MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Wpisy oznaczone tagiem ‘Policja’

Policja z Głogowa przestrzega seniorów

Od zawsze wiadomo, że seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia. Należy ich otaczać nie tylko zainteresowaniem, ale i pomocą. Zagrożenia, jakie w XXI wieku czyhają na nich na każdym kroku, mogą przerodzić się w nie lada problem. Tak samo jest  w kwestii wyłudzeń pieniędzy, kiedy to ofiarami dość często stają się właśnie osoby starsze. Policja z Głogowa przedstawia kilka wskazówek odnośnie postępowania za równo w działaniach profilaktycznych, jak i w tych już po fakcie.

Coraz częściej osoby starsze nie dają się oszukać m.in. tzw. „wnuczkom”, fałszywym administratorom lub ostatnio też fałszywym funkcjonariuszom. To zapewne pozytywny efekt kampanii informacyjnych realizowanych przez Policję. Nadal jednak odnotowywane są przypadki tego typu przestępstw. W ostatnim czasie na terenie Głogowa przestępcy zdołali w ten sposób  oszukać dwie osoby, od których wyłudzili kwotę 37 000 złotych. Policja apeluje o ostrożność i działanie w myśl zasady ograniczonego zaufania. Ważne jest też otoczenie osób starszych troską i uwagą. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców, seniorzy mogą nie stracić swoich oszczędności.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych cały czas zmieniają metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, czy też funkcjonariuszy. Wykorzystują chęć udzielenia pomocy przez osoby starsze, w tym pomocy finansowej krewnym będącym w potrzebie. Dlatego tak ważna jest zasada ograniczonego zaufania.

Oprócz działań prowadzonych przez Policję związanych z profilaktyką, a także zatrzymywaniem oszustów, ważną rolę odgrywają rodzina i przyjaciele seniorów, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami starszymi narażonymi na tego typu przestępstwa. Należy więc rozmawiać z babciami i dziadkami oraz ostrzegać ich przed oszustami oraz udzielać im wsparcia w sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia. Powinny one kontaktować się ze swoimi  rodzinami, gdy otrzymają telefon z prośbą o przekazanie pieniędzy.

Jeśli starsi krewni nie są w stanie rozpoznać zagrożenia, zapewne będzie można ich ustrzec przed oszustwem, gdy się o tym odpowiednio wcześniej dowie. Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się każdemu człowiekowi. Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej oraz sąsiedzkiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych i samotnych.

 

Można  zapobiec oszustwu. Wielu osobom, które powiadamiają policję, udaje się to. Dzięki czujności potencjalnych pokrzywdzonych, działania oszustów kończą się fiaskiem. Mimo zatrzymań nadal jednak pojawiają się kolejni oszuści, którzy w rozmowie telefonicznej podają się za bliskiego członka rodziny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca lub za członka rodziny znajomych, sąsiadów, czy też przyjaciół.

2015-08-12 Okradła znajomych na domowej imprezie @Komenda Powiatowa Policji w Głogowie (fot.KPP Głogów)Przedstawiają zmyśloną historię i proszą o pieniądze np. na opłatę kosztów leczenia szpitalnego lub na okazyjny zakup samochodu czy mieszkania. Zwykle proszą, aby o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż wstydzą się, że muszą pożyczyć pieniądze. Zawsze po ich odbiór wysyłają wspólnika, który w umówionym miejscu i czasie odbiera gotówkę. Gdy starsza osoba godzi się na udzielenie pożyczki tłumaczą, że nie mogą osobiście odebrać pieniędzy i zrobi to za nich ktoś zaufany. Cierpliwie czekają, jeśli gotówka ma być pobrana z banku. Okradziona osoba orientuje się, że padła ofiarą oszustów dopiero wówczas, gdy nawiązuje kontakt np. z prawdziwym krewnym.

Mówi Bogdan Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie: Dla wywarcia większego wrażenia oszuści coraz częściej podszywają się też za urzędnika lub przedstawiciela jakiejś organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego lub policjantami, a pieniądze są potrzebne na „wykupienie z problemów” członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy. Trzeba być ostrożnym i nie ufać takim telefonom. Prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji.

