Wyświetl artykuł

Inwestują środki unijne w edukację

Gmina Żukowice podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu pn.: „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Dzień Praw Dziecka w Brzegu Głogowskim

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. św. Floriana odbył się apel, na którym przybliżono uczniom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Podczas montażu słowno – muzycznego uczniowie dowiedzieli się, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, aby być otoczone miłością, wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Również podczas krótkiej prelekcji przypomniano im, o obowiązkach jakie wynikają z bycia dzieckiem i uczniem.
Udostępnij
X
X