MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
  • Start
  • Regiony: gmina-wiejska-jerzmanowa
Pałac w Jerzmanowej

Śledztwo w sprawie pałacu w Jerzmanowej umorzone. Wpłynęło zażalenie.

W marcu Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński złożył w prokuraturze zawiadomienie w sprawie zakupu pałacu w Jerzmanowej przez wójta gminy. Na okoliczność śledztwa przesłuchano wójta gminy Jerzmanowa i skarbnika gminy. Zabezpieczono też dokumentację w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, związaną z prowadzonymi negocjacjami i protokołami z sesji Rady Gminy. Na podstawie przesłuchań i analizy dokumentów, prokuratura umorzyła śledztwo. Radny nie odpuszcza. Złożył zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Głogowie.

W marcu br. Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński złożył w prokuraturze zawiadomienie, dotyczące procedury zakupu pałacu w Jerzmanowej przez Wójta Lesława Golbę. Wójt wykupił niszczejący zabytek ze środków publicznych, chcąc go przeznaczyć na potrzeby mieszkańców gminy. Według radnego P. Zwolińskiego jednak podczas zakupu pałacu doszło do naruszenia prawa. Prokuratura zbadała sprawę, przeanalizowała dokumentację związaną z procedurą zakupu zabytku, po czym umorzyła śledztwo. Radny w odpowiedzi złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Wójt Gminy Jerzmanowa wykupił ze środków publicznych zabytek, jakim jest pałac w Jerzmanowej. Radny Gminy Jerzmanowa Paweł Zwoliński głosował przeciw temu pomysłowi. Po dokonaniu zakupu pałacu złożył on do prokuratury zawiadomienie. Podejrzewał, że podczas dokonania procedury zakupu pałacu doszło do naruszenia prawa. Według radnego cena zakupu była zbyt wysoka, a kwestia nabycia pałacu nie była dostatecznie konsultowana. Uznał również, że nie powinno dojść do zakupu bez sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy. Wnioskował zatem o wszczęcie postępowania sprawdzająco-przygotowawczego w sprawie dokonania tej transakcji.

Prokuratura zbadała sprawę. Zabezpieczyła na ten cel dokumentację w Urzędzie Gminy w Jerzmanowej, dotyczącą prowadzonych w tej sprawie negocjacji, protokołów z przebiegu sesji Rady Gminy oraz Uchwały rady Gminy Jerzmanowa. Po przeanalizowaniu dokumentacji podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa stwierdzając, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Radny sugerował, że nie konsultowano kwestii zakupu pałacu na sesjach Rady Gminy. W piśmie dotyczącym umorzenia śledztwa napisano jednak, że rozmowy negocjacyjne odbyły się kilkakrotnie. Decyzja o umorzeniu postępowania zapadła dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Radny Paweł Zwoliński skorzystał z prawa złożenia zażalenia na postanowienie prokuratury. Złożył pismo do Sądu Rejonowego w Głogowie w dniu 28 kwietnia br. Radny nadal utrzymuje, że doszło do złamania prawa. W treści zażalenia zaznacza, że przesłuchany w tej sprawie Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba powiedział, iż „nie posiadał szczegółowych informacji dotyczących zadłużenia tego obiektu, jego stanu technicznego oraz o zamieszczonych na portalach internetowych ogłoszeń o sprzedaży tej nieruchomości za kwotę 2,6 mln zł. W istocie Wójt Lesław Golba posiadał takie informacje odpowiadając na złożoną przeze mnie Interpelację z dnia 6 października 2015 roku, na którą odpowiedział dnia 19 października 2015 roku. Cytuję: (…) <Odpowiadając na interpelację z dnia 6.10.2016 r. dotyczącą zakupu pałacu wraz z zespołem pałacowo-parkowym w Jerzmanowej informuję, że Gmina prowadząc negocjacje wiedziała o obu ogłoszeniach internetowych>” – zaznacza w zażaleniu Paweł Zwoliński, przytaczając słowa wójta gminy, który w będąc przesłuchiwanym przez prokuraturę, zeznał co innego.