Aby zapobiec oszustwu należy:

 • bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania – szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,
 • informować Policję o każdej próbie oszustwa,
 • konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,
 • nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,
 • prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego ma obowiązek– ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz.

Lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia. Nie można udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych, czy o członkach rodziny – dodaje oficer prasowy KPP w Głogowie.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie trzeba obawiać się, że alarm może okazać się fałszywy. Wspólne bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 

Policja ogłasza rekrutację do swojej służby

Policjanci to specyficzna grupa zawodowa. Ich praca wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego, ale również dużej odporności psychicznej. Trzeba również nastawić się na niestandardowy cykl pracy, ponieważ służbę pełni się zarówno w godzinach dziennych, jak i nocnych. Mundur zobowiązuje do odpowiedniego zachowania się nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale i w codziennym życiu, dlatego też osoby pracujące w tym charakterze muszą mieć odpowiednie predyspozycje. Policja po raz kolejny ogłasza rekrutację do swojej służby.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

 2. w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

 3. w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2017r.

 • 22 lutego 2017 r. 65 osób;

 • 23 maja 2017 r. 75 osób;

 • 22 sierpnia 2017 r. 100 osób;

 • 12 grudnia 2017 r. 210 osób;

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ OBYWATEL:

– polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający w pełni z praw publicznych;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;

– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

– wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

– tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną – organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

– prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

– w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

– pod numerem telefonu 071 340 40 44.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

2015-01-22 Zajęcia plastyczne Lokomotywa @MOK (fot.P.Dudzicki)

Policja zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym

W polskich szkołach nadal trwa jeszcze przerwa świąteczno-noworoczna. Nie ma wprawdzie obecnie warunków do zabawy śniegiem, lepienia bałwana czy beztroskiego szusowania na sankach, jednak w razie niepogody twórcza praca nad ciekawym konkursem z pewnością przypadnie do gustu nie jednemu młodemu miłośnikowi zimowych atrakcji. Jeden z nich niedawno ogłosiła policja a skierowany on jest do młodych artystów z całego kraju.

 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
Projekt, który honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, będzie prowadzony pod dwoma hasłami adresowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych „Odpowiedzialni na stoku” oraz dla dzieci „Stok nie jest dla bałwanów”. Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

 
Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 roku bądź później.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2017 roku pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 roku. Jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu. Więcej informacji, regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdą państwo na stronach: www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/ oraz www.policja.pl

 
Jak widać, czasu jest jeszcze sporo, ale już teraz można zastanawiać się nad pomysłem czy samym wykonaniem. Nie trzeba czekać do ferii zimowych i narciarskich potyczek, aby zastanowić się, jak bezpiecznie zachowywać się na stoku zwłaszcza, że w tym roku nasz rejon możliwość dłuższego odpoczynku na sankach czy nartach będzie miał dość późno.

 
Oto, kiedy poszczególne województwa będą korzystały z ferii zimowych:
• 16.01.17 – 29.01.2017: woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie;
• 23.01.17 – 05.02.2017: woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie;
• 30.01.17 – 12.02.2017: woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
• 13.02.17 – 26.02.2017: woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Kończy się ogólnopolska akcja „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

Od 10 do 21 grudnia 2016 roku w całej Polsce, a w tym i na Dolnym Śląsku, policjanci przy udziale wyznaczonych stacji kontroli pojazdów prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Twoje Światła – Twoje Bezpieczeństwo”. Działania te ukierunkowane były na zwracanie szczególnej uwagi na oświetlenie pojazdów podczas kontroli drogowych. Kampanię organizowało Biuro Ruchu Drogowego KGP. Koniec akcji nie jest jednak jednoznaczny z tym, że można zapomnieć o problemie.

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części lub prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego.

