Logo-działaj lokalnie
Wyświetl artykuł

Wsparcie dla działań lokalnych

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX edycja”, którego głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności Do rozdania jest 60 tysięcy złotych. Do projektu mogą przystąpić organizacje pozarządowe z dwóch gmin z terenu powiatu głogowskiego.
Udostępnij