Sprawa jest w toku.

Grafika: Akcja społeczna 2016 Zostaw 1 procent w powiecie głogowskim

Głogowianie 1 procentem wspierają głównie duże fundacje, które mają za co się promować. Wciąż mało środków trafia do mniejszych, lokalnych organizacji

12,5 mln polskich podatników zdecydowało się w ubiegłym roku na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Dało to kwotę ponad pół miliarda złotych. Większość trafiała jednak do dużych ogólnopolskich fundacji, które mają środki na promocję. Jak podkreślają eksperci, największą wartość mają pieniądze przekazywane lokalnym organizacjom.

Polacy najchętniej przekazują pieniądze na cele związane z leczeniem, rehabilitacją czy innymi formami pomocy dla konkretnych osób – mówi Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Polscy podatnicy coraz chętniej kierują 1 proc. podatku na cele charytatywne. W 2015 roku przekazali ponad 5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Aż 136 mln zł z 557 mln zł przekazanych w 2015 roku tytułem 1 proc. podatku otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 50 organizacji uzyskujących największe sumy zgromadziło łącznie ponad połowę całej kwoty z 1 proc.

W komunikacji przebijają się przede wszystkim duże kampanie, które są zorientowane na bardzo konkretną pomoc. Organizacje lokalne, które nie mają środków na taką komunikację i nie mają też mocnych argumentów w postaci potrzebujących, niestety, nie potrafią się często przebić do potencjalnych darczyńców – przekonuje Łukasiak. – Należy podkreślić, że intencją ustawodawcy było wspieranie inicjatyw obywatelskich, a te stosunkowo mało ośrodków otrzymują z puli 1 proc.

Eksperci podkreślają, że Polacy decydując się na przekazanie 1 procenta, często mylą to z filantropią.

Proszę pamiętać o tym, że 1 proc. to jest podatek, który już jest należny państwu. Państwo mówi: jeżeli obywatelu uważasz, że my nie do końca dobrze wydajemy te pieniądze, nie na te dziedziny, które dla ciebie są ważne, to dajemy ci prawo, żebyś mógł ten 1 proc. podatku przekazać organizacjom pozarządowym, które być może zrobią to lepiej niż państwo – mówi Dominika Błaszczyk, prezeska Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych. – Z tego punktu widzenia powinniśmy przede wszystkim kierować swój 1 proc. do organizacji działających w obszarach, które dla nas są istotne, w których uważamy, że powinno się więcej i lepiej dziać.

Jak zaznacza, środki najlepiej kierować do tych organizacji, które są jak najbliżej obywateli, bo to one najlepiej znają ich potrzeby i wiedzą, jak je rozwiązywać. Dzięki wsparciu z 1 proc. fundowane są stypendia, sprzęty i zajęcia rehabilitacyjne, miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców, powstają inicjatywy kulturalne czy sportowe, a także promowana jest lokalna turystyka czy ekologia.

Na terenie powiatu głogowskiego działa ponad 200 organizacji pozarządowych, z czego blisko 25 posiada status pożytku publicznego uprawniający do zbierania 1% podatku na realizację swoich celów statutowych. Już od 6 lat głogowska Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych realizuje akcję społeczną „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”. Jej celem jest aktywizowanie lokalnej społeczności do wspierania wszystkich organizacji pozarządowych mających status OPP i działających najbliżej nas – na terenie powiatu głogowskiego, które warto wspierać swoim 1 proc.

Z pełną listą organizacji pożytku publicznego z powiatu głogowskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 można zapoznać się na stronie akcji społecznej: 1PROCENT.glogow.pl.

