zdjęcie 2014-07-04-sprawdź historię pojazdu e-usługa-001
Wyświetl artykuł

Sprawdź historię pojazdu

Ministerstwo spraw wewnętrznych uruchomiło dwie, nowe e-usługi: “Historia pojazdu” i “Bezpieczny autobus”, dzięki którym każdy obywatel ma wgląd do informacji o pojazdach zarejestrowanych w Polsce. Teraz każdy z nas może zweryfikować jakość danych zgromadzonych w ewidencji.
Udostępnij