Wyświetl artykuł
Bez kategorii

Indywidualizacja nauczania w Brzegu Głogowskim

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim (Gmina Żukowice) uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach projektu pod nazwą “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”. W ostatnim czasie w Gminie Żukowice została także odnowiona wypożyczalnia biblioteki w Nielubi. Czytelnicy mogą cieszyć się między innymi nowym oświetleniem i odnowionymi ścianami.

Udostępnij
Wyświetl artykuł
Bez kategorii

W Gminie Żukowice kontynuują projekt indywidualizacji nauczania

W Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi kontynuowane są zajęcia realizowane w ramach projektu pod nazwą “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Z projektu tego korzysta 45 uczniów z Gminy Żukowice. Zakończenie realizacji tego zadania planowane jest na koniec czerwca bieżącego roku.

Udostępnij

Indywidualizacja nauczenia w Gminie Kotla

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kotli oraz Szkole Filialnej w Chociemyśli realizowany jest projekt pod nazwą “Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi ponad 58 tysięcy złotych.

Udostępnij

Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla

Od września w Gminie Kolta realizowany jest projekt pod nazwą “Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Szkoła Filialna w Chociemyśli. Podobny projekt jest także realizowany na terenie Gminy Żukowice.


Udostępnij