W akcji społecznej „Zostaw 1% w powiecie głogowskim” chodzi o to, żeby uświadamiać mieszkańcom głogowskiego powiatu, że tu obok nas są organizacje, które z zaangażowaniem i skutecznie działają na rzecz naszej lokalnej społeczności. Każdy podatnik decyduje samodzielnie, na którą organizację przekaże swój 1%. Doradzamy tylko, by się zapoznać z działalnością naszych lokalnych społeczników i przekonujemy, że to właśnie ich warto wspierać. Robią dużo pozytywnej pracy tam gdzie samorząd już nie sięga, a biznes nie widzi w tym interesu. – tłumaczy prezeska fundacji FLIS. – Ta akcja obejmuje serię działań promocyjnych i jest prowadzona corocznie przy wsparciu naszych partnerów strategicznych. To przede wszystkim dzięki ich zaangażowaniu możemy dotrzeć do tak dużej ilości mieszkańców.

W szóstej już edycji działań włączyli się Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych do udziału w kampanii zaprosiła przedstawicieli instytucji z miasta i powiatu głogowskiego, którzy udzielając swojego wsparcia są niezmiernie ważnymi partnerami działań kampanijnych. Wśród partnerów strategicznych znalazły się:

Tę niezwykle korzystną dla powiatu i jego mieszkańców akcję objęli swoim patronatem Starostwa Głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz. Patronaty te podkreślają rangę tego przedsięwzięcia i są ogromnym wyróżnieniem i wsparciem tej ważnej inicjatywy społecznej.

Jak przekonuje Błaszczyk, wsparcie lokalnych organizacji wraca do darczyńcy w postaci konkretnych działań tych organizacji na rzecz środowiska, w którym podatnik funkcjonuje. Tymczasem z danych organizacji wynika, że tylko około jednej piątej środków z 1 proc. podatku trafia do lokalnych organizacji pozarządowych.

Jeśli przekazujemy pieniądze lokalnie, to one wracają do nas w postaci nowych inicjatyw, w których możemy brać udział, i możliwości rozwojowych – podkreśla Dominika Błaszczyk.

Więcej o idei jednego procenta można przeczytać na stronie 1PROCENT.glogow.pl w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Pałac w Jerzmanowej

Wójt Gminy Jerzmanowa o kupnie pałacu

Kilka dni temu swoje oświadczenie dotyczące transakcji kupna pałacu w Jerzmanowej przez gminę przedstawił radny Paweł Zwoliński, który jako jedyny głosował przeciw temu pomysłowi. Do prokuratury złożył zawiadomienie w tej sprawie wnosząc o postępowanie wyjaśniające, czy podczas dokonania zakupu nie doszło do naruszenia prawa. Swoje stanowisko w tej sprawie portalowi TutajGLOGOW.pl przedstawił wójt Gminy Jerzmanowa. 

Pod koniec 2015 roku Gmina Jerzmanowa wykupiła miejscowy zabytek, jakim jest pałac w Jerzmanowej. Za pomysłem kupna pałacu głosowała większość radnych. Przeciwny pomysłowi był radny Paweł Zwoliński, którego zdaniem cena zakupu nieruchomości była zbyt wygórowana. Radny uważa, że podczas zakupu pałacu mogło dojść do naruszenia prawa, polegającego na niedopełnieniu obowiązków związanych z transakcją. Zakwestionował zasadność zakupu nieruchomości – zdaniem P. Zwolińskiego gmina ma ważniejsze potrzeby niż odrestaurowywanie pałacu.

Radny złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury celem wszczęcia postępowania sprawdzająco-przygotowawczego.

Wójt Gminy Jerzmanowa portalowi TutajGLOGOW.pl udzielił informacji dotyczących przebiegu spraw związanych z zakupem pałacu.

Zdaniem wójta Gminy Jerzmanowa, Lesława Golby, przy zakupie pałacu w Jerzmanowej gmina dołożyła wszelkich starań, aby jej interesy jako kupującego były zabezpieczone od strony prawnej i finansowej. Od maja do września ubiegłego roku trwały negocjacje z właścicielem pałacu. Nie należały do łatwych ze względu na skomplikowaną sytuację prawną nieruchomości i jej zadłużenie. Kupno pałacu z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi nie byłoby możliwe bez zgody Rady Gminy. Wszyscy radni poza radnym Pawłem Zwolińskim zagłosowali za kupnem pałacu przez gminę. – Dziękowałem im za to na sesji, gdyż uważam zakup tej nieruchomości za jedną z najważniejszych inwestycji naszej gminy w ostatnim ćwierćwieczu – mówi dla portalu TutajGLOGOW.pl wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. – Kupiliśmy pałac w konkretnym celu, a mianowicie na potrzeby Gminnego Centrum Kultury. Gdybyśmy go nie kupili, to popadałby z roku na rok w coraz większą ruinę, a park nie mógłby być udostępniony dla mieszkańców – dodaje wójt Jerzmanowej.

