Wyświetl artykuł

Projekt „Dla dobra dziecka i rodziny”

W 2018 roku w ramach projektu unijnego „Dla dobra dziecka i rodziny” realizowanego przez Powiat Głogowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie udzielono wsparcia usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dzieciom i młodzieży instytucjonalnej, jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunom. Teraz jest okazja aby wziąć udział w tegorocznej edycji.
Udostępnij
Miedziak.info.pl TutajGLOGOW.pl PCPR Głogów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
Wyświetl artykuł

Na co dzień pomagają–teraz ich wyróżnili

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie pragnie uprzejmie poinformować, że w dniu 14 listopada 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, do której udziału zaproszono wszystkich 532 pracowników pomocy społecznej z 17 jednostek pomocowych, zarówno miejskich, powiatowych, jak i gminnych.W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących w zakresie pomocy społecznej. Podczas tego wydarzenia wyróżniono 20 osób w tym 3 osoby zostały wyróżnione Złotym Herbem Powiatu.
Udostępnij