zdjęcie 2014-02-18-mieszkania-chronione-stowarzyszenie-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-umysłowo@Głogów@-01
Wyświetl artykuł

Pomagają rozpocząć samodzielne życie

Głogowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od 10 lat prowadzi działania, które mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie usamodzielnić się. Dzięki kolejnym pieniądzom od gminy miejskiej Głogów członkowie Stowarzyszenia realizują kolejny projekt pn. „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.
Udostępnij