISKO, OSIEDLE, GŁOGÓW, czyli BLOG – Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego. Stanowi ona również nawiązanie do pojęcia internetowego dziennika, który jest bardzo popularnym i nowoczesnym narzędziem komunikacji, również wśród miłośników książek.

Biblioteka będzie blogosferą, czyli miejscem wyrażania myśli dla wszystkich tych, którzy będą chcieli ją odwiedzić – wyjaśnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. – To wyrażanie swoich myśli może się odbywać w rożny sposób. Można korzystać z dziennika sieciowego i zamieszczać teksty w internecie, ale można także przyjść i zapisać coś na ścianie biblioteki. 

Służyć do tego będą multimedialne tablice, na których można pisać i rysować. Wiadomości zapisywać się będą na serwerze.

BLOG dla dzieci

W strefie przeznaczonej dla młodych czytelników, poza książkami stojących na nowoczesnych i funkcjonalnych regałach, znajduje się interaktywna podłoga, która sprawia, że kiedy po niej stąpamy, liście szeleszczą pod stopami, albo zostawiamy ślady na śniegu. W pomieszczeniu rozłożone są też wygodne pufy. BLOG dla dzieci kryje również pewną niespodziankę – W strefie dziecięcej do pomieszczenia pracy twórczej wchodzi się przez szafę. To jest nasza magiczna Narnia. Będą w niej wisiały ubrania i jeśli ktoś ją otworzy i przedrze się przez te ubrania, jak bohaterka Opowieści z Narnii, to przeniesie się w zupełnie inny wymiar – mówi Izabela Owczarek.

2015-08-13 Biblioteka w nowej odsłonie

BLOG dla dorosłych

W strefie dla dorosłych czytelników można rozsiąść się na wygodnych kanapach i fotelach, porozmawiać o ciekawych lekturach, przejrzeć książki, które chce się wypożyczyć, skorzystać z internetu, posłuchać audiobooka lub muzyki. Ciekawostką tego pomieszczenia jest multimedialny stół z dotykowym monitorem. W holu biblioteki wydzielono przestrzeń, w której prezentowana będzie twórczość lokalnych artystów. W tej chwili można w niej podziwiać prace rzeźbiarza Dariusza Sagana, mieszkańca Osiedla Kopernik.

2015-08-13 Biblioteka w nowej odsłonie 2 @BLOG (fot. A. Błaszczyk)

Otwarcie na mieszkańców

Inspirację na wystrój i aranżację biblioteki projektanci czerpali z otoczenia i historii tego miejsca. Brali także pod uwagę sugestie czytelników. Stale współpracowali z pracownikami biblioteki, którzy przeprowadzili badania potrzeb mieszkańców Osiedla Kopernik.

Diagnoza ta wykazała, że mieszkańcy chcą miejsca, w którym będą mogli spędzać czas, miejsca przyjaznego, spokojnego, w którym mogliby po prostu posiedzieć, porozmawiać, może obejrzeć film, posłuchać wspólnie muzyki, poczytać – mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.– Przygotowujemy ofertę różnorodnych zajęć. Już wkrótce powstanie fotoklub, w którym będziemy tworzyć vlogi, czyli krótkie filmy, fotogalerie. Zaczniemy od tradycyjnej fotografii otworkowej. Najważniejsze jest jednak dla nas stałe diagnozowanie potrzeb czytelników. Będziemy z nimi rozmawiać, pytać, czego od nas oczekują, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć, kogo zaprosić na spotkania, jakie książki zakupić. Oddajemy tę przestrzeń mieszkańcom – dodaje Izabela Owczarek.

BLOG zaprasza czytelników już od poniedziałku, 17 sierpnia. Biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00-16.00.