Celem właśnie kończącej się kampanii było przede wszystkim:

 • wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem;
 • stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych;
 • zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem;
 • propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy –pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

W grudniu ubiegłego roku na naszych drogach zginęło 171 pieszych, tj. 7-krotnie więcej niż w maju. Czynnikami determinującymi ryzyko wystąpienia wypadku był między innymi wcześniej zapadający zmrok i pogorszenie widoczności. Niewątpliwie części z tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu zasadne jest przeprowadzenie wzmożonych działań związanych z kontrolą oświetlenia pojazdów.

Jednocześnie warto przypomnieć, że sprawne oświetlenie pomaga z dużo większej odległości dostrzec pieszego. Jeśli ma on na sobie elementy odblaskowe, ma to jeszcze większy wpływ. Człowieka bez odblasków po zmierzchu można zobaczyć tylko z odległości zaledwie ok 40 metrów. Natomiast pieszy mający odblaski, przy sprawnych światłach skierowanych na niego z nadjeżdżającego samochodu, staje się widoczny nawet z odległości ponad 150 metrów. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie (zawieszki, opaski, kamizelki bądź też torby na zakupy z elementami odblaskowymi) zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

 

Zmiany kadrowe w głogowskiej i polkowickiej policji

Policja jest nie tylko miejscem, gdzie można zgłosić popełnienie przestępstwa, czy chociażby zaginięcie osoby. Z punktu widzenia organizacji, jest to też miejsce, jak inne zakłady pracy, zatrudniające konkretnych ludzi. Tak samo więc w jej strukturze następują zmiany stanowisk pracy a ci najbardziej zasłużeni, z wieloletnim stażem w tych służbach mundurowych, w końcu odchodzą na emeryturę. Grudzień jest miesiącem przełomowym pod tym kątem chociażby w głogowskiej i polkowickiej policji.

Nowe obowiązki i powołania dla głogowskich i policjantów

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie miała miejsce uroczystość powierzenia obowiązków oraz powołania na stanowiska służbowe siedmiu policjantów. Decyzje te wręczył podinspektor Mariusz Bużdygan Komendant Powiatowy Policji w Głogowie. Pogratulował on policjantom obejmującym nowe obowiązki w głogowskiej komendzie oraz życzył im sukcesów w pełnionej służbie.

Nowe obowiązki objęli:

 1. Marek Szczepański – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji;
 2. szt. Arkadiusz Mularczyk – p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego;
 3. Grzegorz Dagiel – p.o. zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego;
 4. Piotr Stroemich – p.o. zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji;
 5. szt. Tomasz Smoliński – p.o. Kierownika Referatu w Wydziale Kryminalnym;
 6. szt. Robert Łojek – p.o. Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji;
 7. szt. Paweł Rudowicz – mianowany na stanowisko Specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego.

Komendant z Polkowic odszedł na emeryturę

Najdłużej urzędujący komendant powiatowy na Dolnym Śląsku insp. Witold Trzmielewski we środę 14 grudnia 2016 roku zakończył swoją służbę i odszedł na emeryturę. Polkowicką komendą kierował od jej początku, czyli przez 17 lat.

Podczas swojego pożegnania insp. Witold Trzmielewski mówił do zgromadzonych:
Najbardziej mi będzie brakować ludzi, z którymi pracowałem. Moją misją zawsze było służyć ludziom. Starałem się stworzyć swoim podwładnym jak najlepsze warunki pracy, traktować ich po partnersku. Miałem to szczęście, że wspólnie ze współpracownikami tworzyłem od podstaw komendę powiatową policji w Polkowicach. To była prawdziwa lekcja życia, która wiele mi dała. Szczególnie cenię sobie doskonałą współpracę z władzami samorządowymi – z burmistrzem Wiesławem Wabikiem i starostą Markiem Tramś. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele wartościowych przedsięwzięć. Mogę powiedzieć, że odchodzą jako spełniony oficer – podkreślał komendant.

