MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Wpisy oznaczone tagiem ‘gmina Kotla’

2015-01-22 Zajęcia plastyczne Lokomotywa @MOK (fot.P.Dudzicki)

Mali artyści z powiatu głogowskiego poszukiwani

Dzieciństwo jest tym czasem, kiedy głowa aż tryska od nieprzeciętnych pomysłów a chęci do ich realizacji są przeogromne. Wtedy też wielu młodych ludzi bierze udział w licznych konkursach, aby sprawdzić swoje umiejętności oraz by pokazać, że stać ich na naprawdę wiele. W najbliższym czasie taką okazję będą mieli młodzi recytatorzy oraz miłośnicy sztuk plastycznych.

W powiecie głogowskim dzieci nie mogą narzekać na nudę. Organizowane są dla nich liczne zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, nauki czy sztuki. Swoje umiejętności mogą oni też sprawdzić w czasie licznych konkursów. Najbliższe przeprowadzane będą już w marcu a zaproszone do udziału w nich są dzieci, którym nie jest obce wyrażanie się przez różnego rodzaju aktywność plastyczną oraz te, które spełniają się w czasie występów przed publicznością.

PEGAZIK

Przed nami XXII Konkurs Recytatorski PEGAZIK organizowany przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji a w trzecim etapie w naszym mieście reprezentowane przez  Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Uczestnicy wystąpią w nim w dwóch kategoriach:

  • MŁODSI (uczniowie IV-VI klasy szkół podstawowych) – wykonują jeden utwór, który może być wierszem lub fragmentem prozy, jednak czas jego prezentacji nie może przekroczyć 3 minut;
  • STARSI (uczniowie I-III klasy szkół gimnazjalnych) – wykonują dwa utwory, które są wierszem i fragmentem prozy, a czas ich prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Prezentowane utwory są dowolne. Uczestnik w kolejnych etapach konkursu przedstawia ten sam repertuar chyba, że jury zaleci jego zmianę. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów a nastąpi to według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie zaplanowano w poszczególnych etapach:

  1. Eliminacje szkolne, które powinny odbyć się w placówkach szkolnych do 15 stycznia 2017 roku;
  2. Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne, które powinny odbyć się do 10 lutego 2017 roku i które powinny być koordynowane przez wydziały lub referaty oświaty i kultury w urzędach miejskich lub gminnych;
  3. Eliminacje powiatowe, które odbywać się będą do 17 marca 2017 roku a ich organizację powierz się placówkom oświatowym lub kulturalnym;
  4. Finał Wojewódzki odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (dla młodszych 27 kwietnia 2017 roku, dla starszych 28 kwietnia 2017 roku); przewidziane są w nim atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.

Głogowskie eliminacje na szczeblu powiatowym odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w Wentylatorni. Zgłoszenia za to przyjmowane są do 15 marca 2017 roku osobiście (w sekretariacie lub w pokoju nr 4) albo mailowo: wnuk_mok@wp.pl. Całość regulaminu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na oficjalnej stronie MOK Głogów.

KARTKA WIELKANOCNA

Organizatorem konkursu na Kartkę Wielkanocną jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Urząd Gminy Kotla.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu kartki wielkanocnej nawiązującej do zwyczajów i tradycji Świąt Wielkiej Nocy w Polsce. Jest on skierowany do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kotla lub uczęszczającej do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli lub Szkoły Filialnej w Chociemyśli a podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

  • dzieci z klas I-III,
  • dzieci z klas IV-VI.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki, która będzie wyprodukowana jako kartka wielkanocna Gminy Kotla. Format prac nie może być większy niż jednostronny arkusz A4. Technika prac jest dowolna. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być samodzielne i indywidualne. Należy dostarczać je między 27 lutego a 15 marca 2017 roku do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli przy ulicy Głogowskiej 90. Każda praca powinna posiadać stosowne oświadczenie wymagane przez organizatora oraz być na odwrocie opisana oraz zawierać szczegółowe informacje: imię i nazwisko autora, adres, oznaczenie klasy i kategorii wiekowej autora, kontakt telefoniczny do prawnego opiekuna dziecka.

