Wyświetl artykuł

Kolegiata otrzymała dotacje

W ostatnim czasie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało parafii kolegiackiej dotację w wysokości 400 tysięcy złotych. Kwota ta pozwoli na realizacje odbudowy sklepienia nawy bocznej południowej w głogowskiej Kolegiacie. Całkowity koszt tego zadania szacuje się na ponad milion złotych.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Radni wsparli Gminę Grębocice i Gminę Miejską Lubin

Gmina Miejska Głogów uchodzi za dość bogatą gminę. W ostatnim czasie w Głogowie realizowanych jest kilka dużych inwestycji takich jak chociażby “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo – wschodniej części miasta”, czy kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Gmina Miejska Głogów co jakiś czas finansowo wpiera różne przedsięwzięcia. W czasie wtorkowej (14 maja) sesji Rady Miasta radni wsparli Gminę Grębocice oraz Gminę Miejską Lubin.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Gmina Miejska Głogów chce przekazać dotacje dla Gminy Grębocice

Dzisiaj (14 maja) w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu o godzinie 16.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta. Radni zajmą się wieloma puntami, które został przewidziane w porządku obrad. Tematem na sesji będzie między innymi funkcjonowanie i przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie, zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 oraz udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubin na realizację projektu “Jedna taryfa – jeden bilet”. Pomoc finansowa zostanie także przekazana dla Gminy Grębocice.

Udostępnij