Wyświetl artykuł

40 lat w służbie

Pan Adam Sąsiadek znany jest w naszej społeczności jako strażak ochotnik. W jednostce OSP Kotla działa od 40 lat i pochwalić się może m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczenie to nadane zostało przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu. Od wielu lat Pan Adam był kierowcą w jednostce OSP Kotla, jednak z uwagi na osiągnięcie wieku 65 lat nie może brać już czynnego udziału w prowadzonych akcjach.
Udostępnij
2015-03-23-prezentacja książki-gmina Kotla
Wyświetl artykuł

600 stron wspomnień

Publikacja książki „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia osadników Rejonu Gminy Kotla” była szczególnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Kotli. W ostatnią sobotę odbyło się spotkanie autorskie połączone z prezentacją 600 stronicowej publikacji, w której opisane zostały losy dwudziestu sześciu mieszkańców gminy Kotla.
Udostępnij