Jury przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii. Wyróżnione nagrodą główną projekty zostaną wyprodukowane w formie Kartki Wielkanocnej z herbem Gminy Kotla oraz podpisem autora projektu. Laureaci otrzymają po 10 sztuk wyprodukowanych kartek oraz upominek. Jury przyzna również po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii, które nagrodzone zostaną upominkami. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatorów.

Gmina Kotla pamięta o swoich mieszkańcach

Ludzie w każdym wieku i w różnych miejscach zamieszkania tak samo potrzebują, aby pamiętać o nich i skupiać się na ich potrzebach. Czy to seniorzy czy młodzież, każdy chce, aby czuć się ważnym i potrzebnym oraz aby inni zdawali sobie sprawę z tego, ze czekają na zauważanie i pomoc. Taką misję realizuje chociażby Gmina Kotla, która w ostatnim czasie podjęła kilka ważnych inicjatyw społecznych.

W przeciągu ostatniego tygodnia aż trzy ważne przedsięwzięcia zagościły w Gminie Kotla. Pamiętano tam i o seniorach i o młodzieży, ale i o służbach stworzonych, aby pomagać społeczeństwu. Spotkanie Noworoczne, nowy samochód dla OSP Chociemyśl czy SKS dla uczniów to przykłady tego, co się tam ostatnio zadziało.

Noworoczne Spotkanie dedykowane seniorom

Prawie 200 seniorów z gminy Kotla przyjęło zaproszenie wójta gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego i przybyło na Noworoczne Spotkanie dedykowane seniorom. W spotkaniu tym uczestniczyli także radni, sołtysi oraz kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek.

Cieszę się, że mamy kolejną okazję do spotkania i możemy wspólnie porozmawiać i pobiesiadować – mówił do seniorów wójt Łukasz Horbatowski.

Na gości czekało sporo muzycznych atrakcji. Ze świątecznym repertuarem wystąpiły trzy zespoły folklorystyczne: „Wrzos”, „Skidniowianie” i „Grochowiczanki” oraz uczniowie Gimnazjum Gminnego w Kotli. W czasie występów goście raczyli się wypiekami przyrządzonymi przez Radę Sołecką sołectwa Kotla, które było współorganizatorem spotkania, radnych i sołtysów. Impreza odbywała się wśród nastrojowej scenerii przygotowanej przez organizatorów spotkania: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Gimnazjum Gminne w Kotli.

Pomocni też w organizacji, użyczaniu sprzętu i transporcie okazali się: Gminne Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Rada Sołecka sołectwa Kotla, Radni Rady Gminy, sołtysowie, sołectwo Kulów i Kozie Doły oraz radny Grzegorz Gniewosz.

OSP Chociemyśl ma nowy samochód

Dzięki staraniom pana Karola Skowrońskiego Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Kotli pozyskano od jednostki OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie samochód Ford Transit. Samochód doposaży jednostkę OSP Chociemyśl.

Samochód na pewno przyda się naszej jednostce i ułatwi nam prowadzenie różnych akcji ratunkowych. Składamy podziękowania dla naszych kolegów druhów z oddziału ratownictwa wodnego – przekazuje Bartłomiej Grabia prezes OSP Chociemyśl.

Szkolny Klub Sportowy dla podstawówek i gimnazjów

Nowe zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone są w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym w Kotli w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Z zajęć korzysta 54 uczniów tych szkół. Utworzono 3 grupy i uczniowie mają godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu. W podstawówce powstały dwie grupy – jedna dla dziewcząt – taneczna i ogólnorozwojowa, druga dla chłopców – sportowa. W gimnazjum jest grupa mieszana dziewcząt i chłopców. W sumie planuje się zrealizować do końca listopada 2017 roku 210 godzin zajęć.