Zespół pałacowo-parkowy w Jerzmanowej według wójta ma być za kilka lat miejscem, w którym koncentrować się będzie życie kulturalne gminy. Władze gminy chcą pałacowi przywrócić dawną świetność. – W tym roku najważniejsze zadanie to przeprowadzenie remontu mansardowego dachu na pałacu oraz uporządkowanie parku i terenu przy budynkach gospodarczych. W tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont elewacji pałacu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz na rewitalizację parku. Przygotowana dokumentacja pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Ochrony Środowiska. Jesienią będą ogłoszone odpowiednie nabory, dlatego już się do tego przygotowujemy. Na remont dachu na pałacu chcemy pozyskać pieniądze unijne. Złożyliśmy już wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 810 000 złotych – mówi o planach związanych z odbudową zabytku wójt Gminy Jerzmanowa.

Wójt Gminy Jerzmanowa wierzy, że dzięki pozyskanym w przyszłości środkom uda się w ciągu kilku lat odrestaurować pałac. – Mieszkańcy, z którymi często się spotykam, są bardzo zadowoleni z zakupu pałacu. Chcę zaznaczyć, że jego kupno zostało sfinansowane ze środków własnych. Nie zadłużyliśmy gminy w związku z tą transakcją. Nie braliśmy żadnego kredytu ani nie emitowaliśmy obligacji na ten cel. Nie odbyło się to również kosztem inwestycji gminnych. Dowodem na to jest kwota ponad 14 mln. zł. przeznaczona w tegorocznym budżecie na wydatki inwestycyjne – mówi wójt.

Zapytany o opinię dotyczącą faktu zawiadomienia dotyczącego kupna pałacu, złożonego w prokuraturze przez radnego P. Zwolińskiego wójt gminy odpowiada, że doniesienie to jest bezpodstawne. – Mam nadzieję, że postępowanie zakończy się szybko. Szkoda, że radny uczynił to dopiero teraz, a nie z początkiem października ubiegłego roku, tuż po zakupie pałacu – komentuje wójt Jerzmanowej, który obawia się o zły wpływ zaistniałej sytuacji na wizerunek gminy.

Pałac w Jerzmanowej

Zawiadomienie w sprawie kupna pałacu w Jerzmanowej w prokuraturze

Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie kupna pałacu w Jerzmanowej. Wystosowane zostało przez Radnego Gminy Jerzmanowa, Pawła Zwolińskiego. W zawiadomieniu radny informuje o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze gminy.

Radny Gminy Jerzmanowa złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące procedury wykupienia pałacu w Jerzmanowej ze środków publicznych przez Wójta Gminy Jerzmanowa. Wójt zakupił zabytek – niszczejący pałac, który wymaga prac konserwacyjnych. Zamierza przeznaczyć budynek na cele mieszkańców gminy. Radny Paweł Zwoliński głosował przeciw temu pomysłowi. W zawiadomieniu złożonym w prokuraturze informuje, że podczas procedury zakupu pałacu mogło dojść do przestępstwa. O złożeniu zawiadomienia P. Zwoliński poinformował w Oświadczeniu, wydanym w dniu 10 marca br.

