zdjęcie 2014-03-19-budynek-PWSZ@Głogów-01
Wyświetl artykuł

Nowa pracownia w PWSZ

Profesjonalny mikroskop z kamerą, rzutnik, anatomiczne modele, plansze dydaktyczne – to wyposażenie nowej pracowni Biomedycyny i Edukacji Zdrowotnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W nowej pracowni kształcić się będą studenci głównie na kierunkach pedagogicznych. Zorganizowanie pracowni wsparła Fundacja Polska Miedź, która przekazała na ten cel darowiznę w wysokości 15 tysięcy złotych.
Udostępnij