Banery HTML5

Poczta google (gmail) wprowadziła 13 lutego 2017 blokadę wiadomości email, które zawierają pliki Javascript dodawane w załącznikach (również w plikach spakowanych .zip).
W związku z tym prosimy przed wysłaniem plików z gotowymi banerami w html5 o kontakt z Państwa opiekunem reklamowym w naszym portalu.

Portal Regionalny Miedziak.info.pl oferuje możliwość emisji banerów w technologii HTML5 zgodnie z następującą specyfikacją – pobierz specyfikację: reklama_html5.pdf

Typ pliku

Kreacja powinna być spakowana w pliku formatu .ZIP. W jej skład powinien wchodzić plik .HTMLreklamy oraz ewentualne typy plików:

  1. .CSS
  2. .JS
  3. .PNG
  4. .JPG
  5. .GIF
  6. .SVG

Wymagania

Wszystkie reklamy HTML5 muszą zawierać:

  1. zgłoszenie doctype: <!DOCTYPE html>
  2. tag HTML
  3. tag BODY
  4. *obramowanie kreacji

Nie zaleca się umieszczania w nazwie bannera poniższych fraz: ads, advert, banner, baner, reklama itp. a także jego fizycznych rozmiarów wyrażonych w pixelach np: banner_750X200 px .Powyższe frazy mogą zostać wychwycone przez Adblock’a i skutkować blokowaniem wyświetlania kreacji na stronie.

Odwołania do plików zewnętrznych są niedozwolone. Wszystkie odwołania do kodu i zasobów powinny zawierać się w ramach zawartości pliku .ZIP. Wyjątkiem są biblioteki jQuery dostępne z serwerów Google (https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery).
Plik .ZIP powinien być nazwany według schematu:
HTML5_[nazwa firmy]_[rozmiar baneru].zip
np. HTML5_MojaFirma_750x100.zip

Gotowy baner musi być dostarczony na 3 dni robocze przed emisją baneru. Natomiast w przypadku przygotowania baneru przez portal materiały muszą być dostarczone na 4 dni roboczeprzed emisją baneru (do materiałów musi być dostarczony szczegółowy scenariusz).

Baner powinien zawierać maksymalnie 4 klatki kluczowe, istnieje możliwość zwiększenia liczby klatek po konsultacji z osobą przyjmującą zlecenie.

Reklamodawca zobowiązuje się do podesłanie osobno adresu www, na który baner ma przekierowywać.

Przed emisją baner powinien być zaakceptowany przez Portal trojmiasto.pl. Niedostarczenie gotowego baneru bądź materiałów do jego wykonania w określonym terminie spowoduje opóźnienie jego emisji, zaś Zleceniodawca zostanie obarczony kosztami za całą zamówioną emisję.

Banery nie powinny zawierać elementów graficznych upodabniających reklamę do szaty strony na której są wyświetlane.

* Reklama banerowa nie może naśladować elementów stron Portalu i powinna być łatwo rozpoznawalna jako reklama. Reklama banerowa musi wyraźnie odcinać się od treści strony, kolorem tła lub obramowaniem kreacji.

Przesłana reklama nie może odczytywać ani zmieniać cookie, zabronione jest też używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. Nie może też powodować występowania błędów czy ostrzeżeń podczas serwowania.

Reklama nie może zawierać instrukcji ‘document.write’ w kodzie JS baneru.

Podesłany baner powinien nazywać się wg przykładu:
nazwa firmy_lokalizacja_typ reklamy_wymiary_(ewentualnie wersja materiału) np. trojmiastopl_stronaglowna_banerA_750x100_v1.
Nazwa baneru nie może zawierać polskich czcionek.

Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 25%.
Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 2 GHz lub AMD Duron 2 GHz.

Zobacz przykładową kreację o maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu procesora.W systemie Windows obciążenie procesora można sprawdzić np. w Menedżerze zadań. Aby otworzyć Menedżera zadań należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pustym miejscu na pasku zadań i wybrać z listy Menedżer zadań lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Esc. W zakładce Wydajność wskaźnik Użycie procesora nie powinien przekraczać 25%.

Bannery HTML5 – rozmiar i ciężar

Portal Regionalny Miedziak.info.pl oferuje możliwość emisji banerów w technologii HTML5 zgodnie z następującą specyfikacją – pobierz specyfikację: html5.pdf.

Ze względu na ograniczenia wyświetlania banerów w technologii flash zalecamy przygotowywanie banerów w innych formatach.

W przypadku tworzenia kreacji z użyciem Google Web Designer należy ustawić opcję Non-Google Ad, w przeciwnym razie widoczne będzie 2-3 sekundowe opóźnienie:

1. Dla każdego rodzaju kreacji powinien zostać stworzony alternatywny plik .gif lub .jpg
2. Regulamin usług dla Firm

Zlecenie Emisji kampanii banerowej może zostać anulowane przez Zleceniodawcę w całości lub w części z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez ponoszenia opłat przez Zleceniodawcę. Rezygnację należy przesłać do Miedziak.info.pl w formie pisemnej na adresy: reklama@miedziak.info.pl oraz do osoby będącej Opiekunem Zleceniodawcy w Portalu.

Portal Miedziak.info.pl zastrzega, że może odmówić emisji baneru, którego forma graficzna nie odpowiada wizerunkowi danej strony.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:
e-mail: reklama@miedziak.info.pl tel. 535 50 70 80