2015-07-22 Absolwenci na głogowskim rynku pracy @PUP Sławomir Majewski (fot. A.Błaszczyk)

Absolwenci na głogowskim rynku pracy

Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest bardzo trudna. Absolwentowi tuż po zakończeniu szkoły czy studiów trudno znaleźć zatrudnienie. Dobre wykształcenie nie wystarczy. Pracodawcy cenią przede wszystkim doświadczonych pracowników. Jak pomóc młodym ludziom w zdobyciu pierwszej pracy? Czy absolwenci po odebraniu świadectwa lub dyplomu powinni szukać zatrudnienia na własną rękę czy zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy? Jakie formy pomocy może im zaoferować PUP? O sytuacji młodych ludzi na głogowskim rynku pracy rozmawiamy ze Sławomirem Majewskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

A. BłaszczykJak wygląda w tej chwili sytuacja na głogowskim rynku pracy? Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie głogowskim? Ile osób młodych nie ma pracy?

Sławomir Majewski – Obecnie stopa bezrobocia w powiecie głogowskim wynosi 12,8%. W stosunku do stopy wojewódzkiej jest większa o 1%, a w stosunku do stopy krajowej o 2%. Generalnie, rynek pracy ulega poprawie i to znacznej poprawie. Bo jeszcze trzy lata temu w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było prawie 5 500 osób, teraz liczba ta spadła do 3500, z czego 1/3, ok. 1000 osób, to ludzie młodzi do 25 roku życia. Trzeba jednak podkreślić, że osoby młode nie są długotrwale bezrobotne. Rotacja wśród tej grupy wiekowej jest duża. Zazwyczaj są krótko, w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, zarejestrowani w urzędzie. Wynika to z faktu, że młodzi ludzi są bardziej mobilni. Jeżeli nie znajdą pracy w Głogowie, to wyjeżdżają do Wrocławia, Poznania albo za granicę.

A. Błaszczyk – Zakończył się rok szkolny i akademicki. Wielu absolwentów zaczyna szukać pierwszej pracy. Co Pan radzi młodym ludziom, którzy nie zamierzają już się uczyć i chcieliby zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie? Szukać pracy na własną rękę czy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy?

S. Majewski – Radzę szukać pracy wielotorowo. Każda droga jest dobra, jeśli prowadzi do celu. Polecam przeglądanie ofert w internecie, rozmowy bezpośrednio z pracodawcami, pytanie znajomych. Nie należy bać się prosić o pomoc sąsiadów, kolegów, którzy pracują w firmie, która nas interesuje. Jeśli wiemy, że ta osoba mogłaby nam pomóc, warto spróbować. Tym bardziej, że znajomy czy kolega nas zna i może nas śmiało polecić pracodawcy. Każdy sposób jest dobry, jeśli jest zgodny z prawem. Najważniejsze, to się nie zrażać i nie poddawać. Warto również zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo po uzyskaniu statusu bezrobotnego młody człowiek może skorzystać z wielu form pomocy, jakie oferuje PUP.

A. Błaszczyk – W jakich branżach absolwenci mają szansę na pracę w powiecie głogowskim?

S. Majewski – Patrząc na strukturę zatrudnienia mieszkańców powiatu głogowskiego, dominującym pracodawcą jest przemysł przetwórczo-wydobywczy miedzi, a także branża budowlana. I tutaj najwięcej ofert pracy jest dla mężczyzn. Kobietom jest trudniej znaleźć pracę na terenie powiatu głogowskiego i w ogóle w regionie. W Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 40% mężczyzn, ale aż 60% kobiet. Czym wyższe kwalifikacje, tym o pracę łatwiej. Dobrze jest mieć tzw. konkretny zawód. Łatwiej jest znaleźć pracę absolwentom techników. Osoby ze średnim wykształceniem ogólnym będą miały problem ze znalezieniem pracy, podobnie jak absolwenci marketingu i zarządzania, politologii. Duża rotacja jest w handlu, szybko można znaleźć pracę w budownictwie. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników w branży mechanicznej, poszukiwani są również kierowcy, szczególnie kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych.

A. Błaszczyk – A o jakiej pracy marzą młodzi ludzie? Jakie mają oczekiwania wobec przyszłych pracodawców?

S. Majewski – Absolwenci nie bujają w obłokach. Zdają sobie sprawę, jaka jest sytuacja na rynku pracy, wiedzą, że dopiero zaczynają, że konkurencja jest bardzo duża, że możliwości finansowe pracodawcy są takie, a nie inne. Płaca jest dla nich ważna, ale nie najważniejsza. Ważne, by zdobywać doświadczenie, podpisać umowę, zacząć pracę.