Zajęcia umożliwiają dzieciom podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej, co na pewno wpływa korzystnie na ich rozwój. Prowadzone są w porozumieniu Gminy Kotla i Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu. Wyjaśnia Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski: W poprzednich latach na terenie naszej gminy też były prowadzone zajęcia we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu. Cieszymy się, że i w tym roku nasze szkoły zakwalifikowały się do programu.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego z danych szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

 

Świątecznie i integracyjnie w gminie Kotla

Nie tylko w czasie świąt odbywają się wyjątkowe spotkania. W wielu miejscach już przez cały grudzień organizowane są Wigilie dla potrzebujących czy zakładowe poczęstunki, które mają na celu integrację dużej ilości osób oraz pokazanie, że wspólnie spędzony czas oraz podzielenie się opłatkiem, to bardzo ważne elementy tych wyjątkowych świąt. W Kotli również nie zapomniano o wspólnym biesiadowaniu.

W minioną niedzielę w gminie Kotla odbyło się Integracyjne Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, przy współpracy Rady Sołeckiej wsi Kotla. Zaproszenia zostały skierowane do osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz seniorów z gminy Kotla.

Uczestników powitali Wójt Gminy Kotla pan Łukasz Horbatowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Dorota Młodecka, którzy wprowadzili gości w bożonarodzeniowy nastrój zapraszając do obejrzenia występu słowno-muzycznego dzieci z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kotli. Mali artyści przedstawili Jasełka, które dostarczyły uczestnikom spotkania wiele pozytywnych wrażeń. Reżyserami były panie Elżbieta Baczyńska, Dorota Baraniecka, Ludmiła Woźniak i Małgorzata Włodarska – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli. Po występie dzieci otrzymały z rąk Wójta Gminy Kotla świąteczne upominki.

Po przedstawieniu ksiądz Andrzej Skoczylas, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Kotli, odmówił modlitwę i podzielił się opłatkiem wspólnie z uczestnikami spotkania. Kolejną punktem wieczoru był występ pani Igi Tamary Zagórskiej (artystki posiadającej najrzadziej spotykany głos kobiecy – sopran lirico-spinto). Uczestnicy spotkania wysłuchali tradycyjnych kolęd, a także innych pieśni oraz zostali zachęceni do wspólnego śpiewania.

W spotkaniu opłatkowym udział wzięli między innymi pan Jeremi Hołownia – członek zarządu Powiatu Głogowskiego oraz przewodnicząca rady Gminy Kotla pani Halina Przybylska, którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Dodatkowo przybyli przedstawiciele gminnych instytucji oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

W trakcie spotkania opłatkowego organizatorzy skierowali serdeczne podziękowanie do osób, które były zaangażowane w przygotowanie uroczystości, a także wręczyli uczestnikom drobne upominki. Mówi pani Dorota Młodecka dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli: Spotkania opłatkowe w Gminie Kotla są wspaniałą okazją dla tych osób, które na co dzień spotykają się bardzo rzadko z racji swoich niepełnosprawności i związanych z tym ograniczeń. Dlatego cieszymy się, że tak licznie do nas przybyli.

Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Powiatu Głogowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz środków własnych gminy.

Św. Mikołaj pamiętał o dzieciach z gminy Kotla

W tym roku aż do 595 dzieci i młodzieży z gminy Kotla zawitał Święty Mikołaj. To właśnie dla nich zorganizowano Gminną Integracyjną Zabawę Mikołajkową pn. „Mikołaj i przyjaciele” oraz mikołajkowy koncert muzyczny pt. „Podziel się dobrem”.

6 grudnia aż 370 uczniów z klas I-V oraz pięcio i sześciolatków ze wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Kotla bawiło się na Gminnej Integracyjnej Zabawie Mikołajkowej pod nazwą „Mikołaj i przyjaciele”.  Imprezę rozpoczęły radosne pląsy i zabawy prowadzone przez Clowna Bodzio. Wesołe tańce i zabawy urozmaicił występ koła teatralnego KOMA działającego przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli. Młodzi aktorzy przedstawili zabawną sztukę pt. „W poszukiwaniu mikołajkowych prezentów. Kolejnym punktem programu był występ zespołu tanecznego Czirliderki. Następnie zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Mój wymarzony prezent od Świętego Mikołaja”.

