Moderacja nie jest – w żadnym wypadku – tożsama z cenzurą. Nie zamierzamy ograniczać prawa do wypowiedzi żadnej osobie, ani grupie osób – bez względu na prezentowane przez nią poglądy (o ile mieszczą się one w ramach wyznaczonych przez polskie prawo, nie propagują pornografii, nie nawołują do nienawiści i nie wykazują cech kryptoreklamy).

Moderacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu (językowego i merytorycznego) materiałów ukazujących się w naszym serwisie, wyeliminowanie ewentualnych prób publikacji plagiatów oraz dbałość o rzetelność i uczciwość dziennikarską.

Jesteśmy serwisem informacyjnym – w związku z czym każdego z nas dotyczą postanowienia prawne dotyczące dziennikarzy oraz zasady dziennikarskiej etyki zawodowej. My wszyscy – dziennikarze – mamy określone, zapisane w konkretnych dokumentach – obowiązki. Mamy obowiązek poszukiwania i publikowania prawdy, przedstawiania rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów oraz wyraźnego oddzielania informacji od opinii na ich temat. Nie wolno nam manipulować faktami, ani ich zatajać, a prezentowane przez nas opinie nie mogą być wynikiem zewnętrznych nacisków. Wszystkie te zasady (i wiele innych) opisane są w następujących dokumentach:

Ustawa o prawie prasowym

Karta etyczna mediów

Dziennikarski kodeks obyczajowy

Kodeks etyki dziennikarskiej

Biorąc pod uwagę powyższe normy, moderatorzy serwisu Miedziak.info.pl i jego lokalnych stron TutajGLOGOW.pl, TutajPOLKOWICE.pl TutajLUBIN.pl i TutajLEGNICA.pl postępują według następujących reguł:

 1. Każdorazowa zmiana dokonana przez moderatora w nadesłanym do publikacji utworze musi być zaakceptowana przez autora materiału – publikacja, zgodnie z wymogami prawa autorskiego, następuje po takiej akceptacji.

 2. Pierwszą czynnością moderatora jest sprawdzenie, czy nadesłany utwór nie jest plagiatem. W przypadku wykrycia plagiatu, materiał zostaje zwrócony do użytkownika, który go wysłał do publikacji, po czym następuje usunięcie konta tego użytkownika.
 3. Moderator sprawdza poprawność językową nadesłanych artykułów – poprawia ewentualne błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne.

 4. Moderator ma prawo usuwać wulgaryzmy.

 5. Moderator sprawdza jakość techniczną i merytoryczną nadesłanych fotoreportaży.

 6. Moderator sprawdza materiał pod względem rzetelności, uczciwości i zgodności z wymaganiami etycznymi stawianymi dziennikarzom. Szczególną uwagę zwraca przy tym na:

  • neutralny punkt widzenia (rzetelne, bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny)
  • eliminowanie informacji niewiarygodnych i nierzetelnych

  • eliminowanie insynuacji

  • eliminowanie manipulacji dziennikarskich

  • eliminowanie kryptoreklamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.