Wyświetl artykuł

Budują kanalizacje w Krzepowie, Widziszowie i Nosocicach

Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo – wschodniej części miasta”. Inwestycja ta dotyczy osiedli: Krzepów, Widziszów oraz Nosocice. 10 kwietnia Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski wbił pierwszą łopatę pod realizację tej inwestycji. Następnie na plac budowy wkroczyła firma, która jest realizatorem tego zadania. Zakończenie prac planowane jest na rok 2014.

Udostępnij
Wyświetl artykuł
Bez kategorii

Trwa budowa kanalizacji

W Gminie Kotla trwają prace budowlane z wykopami na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą “Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 319 na odcinku Moszowice – Sobczyce. Zadanie będzie prowadzone w dwóch etapach, a planowany termin zakończenia robót to 30 września 2014 roku. Całkowita wartość zadania to prawie cztery i pół miliona złotych. Inwestycja ta będzie miała znaczenie dla blisko pół tysiąca mieszkańców Sobczyc i Krzekotówka.

Udostępnij
Wyświetl artykuł
Bez kategorii

Mieszkańcy Gminy Kotla mogą znaleźć pracę przy budowie kanalizacji

Dzisiaj (10 kwietnia) rozpoczęto realizację zadania pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo – wschodniej części miasta Głogowa”. W ramach tej inwestycji na osiedlach Krzepów, Widziszów i Nosocice do nowej sieci kanalizacji będzie mogło przyłączyć się ponad 400 gospodarstw. To jednak nie jedyna inwestycja związana z kanalizacją, która jest realizowana na terenie Powiatu Głogowskiego. Na terenie Gminy Kotla wdrażane jest zadanie pod nazwą ” Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”. Dzięki realizacji tego zadania pracę mogą znaleźć mieszkańcy Gminy Kotla.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Prezydent wbił pierwszą łopatę

Dzisiaj (10 kwietnia) oficjalnie rozpoczęła się realizacja inwestycji pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części miasta Głogowa”. To jedna z ważniejszych inwestycji, jaka zostanie przeprowadzona w tym roku na terenie Głogowa. Dzięki niej, do kanalizacji będzie mogło przyłączyć się ponad 400 gospodarstw.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Rozpoczyna się budowa kanalizacji

W tym roku jedną z ważniejszych inwestycji, jaka będzie realizowana w Głogowie to uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo – wschodniej części miasta. Mowa tu o trzech osiedlach: Nosocice, Krzepów, Wydziszów. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji będzie dość uciążliwe dla mieszkańców osiedli. Dlatego dzisiaj (8 kwietnia) odbędzie się spotkanie, w czasie którego zostanie przedstawiony planowany harmonogram robót budowlanych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej numer 13 imienia Orląt Lwowskich przy ulicy Akacjowej 10 w Głogowie.

Udostępnij