2014-01-27-wnioski-o-dotacje-Kraina-Legow-Odrzanskich@Glogow-wnioski-o-dotacje-unijne-szczecin
Wyświetl artykuł

Można składać wnioski o dotację

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z programu Leader. W konkursie mogą wziąć udział osoby z terenu gminy wiejskiej Głogów oraz z gminy Pęcław. W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie na 4 działania. W sumie do rozdysponowania jest ponad 2,2 mln zł.
Udostępnij