Podczas dobrej zabawy dzieci nie zapomniały, kto jest główną bohaterem spotkania i z niecierpliwością wyczekiwały upragnionego gościa, ale tu spotkała ich dodatkowa niespodzianka. Do dzieci zawitał najpierw Koziołek Matołek, a następnie Tygrysek (maskotka klubu piłkarskiego Chrobry Głogów) oraz Bałwanek Olaf. W końcu pojawił się długo oczekiwany gość w czerwonym stroju, z długą, białą brodą i saniami pełnymi prezentów. Przywitano go gromkimi brawami oraz piosenką. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami rozdał wszystkim paczki pełne słodkości.

Tego dnia Święty Mikołaj wraz z Wójtem Gminy Kotla Łukaszem Horbatowskim i Przewodniczącą Rady Haliną Przybylską odwiedzili również najmłodsze dzieci trzy i czteroletnie w przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku.

W tym szczególnym dniu 172 uczniów z klas szóstych i gimnazjum zostało zaproszonych przez św. Mikołaja na koncert muzyczny pt. „Podziel się dobrem!” w wykonaniu wirtuoza perkusji Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. Natomiast później odbył się szkolny Dzień Języków Obcych, podczas którego klasy gimnazjalne prezentowały wylosowane wcześniej kontynenty. Na uczestników koncertu też czekała słodka niespodzianka od Mikołaja, którą zapewnił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.

Imprezy z okazji mikołajek w tej gminie przyczyniają się do aktywizacji wielu podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji dzieci z różnych środowisk. Przygotowanie ich wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób oraz instytucji, a także zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

Mówi Anna Marcinkowska Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, planowania i promocji gminy: Od kilku lat wspiera nas Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Impreza jest finansowana również m.in. ze środków: Gminy Kotla, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia „Z głębi serca” czy Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli. Każdego roku możemy również liczyć na wsparcie prywatnych przedsiębiorców.

W organizację mikołajkowego święta zaangażowali się: Gmina Kotla, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.

Poniżej znajduje się mini galeria zdjęć z tego wydarzenia:

 

Plastyczne zmagania w Gminie Kotla

Wielkimi krokami zbliża się grudzień a wraz z nim Święta Bożego Narodzenia. Na półkach sklepowych zaczęły się już pojawiać słodycze w kształcie bałwanków czy choinek a hipermarkety prężnie rozdają katalogi prezentów świątecznych. Jednak przygotowania do świąt to nie tylko kupowanie, ale przede wszystkim tworzenie, do czego zachęca Gmina Kotla.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Urząd Gminy Kotla organizują konkurs na wykonanie projektu Kartki Bożonarodzeniowej nawiązującej do zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Skierowany jest on do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kotla lub uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki, która będzie wyprodukowana jako Kartka Bożonarodzeniowa Gminy Kotla. Format prac nie może być większy niż arkusz A4. Technika wykonania pracy to: farby, kredki, pastele, wydzieranki z papieru kolorowego a prace zgłoszone do konkursu muszą być samodzielne i indywidualne.

Prace należy dostarczyć w terminie od 26 października do 25 listopada 2016 roku do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli (ul. Głogowska 90). Kartki dostarczone lub nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Każda praca powinna być na odwrocie opisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, oznaczenie klasy (kategorii wiekowej) autora, kontakt telefoniczny opiekuna prawnego/rodzica. Z każdą pracą zgłoszoną do konkursu należy złożyć stosowne oświadczenie (brak jego skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej pracy).

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny Kartki Bożonarodzeniowej i przyzna nagrody. Prace zostaną ocenione w zakresie zgodności z tematem, walorów estetycznych, pomysłowości i oryginalności oraz estetyki i wykonania. Jury przyzna po jednej nagrodzie głównej z każdej kategorii wiekowej a nagrodzone projekty zostaną wyprodukowane w formie Kartki Bożonarodzeniowej z herbem Gminy Kotla oraz podpisem autora projektu. Laureaci otrzymają po 10 sztuk kartek oraz upominek. Jury przyzna również po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii, które zostaną nagrodzone upominkami. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatorów.