Samorządowcy również bardzo dobrze wspominają współpracę z komendantem:
Bezpieczeństwo zawsze było jednym z priorytetów w moich działaniach. Wielokrotnie wpieraliśmy komendę powiatową policji, a to wsparcie było bardzo dobrze wykorzystywane. Z komendantem Trzmielewskim bardzo dobrze się rozumieliśmy – mówi nam Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Wagę wczorajszego wydarzenia podkreślał także komendant wojewódzki policji, Arkadiusz Golanowski: To ważny moment nie tylko dla komendanta Trzmielewskiego, ale dla miasta Polkowice. Komendant zapisał się w historii miasta. Ma wielkie zasługi dla bezpieczeństwa, a warto wspomnieć, że subiektywny poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polkowickiego jest wysoki, podobnie jak ocena pracy policji. To także zasługa komendanta – mówił.

Jak podkreślał starosta polkowicki – Pan komendant umiał stworzyć przyjazną atmosferę wokół policji.  Potrafił też ułożyć dobre relacje w ramach współpracy z samorządami. Nie było w ostatnich latach samorządu gminnego, który nie wzmacniałby pracy policji przez zakup wozów czy sprzętu specjalistycznego, angażowanie się w remonty komisariatów. Odchodzi człowiek, który zrobił bardzo wiele dla naszego powiatu – podkreśla starosta.

Witold Trzmielewski przyznał, że mimo przejścia na emeryturę ma sporo pomysłów na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności pracy policjantów, ale ich realizację zostawi swoim następcom. Jednym z tych pomysłów jest budowa nowej siedziby komendy policji w Polkowicach. Ta inwestycja ma być zrealizowana już niedługo.

W trakcie swojej 26 letniej służby insp. Witold Trzmielewski odznaczony był m.in Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”, „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”, Brązowym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”.

Policja zaleca ostrożność podczas przedświątecznych zakupów

Obecny weekend i kilka kolejnych dni to okres przedświątecznych zakupów. Należy jednak pamiętać, że okazja czyni złodzieja. Niestety również świat przestępczy przygotowuje się do świąt. Wzmożony ruch zwiększa zagrożenie kradzieżami czy to portfeli i portmonetek z zawartością czy często kompletu dokumentów i kluczy. Uważać również należy podczas wirtualnych zakupów w sklepach internetowych. W obydwu przypadkach najważniejsze jest jedno: unikanie pośpiechu.

W XXI wieku mało kto znajduje czas na spokojne chodzenie po sklepach i powolne kupowanie świątecznych prezentów a do tego baczne obserwowanie wszystkich wokół, czy aby na pewno nikt nie chce mu niczego zabrać. Coraz częściej z braku czasu ludzie kupują upominki świąteczne korzystając z internetu. Czy jest to bezpiecznym rozwiązaniem? Co zrobić, aby zakupy przyniosły tylko radość a nie niepotrzebne zmartwienia?

Podczas klasycznych zakupów należy stosować się do kilku prostych zasad:

 • portfele z dokumentami, pieniędzmi bądź telefony komórkowe trzeba przechowywać w wewnętrznych kieszeniach ubrań; nie zaszkodzi też, co pewien czas sprawdzić, czy te rzeczy są na swoim miejscu;
 • damskie torebki, najlepiej trzymać przed sobą lub w ręku (krótko za pasek) oraz unikać wkładania ich do koszyków z zakupami, gdyż zwiększa to ryzyko kradzieży;
 • w samochodach nie można zostawiać na widocznym miejscu torebek, saszetek czy przedmiotów wartościowych; trzeba również pamiętać, aby sprawdzać, czy samochód jest zamknięty i czy włączyliśmy zabezpieczenia, jeśli takie posiadamy.

Zakupy internetowe to w ostatnim czasie popularna forma sprzedaży. Sklep internetowy czy aukcja również wymagają ostrożności:

