2015-07-Gmina dostała dofinansowanie.Będzie nowy sprzet sportowy (herb gmina Głogów)
Wyświetl artykuł

Przebudowa ul. Zielonej w Serbach

Wójt Gminy Głogów zawarł w dniu 25 kwietnia 2019r. umowę nr RU.49.2019 z Zakładem Produkcyjno – Handlowo Usługowy „ BRUKOM” Marcin Cichocki , ul. Głogowska 42, 67-222 Jerzmanowa – wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego – na realizację zadania pn. „ Przebudowa ul. Zielonej w Serbach”.
Udostępnij