A. Błaszczyk – A jakie mają oczekiwania pracodawcy wobec absolwentów i młodych bezrobotnych?

S. Majewski – Na pewno oczekują odpowiednich kwalifikacji i cech osobowych, pasujących do specyfiki firmy. Poszukują osób uśmiechniętych, o pogodnym usposobienie. Pracodawcy bardzo cenią kreatywność, nastawienie na działanie.

A. Błaszczyk – Wielu młodych ludzi postrzega rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy jako porażkę. Uważa pójście do urzędu za wstyd…

S. Majewski – Ale rejestracja w Urzędzie Pracy to zupełnie normalna sprawa. Nie można się wstydzić. Rozumiem, że wielu młodzi ludzi może odczuwać żal, że ukończyli dobre szkoły, mają wysokie kwalifikacje i mimo wszystko nie mogą znaleźć pracy. Ukończenie szkoły to dopiero część sukcesu, druga część to zdobycie doświadczenia zawodowego. Warto pójść do Powiatowego Urzędu Pracy, bo może on pomóc w rozpoczęciu kariery zawodowej.

A. Błaszczyk – Jak wygląda ta pierwsza wizyta w Urzędzie Pracy? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

S. Majewski – Rejestracja trwa tylko kilka minut. Trzeba przedstawić dowód osobisty i dokument poświadczający ukończenie szkoły. Po rejestracji doradca zawodowy wspólnie z absolwentem zastanawiają się nad formami pomocy, jakie urząd może zaoferować. Zadajemy sobie sprawę, że dla młodego człowieka pierwszy kontakt z rynkiem pracy może być bardzo trudny, dlatego staramy się zrobić wszystko, żeby pomóc.

A. Błaszczyk – Jakie formy pomocy może zaoferować Powiatowy Urząd Pracy?

S. Majewski – Osoby młode i absolwenci są wedle ustawy o promocji zatrudnienia w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To znaczy, że w pierwszej kolejności mogą korzystać ze wszystkich form pomocy,
Młodym osobom przede wszystkim proponujemy staże, dzięki którym można zdobyć doświadczenie zawodowe. Staże dla osób do 25 r. życia mogą trwać do 12 miesięcy. Co roku z tej formy pomocy korzysta 600 osób, w większości są to osoby młode. Efektywność staży jest na poziomie 60%, czyli na 100 stażystów ok. 60 podejmuje zatrudnienie bezpośrednio po stażu. Możemy zaproponować staże w największych firmach w regionie. KGHM, szczególnie głogowska huta, składa bardzo dużo wniosków na staże dla młodych ludzi. W ubiegłym roku na staże do KGHM-u skierowaliśmy 124 osoby, z których zatrudnienie na stałe znalazło 89 osób. Wysyłamy także na staże do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, czy Urzędu Pracy. Na stażu młody człowiek zdobywa praktykę, poznaje specyfikę firmy czy instytucji. Potem, kiedy dana firma czy instytucja ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy, to najczęściej wygrywają te osoby, które wcześniej odbyły staż u tego pracodawcy. Bo te osoby poznały specyfikę funkcjonowania firmy, znają już ustawy, potrafią obsługiwać programy komputerowe, na których się tam pracuje.

A. Błaszczyk – A jeśli młody człowiek nie dostanie się na staż do żadnej firmy? Co wtedy może mu zaoferować Urząd Pracy?

S. Majewski – Dzięki rejestracji w Urzędzie Pracy absolwent ma dostęp do ofert pracy, które składają u nas pracodawcy, może skorzystać także z bonów stażowych, bonów na zasiedlenie, jeśli znajdzie pracę poza Głogowem. Oferujemy także dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dotacja taka wynosi do 20 000 zł, co ważne nie trzeba tych pieniędzy zwracać. Jeśli młody człowiek sam znajdzie sobie firmę, która chciałby go zatrudnić, możemy takiemu pracodawcy zaproponować pieniądze na doposażenie stanowiska albo dodatkowe szkolenie lub kurs dla przyszłego pracownika. Na przykład absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych wysyłamy na kursy prawa jazdy kategorii C, czyli na samochody ciężarowe czy kategorii D na autobusy. Pokrywamy w 100% koszty szkolenia i jeszcze na dodatek płacimy osobie, która na nie uczęszcza, stypendium. Ważne jest również to, że osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mają ubezpieczenie zdrowotne.