Powyższy konkurs plastyczny będzie więc idealną okazją dla młodych ludzi nie tylko, aby podjąć twórcze wyzwanie, ale również, jeśli zwyciężą, aby pokazać szerszemu gronu swoje prace. Świąteczna kartka będzie zatem i nagrodą, ale i pamiątką dla młodych twórców, a to motywuje do działania. 

plakat-konkursu-plastycznego-na-kartke-bozonarodzeniowa-w-gminie-kotla

2016.07.21. Grochowice, podpisanie umowy ws. dofinansowania remontu sali wiejkskiej

Będzie remont sali wiejskiej w Grochowicach

Gmina Kotla pozyskała środki na remont sali wiejskiej w Grochowicach.Sala ma zostać wyremontowana jeszcze w tym roku. Środki pozyskano w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Remont będzie generalny – wyburzone zostaną ściany działowe i postawione nowe, wymienione będą też instalacje. Umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego podpisano kilka dni temu.

Sala wiejska w Grochowicach jeszcze w tym roku doczeka się remontu. Gmina Kotla pozyskała środki na dofinansowanie inwestycji. Remont będzie obejmowała wiele elementów – staną nowe ściany działowe, a instalacje będą wymienione na nowe. Środki pozyskano w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W dniu 21 lipca 2016 roku gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Środki zewnętrzne na remont sali wiejskiej w Grochowicach Gmina Kotla pozyskała z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Mają one sfinansować 50 % inwestycji.

Zakres zadania obejmuje m. in. wyburzenie i postawienie w nowym miejscu ścian działowych, wykonanie nowych podłóg i posadzek, wykonanie podwieszanych sufitów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę istniejącej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej ( sanitarnej ) i wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Wartość zadania, które ma zostać zrealizowane jeszcze w 2016 roku to 52 428,70 złotych.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
30
czw
09:00 SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Mar 30@09:00 – 10:30
SLOW JOGGING, czyli sport dla każdego @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZAPRASZAMY osoby młode oraz seniorów 50/60+ w każdy wtorek o godz. 09.00-10.30 do Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Perseusza 13, 67-200 Głogów, tel. (76) 727 60 70 na zajęcia sportowe SLOW JOGGING czyli sport dla każdego Zalety tego sportu: Naturalny i[...]
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 30@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 30@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
13:30 Razem w chorobie @ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie
Razem w chorobie @ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie
Mar 30@13:30
RAZEM W CHOROBIE. Program realizowany z udziałem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby chętne do pomocy przy organizowaniu spotkań z chorymi.
14:30 ZOO-Origami @ BLOG
ZOO-Origami @ BLOG
Mar 30@14:30
ZOO-Origami @ BLOG | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZOO-Origami! W każdy czwartek o godz. 14:30 zapraszamy na zajęcia składania papierowych zwierzaków. Przyprowadź swoje dziecko do BLOGa, czyli Biblioteki Lokalnej Osiedla Głogowskiego przy ul. Perseusza 13.
15:30 Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Mar 30@15:30 – 16:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na zajęcia baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15:30 – 16:00. Opiekunem grupy jest Sara Matelska. Koszt: 45[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 30@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
15:45 Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@15:45
Zajęcia teatralne dla dzieci - Uśmiechnięty Teatrzyk @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
„UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK” – to warsztaty teatralne dla dzieci 6-9lat. poniedziałki, godz. 16.00 – 17.00 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz. 15.45 – 16.45, sala koncertowa MCK MAYDAY prowadząca Agnieszka Urbanowska-Wilczyńska koszt: 30zł/miesięcznie
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 30@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Szkółka szachowa dla dzieci i mł... @ MOK, sala plastyczna
Szkółka szachowa dla dzieci i mł... @ MOK, sala plastyczna
Mar 30@17:00 – 20:00
Szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży @ MOK, sala plastyczna
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach szkółki szachowej. Lekcje odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:00 – 20:00, a udział w zajęciach jest całkowicie darmowy! Szkółkę prowadzi Piotr[...]
17:30 Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Mar 30@17:30
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt w Świetlicy Wiejskiej w Borku! – Walcz o swoje prawo do nietykalności i bezpieczeństwa. – Naucz się bronić w każdej sytuacji. – Odzyskaj swoją kondycje. – Zadbaj o siłę i[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X