W Oświadczeniu Radny P. Zwoliński informuje, że wnioskował do prokuratury o wszczęcie postępowania sprawdzająco-przygotowawczego w sprawie zakupu pałacu w Jerzmanowej. Sugeruje on możliwość popełnienia przestępstwa, polegającego na niedopełnieniu ciążącego na Wójcie Gminy i Skarbniku Gminy Jerzmanowa obowiązku. Zdaniem Radnego decyzja o zakupie pałacu jak i sam zakup były poza wszelkimi standardami dysponowania pieniędzmi publicznymi. – Po pierwsze: zakup pałacu nie był ujęty w budżecie i nie był w ogóle planowany. Po drugie: statut Gminy Jerzmanowa mówi w paragrafie 3 pkt. 2, że to mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, która realizuje swoje zbiorowe cele za pośrednictwem organów Gminy. Po trzecie: dysponowanie pieniędzmi publicznymi przez Wójta, Skarbnika i Radnych Gminy powinno być transparentne i wynikać z wniosków i potrzeb mieszkańców. To nie to samo co dysponowanie prywatnymi pieniędzmi, z których nikt nie ma obowiązku się rozliczać – w swoim Oświadczeniu zaznacza Radny Gminy Jerzmanowa, Paweł Zwoliński.

Radny podkreśla, że pałac przez długi czas nie mógł znaleźć nabywcy. Cena wywoławcza nieruchomości opiewała na kwotę 2,6 miliona złotych, jednak budynek zakupiono za 3 mln. zł. P. Zwoliński uważa, że przed zakupem pałacu należało wykonać jego wycenę majątkową, aby mieszkańcy gminy znali wartość nieruchomości. Radny zaniepokojony jest faktem, że remont pałacu prawdopodobnie będzie bardzo kosztowny i jego wartość może przekroczyć wartość nieruchomości. Ponadto w swoim Oświadczeniu informuje, że w sprawie zakupu pałacu nie przeprowadzono szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. – Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za transakcję z publicznych pieniędzy jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej i oszacowanie kosztów związanych z remontem. Kolejnym obowiązkiem jest podanie tego faktu do wiadomości mieszkańców gminy. Dopiero po zasięgnięciu ich opinii, czy zgodzą się na wielomilionowe wydatki związane z zakupem i remontem, można byłoby dokonać transakcji. To mieszkańcy powinni zgodzić się na to, że nie wybuduje się dróg, chodników, oświetlenia lub gmina będzie się mocno zadłużać – protestuje Radny P.Zwoliński.

Radny Gminy Jerzmanowa zaznaczył w treści Oświadczenia, że zawiadomienie prokuratury wynika z faktu, że składał w sprawie szereg interpelacji, na które nie otrzymał odpowiedzi.

Wójt Gminy Jerzmanowa obecnie zbiera obecnie informacje na temat obiektu pałacowego oraz pomysły mieszkańców na jego zagospodarowanie – taka adnotacja widnieje na stronie internetowej gminy: www.jerzmanowa.com.pl. Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się w tej sprawie do Urzędu Gminy w Jerzmanowej. Urząd przygotowuje się także do udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytku.

TutajGLOGOW.pl - zadaj pytanie głogowskim posłom foto

Zadaj pytanie głogowskim posłom

Zadaj pytanie głogowskim posłom – pozostaw je w komentarzu lub prześlij mailem na adres  redakcja@TutajGLOGOW.pl do g.20.00 w poniedziałek (18.01.2016 r.) – wybierzemy i zadamy najciekawsze! 

TutajGLOGOW.pl - Poseł Wojciech Zubowski - id foto

Poseł Wojciech Zubowski

TutajGLOGOW.pl - Posłanka Ewa Drozd - id foto

Posłanka Ewa Drozd

Pośród posłów w Sejmie VIII kadencji, która rozpoczęłą się w listopadzie ub. r., głogowianie mają dwóch przedstawicieli: panią poseł Ewę Drozd (Platforma Obywatelska) i pana posła Wojciecha Zubowskiego z (Prawo i Sprawiedliwość). Niebawem porozmawiamy z nimi o ich pracy. Będzie to także doskonała okazja dla naszych czytelników do zdania głogowskim posłom.

Chcesz się dowiedzieć jakie pomysły mają nasi posłowie na gospodarkę, edukację czy politykę zagraniczną Polski? Jak działają na rzecz Głogowa i regionu? A może chcesz ich o coś zapytać? Nic prostszego!