A. Błaszczyk – Wielu młodych ludzi, szukając pierwszej pracy, ma problem z przygotowaniem podstawowych dokumentów aplikacyjnych. Nie wiedzą, jak napisać CV, co to jest list motywacyjny, jak powinni zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czy Urząd Pracy może im pomóc w przygotowaniu się do tego pierwszego kontaktu z pracodawcą?

S. Majewski – Z naszych obserwacji wynika, że absolwenci nie są dobrze przygotowani do tego pierwszego kontaktu z pracodawcą. W szkołach odbywają się lekcje, podczas których młodzież uczy się jak napisać CV i list motywacyjny, ale to niestety nie wystarcza. W Powiatowym Urzędzie Pracy działa Klub Pracy, w którym odbywają się zajęcia praktyczne, dotyczące tego, jak napisać CV i list motywacyjny. Uczymy także, jak się przygotować do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, jak pokazać się z najlepszej strony, bo dla wielu młodych osób może to być stresujące doświadczenie. W Klubie Pracy przekazujemy absolwentom wiedzę wynikająca z naszego długoletniego doświadczenia, spotkań i rozmów z pracodawcami.

A. Błaszczyk – Jakie błędy popełniają najczęściej modzi ludzie w dokumentach aplikacyjnych?

S. Majewski – Są to błędy merytoryczne i wizerunkowe. Młodzi ludzie zapominają, jak ważne jest zdjęcie. Najistotniejszą kwestią jest to, żeby CV przygotować pod kątem danego pracodawcy. Nie możemy wysyłać ogólnego, tego samego CV wszystkim potencjalnym pracodawcom, bo w ten sposób okazujemy im brak szacunku. Trzeba wyprofilować CV pod konkretną firmę, podkreślić to, co możemy ze swej strony zaoferować. Często CV są zbyt rozbudowane, a pamiętajmy, że dyrektorzy, kierownicy czy prezesi, nie maja zbyt dużo czasu na szczegółowe przeglądanie dokumentów aplikacyjnych. Dlatego ważne są zwięzłe, chwytliwe hasła.

A. Błaszczyk – Powiedzieliśmy o korzyściach wynikających z rejestracji w Urzędzie Pracy, a teraz pomówmy o obowiązkach. Jakie zobowiązania ma absolwent wobec Urzędu Pracy?

S. Majewski – Należy się stawiać na wezwania Urzędu Pracy. Zazwyczaj wzywamy bezrobotnych do Urzędu pracy, jeśli mamy im coś do zaoferowania, staż czy ofert pracy. Z rejestracją w Urzędzie nie wiąże się żadne ryzyko. Nawet jeśli nie stawimy się na wezwanie, nie zapłacimy kary finansowej, ale stracimy status osoby bezrobotnej a wraz z nim wszystkie przywileje i korzyści. Wyrejestrować się z Urzędu Pracy można w każdej chwili, nawet telefonicznie lub mailowo. Rejestracja to żadne ryzyko, a w zamian można wiele zyskać.

A. Błaszczyk – Dziękuję za rozmowę.

Bezpieczne wakacje nad wodą

Aż 83 osoby utonęły w okresie od początku maja do 2 lipca. Piękna letnia pogoda sprawia, że coraz więcej osób wybiera odpoczynek nad wodą. Przy okazji letnich wycieczek nad jeziora czy nad morze oraz aktywnego wypoczynku o wypadek nietrudno. Poza strojem kąpielowym i ręcznikiem spakujmy na wyprawę nad wodę także zdrowy rozsądek.

Jezioro czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także wiele zagrożeń. Szczególną czujność powinny zachować osoby wypoczywające nad wodą z dziećmi. Wystarczy chwila nieuwagi, by stała się tragedia podobna do tej, jaka zaledwie kilka dni temu rozegrała się w Nowej Soli. 6-letni chłopiec utopił się na niestrzeżonym kąpielisku. Ojciec tylko na moment stracił go z oczu, ale to wystarczyło by syn wszedł do wody bez opieki.

