Informacje o tym jak przygotować dobry artykuł w instytucji/organizacji.

W praktyce nie piszemy tylko komunikatów prasowych, skierowanych do dziennikarzy. Zdarzy się na pewno, że będziemy pisali informację adresowaną do konkretnej grupy odbiorców lub ktoś nas poprosi o napisanie gotowego tekstu na jakiś temat. Coraz popularniejsze są portale internetowe, które umożliwiają zamieszczanie samodzielnie i bezpłatnie gotowych artykułów (np. branżowe lub lokalne – jak np. sieć regionalnego portalu Miedziak.info.pl: lokalne portale informacyjne TutajGLOGOW.pl, TutajPOLKOWICE.pl, TutajLUBIN.pl i TutajLEGNICA.pl). W takiej sytuacji musimy od razu napisać dobry tekst, który jest czymś innymi niż informacja prasowa. Poniżej kilka wskazówek, dotyczących pisania newsów opracowanych przez redakcję (oczywiście można – a nawet trzeba – stosować je również w przypadku komunikatów prasowych).

 1. Dążymy do krótkich informacji – szczególnie jeśli piszemy do internetu (użytkownicy często czytają tylko to, co mieści się na „jednym ekranie”). Zasada ta odnosi się do większości tekstów o charakterze newsowym i relacji:
  • Unikamy powtórzeń informacji, np. jeśli w pierwszym zdaniu podajemy miejsce zdarzenia, nie ma potrzeby, abyśmy informację tę – jeśli nie wnosi ona nic nowego – powtarzali w następnych zdaniach lub akapitach.
  • Unikamy zdań wielokrotnie złożonych. Takie konstrukcje są niestrawne w internecie i tekście, którego zadaniem jest szybka i konkretna informacja. Mogą także wprowadzać wątpliwości, co do interpretacji naszych informacji, czynić je niezrozumiałymi.
  • Unikamy kwiecistego stylu, nagromadzenia przymiotników i innych określeń, rozbudowanych, literackich porównań. Takie konstrukcje zachowajmy dla esejów, dłuższych artykułów, opracowań.
 2. Informacje nie powinny być podawane chaotycznie. Lepiej je pogrupować według jakiegoś logicznego klucza. W relacji warto ustrukturyzować przekaz, zbierając np. relacjonowane wypowiedzi w tematyczne grupy, a nie po kolei opisywać, co kto powiedział lub co się zdarzyło. Artykuł to nie protokół czy sprawozdanie!
 3. Staramy się pisać jasno i poprawnie. Zwięzłość w żadnym wypadku nie może oznaczać posługiwania się zbitkami słownymi, co często charakteryzuje język gazet:
  • Unikamy utartych sformułowań typu: „palący problem”, „zasypać gradem pytań”. Stosowanie tego typu konstrukcji powoduje, że czytelnik, znający już takie struktury, nie spodziewa się niczego zaskakującego i nie wczytuje się. Sprawiamy, że nasz tekst staje się przewidywalny i banalny.
  • Unikamy skrótów myślowych. Mogą być niejasne lub po prostu niepoprawne. Czasami są to uproszczenia typu: „program zorganizował konkurs”, „klub opowiedział o swoich działaniach”.
  • Unikamy urzędowego stylu, choć większość komunikatów lub innych oficjalnych, także prasowych, jest napisana takim właśnie językiem. Jeśli wykorzystujemy takie informacje w naszym tekście, spróbujmy je przerobić.
 4. Staramy się pisać atrakcyjnie. Pomimo że piszemy tekst o charakterze informacyjnym, próbujmy odwołać się do wyobraźni czytelnika:
  • Znajdźmy charakterystyczny i niezwykły szczegół, który pozwoli zapamiętać właśnie ten tekst spośród kilkudziesięciu innych.
  • Dla odbiorców atrakcyjne są ważne, znane osoby. Można przytoczyć ich nazwiska, wypowiedzi, poprosić o kilka słów komentarza.
  • Na atrakcyjność tekstu wpływa też ciekawy komentarz, może być to po prostu osobista refleksja lub skonfrontowanie z innymi, podobnymi zdarzeniami, porównanie ze statystykami, z politycznymi obietnicami itp.
  • W wypadku, gdy omawiamy zjawisko lub zdarzenie mało znane, staramy się dotrzeć do pogłębiających wiedzę informacji ogólnych.
  • Nie obawiajmy się języka prostego, nawet potocznego. On jest bardziej atrakcyjny dla odbiorców niż naukowe wywody. Np. zamiast sformułowania typu: „Dnia 5 maja br. odbyło się spotkanie organizacji w celu omówienia…” lepiej będzie użyć: „W maju spotkali się przedstawiciele organizacji, aby omówić…”
 5. W treści artykułu jedną z ważniejszych rzeczy jest teza, główna myśl, ogólny przekaz. Należy dołożyć starań, aby ją wyjaśnić i udokumentować (np. przytaczając czyjeś wypowiedzi). Czasami – zwłaszcza w przypadku konferencji – jest to trudne zadanie. Prezentujemy wtedy wiele różnych punktów widzenia. Starajmy się je wówczas zróżnicować, aby odbiorca nie miał wrażenia, że czyta ciągle to samo. Często tezę umieszcza się w tytule.
 6. W dłuższych tekstach stosujemy śródtytuły.
  Śródtytuły powinny oddzielać fragmenty tekstu, stanowiące całości. Decydując się na zastosowanie śródtytułów, warto pamiętać o podstawowej zasadzie redakcyjnej: konsekwencji i spójności, czyli np. wszystkie śródtytuły powinny być zdaniami albo wszystkie równoważnikami zdań.

Zapraszamy do lektury naszego mini-poradnika n/t kontaktów z mediami: MINI-PORADNIK.