 • należy uważać na „super okazje” – nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu, musi być takie samo w rzeczywistości lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny (policja ostrzega przed podróbkami);
 • trzeba sprawdzać wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie transakcje czy aukcje oraz opinie kupujących na jego temat (takie informacje odnaleźć można w historii transakcji danego sprzedawcy a tam sprawdzić, czy posiada jakieś negatywy) lub negatywne wpisy na specjalnych stronach internetowych z opiniami o sprzedawcach;
 • jeśli licytuje się na aukcji internetowej, trzeba poczekać do jej zakończenia, nim przeleje się pieniądze sprzedawcy oraz sprawdzić, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze – to również wskazuje na jego wiarygodność;
 • korzystając z serwisów aukcyjnych, nie można dać się namówić na transakcję poza aukcją;
 • powinno się dokładnie sprawdzić informację o warunkach dostarczenia towaru oraz numerach konta do wpłaty; najlepiej dokonać transakcji przy pomocy systemów bezpiecznych wpłat oferowanych przez portale i sklepy – taki sposób chroni przed nieuczciwymi sprzedającymi (pieniądze trafią na konto sprzedawcy, dopiero po dotarciu do nas zamówionego towaru);
 • bardzo ważnym jest ochrona swoich danych osobowych i haseł dostępowych; nie można nikomu wysyłać kserokopii swoich dokumentów oraz podawać haseł np. po kliknięciu w linkach zawartych w wiadomościach mailowych;
 • zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego i sklepu internetowego.

Z apelem policja zwraca się również do pieszych i kierowców: Zachowajmy wzajemną cierpliwość i ostrożność w trakcie zwiększonego ruchu. Bądźmy kulturalni i wyrozumiali dla innych użytkowników dróg. Nie spieszmy się – lepiej dojechać 10 minut później niż wcale. Na parkingach przysklepowych, a przede wszystkim przy dużych marketach, bądźcie ostrożni, ale i wyrozumiali dla pieszych i innych zmotoryzowanych – apeluje podinspektor Bogdan Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

 

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
27
pon
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 27@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 27@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Mar 27@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!
15:30 Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Mar 27@15:30 – 16:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na zajęcia baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15:30 – 16:00. Opiekunem grupy jest Sara Matelska. Koszt: 45[...]
15:45 Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 27@15:45
Zajęcia teatralne dla dzieci - Uśmiechnięty Teatrzyk @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
„UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK” – to warsztaty teatralne dla dzieci 6-9lat. poniedziałki, godz. 16.00 – 17.00 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz. 15.45 – 16.45, sala koncertowa MCK MAYDAY prowadząca Agnieszka Urbanowska-Wilczyńska koszt: 30zł/miesięcznie
16:00 Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
Mar 27@16:00 – 17:30
Treningi Judo w Borku @ Świetlica Wiejska w Borku
UKS Głogowski Klub Judo zaprasza na treningi, które odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Borku. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. 16:00-17:30. Więcej szczegółów na plakacie. Zapraszamy!
16:30 Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Mar 27@16:30 – 18:30
Laboratorium kreacji artystycznej @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia teatralne „Laboratorium kreacji artystycznej”, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16:30 – 18:30. Koszt to 30 zł za miesiąc. Zajęcia prowadzi Aleksandra Leosz. LABORATORIUM KREACJI ARTYSTYCZNEJ poniedziałki,[...]
18:30 SPR Chrobry Głogów: otwarte tren... @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
SPR Chrobry Głogów: otwarte tren... @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
Mar 27@18:30 – 20:00
SPR Chrobry Głogów: otwarte treningi @ Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka
Podoba Ci się piłka ręczna? Chciałbyś spróbować jak to jest grać w handball? POZNAJ PIŁKĘ RĘCZNĄ! Zapraszamy na bezpłatne, otwarte treningi pod okiem trenerów Chrobrego! Przyjdź i zagraj z nami – wystarczy obuwie zmienne, sportowy[...]
19:00 Chór Beati Cantores – próby
Chór Beati Cantores – próby
Mar 27@19:00 – 20:00
Chór Beati Cantores - próby
Stowarzyszenie Chór Beati Cantores w Głogowie ogłasza nabór do wszystkich sekcji głosowych. Osoby zainteresowane – pragnące realizować się w śpiewie chóralnym, zapraszamy na próby chóru w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19:00 w salce[...]
20:00 Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Mar 27@20:00 – 21:00
Fitness Total Body Workout @ Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Fitness Total Body Workout, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz środę w Gimnazjum nr 2 w Głogowie. Zyskaj radość energię, popraw kondycję, spal setki kalorii i bądź fit![...]
Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X