Warto więc przestrzegać kilku zasad, dzięki którym wypoczynek nad wodą będzie bezpieczny. Komenda Główna Policji przygotowała małe kompendium wiedzy na temat prawidłowego zachowania się nad akwenami wodnymi. Każdy, kto planuje urlop na jeziorem czy morzem powinen się z nim zapoznać.

1. Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u.

2. Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

3. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki bądź kamizelki – otoczmy je szczególną opieką!

4. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego. Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” – aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzajmy się stopniowo oraz nie kąpmy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

5. Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo – nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo a nawet śmierć – może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem.

6. Materace zostawmy na brzegu – nie wypływajmy na nich na środek jeziora

.7. Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

8. Odpoczywając nad wodą pamiętajmy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

9. Nigdy nie wchodźmy do wody nawet po wypiciu najmniejszej ilości alkoholu.

10. Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy.

11. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu – złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą czuwa policja we współpracy z kilkoma instytucjami, m.in. z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Policjanci co roku w okresie letnim intensywniej patrolują miejsca wypoczynku nad wodą, organizują także wiele akcji i kampanii profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych. Kierowane są one nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych.

źródło: KGP

2014-12-09-ścieżka edukacyjno-dydaktyczna@gmina Kotla

Wakacje tuż tuż – jak bezpiecznie korzystać z lasu?

Już wkrótce rozpoczną się wakacje i czas urlopów. Tłumnie wyruszymy do lasów szukać odpoczynku na łonie natury. Nie ma nic przyjemniejszego niż spacer po lesie, obserwacja przyrody, zbieranie jagód i grzybów. Ale czy wiemy, jak zachowywać się w lesie, żeby wypoczynek był bezpieczny? Leśnicy twierdzą, że niestety wciąż świadomość społeczna w tym zakresie jest zbyt mała.

Mamy piękne lasy wokół Głogowa

Nadleśnictwo Głogów może pochwalić się wieloma pięknymi zakątkami, dlatego też jest bardzo chętnie odwiedzane, nie tylko przez mieszkańców Dolnego Śląska, ale również mieszkańców województwa lubuskiego.

2015-06-20 Bezpieczny las @ Nadleśnictwo Głogów (fot. A. Błaszczyk) 2

 

W pobliżu Głogowa mamy piękne tereny na spokojne leśne spacery. W ostatnim czasie otworzyliśmy w okolicach „Leśnej Doliny” wspólnie z gminą Kotla dwie ścieżki. Pierwsza z nich to ścieżka pn. „Wolność jest w naturze” o charakterze zdrowotnym, o długości ok. 10 km. Drugą ścieżkę zainaugurowaliśmy 31 maja tego roku. Ma ona charakter przyrodniczo-edukacyjny. Liczy ok. 30 km. Polecam także trasę MTB, wyznaczoną wspólnie z gminą Grębocice. Ponad 35 km wymagającej, ale też pięknej pod względem krajobrazowym trasy – mówi Adam Grzelczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów.

Piękne leśne ścieżki przyciągają wielu turystów, co widać na przykład na niedawno oddanym do użytku parkingu między Golą a Serbami. W weekendy bardzo trudno znaleźć na nim wolne miejsce.

Bezpieczny las

Niestety nie wszyscy, którzy do naszych lasów trafiają, zachowują się w odpowiedni sposób – mówi Piotr Laszczyński, komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Głogów – Wciąż jest wielu ludzi, którzy popełniają szereg wykroczeń i przestępstw, zagrażających zarówno przyrodzie, jak zdrowiu i życiu innych użytkowników lasu.

A wystarczy przestrzegać zaledwie kilku podstawowych zasad, by nasz pobyt w lesie był bezpieczny zarówno dla nas, jak i dla środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo przebywania w lesie zależy przede wszystkim od naszego zachowania, zdrowego rozsądku oraz poszanowania obowiązującego prawa. Do każdej wycieczki do lasu należy się dobrze przygotować, poznać możliwie jak najdokładniej, studiując mapy, czy przeglądając informacje w Internecie, charakter miejsca, do którego się udajemy. Sprawdźmy, czy na terenie, po którym chcemy spacerować, nie ma bagien, osuwisk, strzelnic czy poligonów.

