Bezrobotni rozpoczną prace na terenie ościennych gmin

Śladem lat ubiegłych Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie zorganizuje na terenach gmin wiejskich Powiatu Głogowskiego roboty publiczne dla 16 osób (cztery osoby do Gminy Kotla i po trzy osoby do pozostałych gmin). Roboty publiczne zorganizowane zostaną w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, Gminami, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Udostępnij