Swoje pytania zostaw w komentarzu lub prześlij mailem na adres  redakcja@TutajGLOGOW.pl – nasza redakcja wybierze najciekawsze i i może to właśnie Twoje pytanie zadamy głogowskim przedstawicielom w Sejmie RP.

Do g. 20:00 w poniedziałek 18.01.2016 r. czekamy na pytania naszych czytelników, które zadamy głgowskim posłom w najbliższym wywiadzie. Każdy może wysłać więcej niż jedną propozycję. Spośród nadesłanych pytań, wybierzemy najciekawsze, a nasi głogowscy posłowie usłyszą je od nas w najbliższym wywiadzie, który przeprowadzimy i opublikujemy na naszych łamach w ciągu najbliższych kilku dni .

Miedziak.info.pl-TutajGLOGOW.pl-Gmina-Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa już ponad rok w Projekcie

Minął rok odkąd Gmina Jerzmanowa wzięła udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Ma on trwać jeszcze przez pięć lat. Wśród Beneficjentów przeprowadzono ankiety podsumowujące zasadność projektu. Z badań wynika, że decyzja o udziale w projekcie była trafna.

W dniu 18 października 2013 roku Gmina Jerzmanowa podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację projektu Gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych – 390 890,00 zł, 85% z budżetu środków europejskich w kwocie 332 256,50 zł i 15% dotacji docelowej, pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie 58 633,50 zł. Z początkiem roku 2016 utrzymanie projektu finansowane będzie z Budżetu Gminy Jerzmanowa.

W ramach projektu wybranym beneficjentom użyczono sprzęt komputerowy i zapewniono dostęp do internetu oraz obsługę serwisową. Przekazano im również szereg praktycznych informacji podczas organizowanych w tym celu szkoleń. Szkolono przeważnie jedną osobę dorosłą oraz jedno dziecko z gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału w projekcie.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy. Celem pośrednim niemierzalnym na poziomie oddziaływania jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności gminy Jerzmanowa oraz podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Istotnym okazało się wyrównanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechniania dostępu do szerokopasmowego internetu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.

Dofinansowanie dostępu do internetu otrzymały 43 gospodarstwa domowe. Zakupiono 43 zestawy komputerowe. Przeprowadzono 10 szkoleń oraz 2 konferencje. Dostęp do internetu uzyskało w sumie 86 osób.

W celu zbadania poziomu zadowolenia beneficjentów z korzystania z komputerów z dostępem do internetu oraz rozeznania sposobu, częstotliwości oraz zasad korzystania ze sprzętu, przeprowadzono wśród uczestników Projektu anonimową ankietę. Badania wykazały, że przeważająca liczba uczestników projektu (88%) używa komputera codziennie. Kilka razy w tygodniu korzysta z niego 10% badanych, natomiast kilka razy w miesiącu komputer używany jest przez 2% uczestników projektu. Znaczna część beneficjentów z internetu korzysta codziennie. Najczęściej używają go do wyszukiwania potrzebnych informacji (do szkoły, pracy), komunikowania się z bliskimi, do rozrywki i zabawy, rozwijania zainteresowań i poszukiwania pracy. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, iż dzięki korzystanie z internetu wpłynęło na ich rozwój  osobisty.

Uczestnicy projektu są zadowoleni ze stanu technicznego użyczonego sprzętu komputerowego i obsługi serwisowej. Sto procent ankietowanych odpowiedziało również, że  jest zadowolonych z udziału w Projekcie.
Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” zdecydowanie przyczynił się do wyeliminowania zjawiska wykluczenia cyfrowego objętych nim mieszkańców. Uczestnicy są doskonale zorientowani w obsłudze sprzętu komputerowego, przy czym należy zauważyć, iż dla większości był to pierwszy kontakt z komputerem jak i z internetem. Użytkownicy stali się bardziej otwarci, rozwijają swoje zainteresowania i regularnie korzystają z dostępu do wiedzy.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X