Będąc już w lesie należy poruszać się tylko po wyznaczonych trasach, duktach leśnych, czy stabilnych, utwardzonych ścieżkach i unikać miejsc, w których drzewa są widocznie uszkodzone. Trzeba pamiętać, by nie używać otwartego ognia, a ogniska rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych lub w odległości co najmniej 100 m. od ściany drzew. Do lasu nie można wjeżdżać samochodem, auto trzeba zostawić na parkingu. Należy także respektować ustawione w lesie znaki zakazu wstępu oraz inne wydane polecenia przez zarządzającego terenem. Nie lekceważmy znaków ostrzegawczych o możliwości polowania czy ścinki drzew. Ich zignorowanie może być niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Ważne jest także zabezpieczenie się przed owadami. Na rynku dostępnych jest teraz wiele środków w aerozolach czy kremach, które odstraszają muszki, komary i kleszcze, przenoszące kilka bardzo groźnych chorób. Szczególną ostrożność zachowajmy, jeśli w pobliżu zauważymy przechodzącą lochę lub odyńca z młodymi.

Niebezpieczne mogą być samice, które prowadza swoje młode. Każda samica, każda matka potrafi zaryzykować swoje życie i przełamać naturalny strach przed ludźmi, jeśli uzna, że człowiek, który zbliża się w jej kierunku lub wchodzi w jakieś zakrzaczenie, w którym ona schroniła się z młodymi, jest dla jej młodych zagrożeniem – ostrzega Piotr Laszczyński. – Przecenianym niebezpieczeństwem jest natomiast żmija zygzakowata, która atakuje tylko wtedy, kiedy jest ewidentnie niepokojona i zazwyczaj unika kontaktu z człowiekiem.

Nie podchodźmy do zwierząt, które przed nami nie uciekają. Dotyczy to przede wszystkim lisów i wiewiórek, często chorujących na wściekliznę. W przypadku zadrapania czy pogryzienia przez takie zwierzę, należy się natychmiast udać do lekarza.

Największe problemy: śmieci, łamanie przepisów, quady

Wydawałoby się , że o takiej banalnej sprawie jak zakaz śmiecenia w lesie nie trzeba przypominać, bo to dla wszystkich użytkowników lasów jest oczywiste. Niestety śmiecenie jest jednym z największych problemów, z jakimi spotykają się głogowscy leśnicy.

W 2014 r. Nadleśnictwo Głogów wydało prawie 16 tysięcy złotych na uprzątnięcie śmieci, wyrzuconych w lesie – mówi Piotr Laszczyński. – Często zdarza się, że ustalamy sprawców tego rodzaju wykroczeń i są oni bardzo zaskoczeni, że fakt śmiecenia w lesie można tak łatwo udokumentować, a potem dowody przedstawić przed sądem.

Pomocne w ściganiu sprawców są kamery leśne i inne urządzenia monitorujące. Zaśmiecanie lasu jest zagrożone karą grzywny do 500 zł, jeśli wiążą się z tym wykroczeniem jeszcze inne, jak np. nieuprawniony wjazd samochodem do lasu, wtedy takiego sprawcę można ukarać grzywną do 1000 zł.

Kolejny nagminnie łamany przepis to zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi, o którym mówi nie tylko kodeks wykroczeń (art. 161), lecz także ustawa o lasach państwowych (art.29). Mimo to Straż Leśna w Nadleśnictwie Głogów w ostatnich trzech latach ukarała mandatami lub pouczeniami aż 600 kierowców, którzy zlekceważyli te przepisy.

Prawdziwym utrapieniem leśników są także motocykliści crossowi i osoby poruszające się na quadach. Zakłócają oni nie tylko leśna ciszę, niepokoją i płoszą zwierzynę, ale stanowią również realne zagrożenie dla siebie i innych użytkowników lasu. Zdarzały się groźne wypadki z udziałem motocykli czy quadów.

