Wyświetl artykuł
Bez kategorii

Nowe urządzenia na placu zabaw w Dobrzejowicach

Najmłodsi mieszkańcy miejscowości Dobrzejowice (Gmina Żukowice) mogą cieszyć się nowymi urządzeniami na placu zabaw. W ubiegłym tygodniu zamontowano trzy nowe urządzenia. Plac zabaw wzbogacił się o huśtawkę wagową, karuzelę z kierownicą oraz bujaka konika. Wszystkie urządzenia wykonane są ze stali oraz posiadają odpowiednie certyfikaty. Od ubiegłego wtorku (16 kwietnia) mali mieszkańcy miejscowości Dobrzejowice mogą już swobodnie korzystać z nowych urządzeń i spędzać mile czas.

Udostępnij

W Gminie Żukowice będzie bioelektrownia

W Gminie Żukowice planowana jest inwestycja pod nazwą “Budowa instalacji o mocy 1,6 MWe, wytwarzającej energię elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego, wraz z instalacją wytwarzania BioNawozu w Dobrzejowicach na Dolnym Śląsku”. W ubiegły poniedziałek (24 grudnia) Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn wydał pozytywną opinię, co do tej inwestycji.

Biagazownia to instalacja służąca do celów produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych oraz odpadów poubojowych lub biologicznego odpadu ścieków. Dzięki biogazowni powstaje biogaz, czyli gaz wysypiskowy. Taki gaz wykorzystywany jest głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki jako źródło energii do ogrzewania wody, a także jako paliwo do napędu silników instalacji typu CNG. Szacuje się, że z 100 metrów sześciennych biogazu można wyprodukować około 540 – 600 kWh energii elektrycznej. Także w Polsce planowana jest inwestycja w biogazownie. Planuje się, że do 2013 roku w Polsce będzie produkować się miliard metrów sześciennych biogazu. Żeby tego dokonać potrzebne jest żeby powstawały nowe biogazownie. Taka ma powstać także na naszym terenie, a dokładnie w miejscowości Dobrzejowice w Gminie Żukowice. Pozytywną decyzję na temat tej instalacji wydał Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn. Jednak w swoim obwieszczeniu, które wydał w ubiegły poniedziałek (24 grudnia) postawił kilka warunków takich jak: roboty ziemne powinny być poprzedzone zdjęciem i odłożeniem warstwy ziemi próchniczej, zapewnić oszczędne korzystanie z terenów to jest ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji, prace uciążliwe hałasowe wykonywać w porze dziennej.

Sprawa budowy biogazowni w Dobrzejowicach jest jednak bardziej złożona, bo na tą inwestycje nie chcieli zgodzić się mieszkańcy miejscowości, którzy twierdzili, że inwestycja ta będzie uciążliwa ze względu na hałas i zanieczyszczenie. Jednak na postawie niezależnej opinii IntegruM ConsultinG Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn uznał, że przedsięwzięcie nie będzie stanowiło niebezpiecznej uciążliwość dla środowiska, gdyż nie występują przekroczenia norm dopuszczalnych i wartości odniesienia na poziomie terenu i zabudowy mieszkalnej, zarówno w ciągu dnia, jak i w godzinach nocnych. Od decyzji wójta można się jednak jeszcze odwołać.

Udostępnij

Gmina Żukowice dostała prezent

W ubiegły piątek (11 maja) w czasie uroczystości z okazji Dnia Strażaka, gmina Żukowice otrzymała prezent. Z zasobów Wojska Polskiego został przekazany samochód gaśniczy do dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w…
Udostępnij