Wszystkie reklamy Flash muszą być opublikowane dla odtwarzacza Flash w wersji 9. Rozmiar plików reklam Flash nie może być większy niż 50 KB.

Każdy banner Flash powinien obsługiwać zmienną clickTAG. Zmienna clickTAG to kod śledzenia przypisywany przez serwer reklam poszczególnym reklamom. Umożliwia on rejestrowanie miejsca wyświetlenia reklamy po jej kliknięciu i ułatwia reklamodawcom analizowanie skuteczności kampanii.

Każde kliknięcie reklam Flash powinno powodować przekierowanie do adresu URL określonego w argumencie clickTAG, bez żadnych przekierowań pośrednich.

Należy również zwrócić uwagę na wielkość znaków w nazwie zmiennej clickTAG – click małymi literami, TAG dużymi literami, nie należy wstawiać spacji między click a TAG.

Aby ustawić clickTag w kreacji należy:

  • na nowej warstwie wstawić button (o wymiarach równych obszarowi klikalnemu kreacji)
  • przenieść warstwę nad wszystkie inne warstwy
  • ustawić przezroczystość buttona na 0%
  • przypisać następującą akcję do buttona (nie do klatki!)
on (release) {
  if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
    getURL(clickTAG, "_blank");
  }
}

W zależności od struktury reklamy Flash, np. gdy button nie znajduje się w głównej warstwie, konieczne może być dodanie parametru _root. lub _level0. do powyższej zmiennej clickTAG (w wyniku tego powstanie zmienna _root.clickTAG lub _level0.clickTAG).

Powyższy kod dotyczy kreacji wykorzystujących ActionScript 2.0. W przypadku AS 3 wygląda on następująco:

nazwa_instancji_buttona.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function() {
  if (loaderInfo.parameters.clickTAG) {
    navigateToURL(new URLRequest(loaderInfo.parameters.clickTAG), "_blank");
  }
});

Określanie docelowego adresu URL reklamy w jakimkolwiek miejscu kodu jest ZBĘDNE. Adres ten należy przesłać OSOBNO e-mailem, wraz z bannerami Flash.

Opis tego standardu można również znaleźć na stronach firmy ADOBE.