W lesie dozwolone jest zbieranie runa leśnego, grzybów czy jagód, ale nie wolno wycinać drzew czy zabierać drewna ze stosów. Nie wszyscy są świadomi, że robiąc to, łamią prawo. W ciągu ostatnich 10 lat w Nadleśnictwie Głogów skradziono aż 357 m3 drewna. Coraz częściej sprawcy tych przestępstw są łapani, dzięki fotopułapkom i systemowi monitorującemu, który śledzi samochód złodziei czasami już od momentu wjazdu do lasu.

Gdy się zgubimy…

Często zapominamy, że na wyprawę do lasu należy się przygotować tak samo jak na górską wędrówkę, czy na każdą inną wycieczkę. Najlepiej zabrać ze sobą mapę z oznaczonymi leśnymi drogami i kompas. Wtedy łatwiej nam będzie się odnaleźć, jeśli stracimy orientację w terenie. W przypadku, gdy się zgubimy, pomóc nam może wiedza, że las podzielony jest na prostokątne oddziały, zajmujące średnio powierzchnię 20-25 ha. U zbiegu oddziałów postawione są numerowane słupki oddziałowe. Stoją one zawsze w północno-wschodnim narożniku zbiegu linii oddziałowych. Mając taką wiedzę, nawet bez mapy i kompasu, możemy wyznaczyć kierunki świata.

Warto też wiedzieć, że pomocny może okazać się numer metalowej tabliczki przybijanej przez leśników na stosach lub czołach ściętych drzew. Górny rząd 5 cyfr oznacza kolejny numer drewna odebranego w danym roku w konkretnym leśnictwie, dolny zaś 6-cyfrowy numer identyfikuje to leśnictwo. Wystarczy, dzwoniąc po pomoc, podać ten numer, a miejscowy leśniczy zidentyfikuje miejsce naszego pobytu.

Leśnicy zalecają przed wyjściem do lasu wpisanie sobie do telefonu numeru do Straży Leśnej i najbliższego nadleśnictwa. Może to się okazać bardzo pomocne w przypadku zgubienia się w lesie.

Na terenie Nadleśnictwa Głogów mieliśmy już kilka akcji poszukiwawczych i dzięki naszej znajomości terenu oraz wykorzystaniu służb ratowniczych, bardzo szybko byliśmy w stanie kogoś zlokalizować – mówi Adam Grzelczak.

Numer telefony nadleśnictwa może być przydatny także wtedy, jeśli będziemy świadkami wykroczenia czy przestępstwa w lesie lub zauważymy jakieś zagrożenie.

Las wydaje nam się środowiskiem całkowicie bezpiecznym i tak jest, jeśli człowiek korzysta z niego w odpowiedni sposób. Wystarczy właściwe przygotowanie, by wyprawy do lasu były prawdziwą przyjemnością.

Przydatne numery telefonów:

2015-06-20 Bezpieczny las @ Nadleśnictwo Głogów (fot. A. Błaszczyk) 1

 

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Mar 29@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!
16:00 Kluby Środowiskowe MCWR @ Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Kluby Środowiskowe MCWR @ Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Mar 29@16:00
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oferuje szeroki wachlarz Klubów Środowiskowych skierowanych do mieszkańców Głogowa. Są to cykliczne spotkania o charakterze otwartym. Każdy uczestnik może proponować tematy spotkań. Edukacyjno-terapeutyczna działalność klubów łączy się z działalnością kulturową i[...]
18:00 Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Mar 29@18:00 – 20:00
KURS AKTORSKI środy, godz. 18.00 – 20.00, sala baletowa MOK, prowadząca: Aleksandra Leosz koszt: 40zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:00 Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Mar 29@19:00 – 20:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Fitness Total Body Workout, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz środę w Gimnazjum nr 2 w Głogowie. Zyskaj radość energię, popraw kondycję, spal setki kalorii i bądź fit![...]
Mar
30
czw
09:00 SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Mar 30@09:00 – 10:30
SLOW JOGGING, czyli sport dla każdego @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZAPRASZAMY osoby młode oraz seniorów 50/60+ w każdy wtorek o godz. 09.00-10.30 do Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Perseusza 13, 67-200 Głogów, tel. (76) 727 60 70 na zajęcia sportowe SLOW JOGGING czyli sport dla każdego Zalety tego sportu: Naturalny i[...]
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 30@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 30@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X