Wyświetl artykuł

Radni uchwalili program “Trzy plus”

Dawniej model rodziny składał się z rodziców i około trzech do pięciu dzieci. Jednak z biegiem lat model rodziny się zmienił i obecnie większość rodziców posiada tylko jedno dziecko. Taki stan rzeczy może prowadzić do niżu demograficznego. Żeby temu zapobiec wprowadza się program wspierania rodzin wielodzietnych. Wczoraj (25 czerwca) radni miejscy uchwalili program pod nazwą “Trzy plus” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Radni byli zgodni, co do słuszność wprowadzenia samego programu. Dyskusja dotyczyła jedynie formy wsparcia.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Radni rozmawiali o przekształceniu głogowskiego szpitala

Już od kilku miesięcy mówi się o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w spółkę prawa handlowego. Pomysł ten ma pomóc w funkcjonowaniu głogowskiego szpitala zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację finansową. Pierwsze kroki w sprawie przekształcenia zostały już podjęte, bo Zarząd Powiatu Głogowskiego zatrudnił kancelarię prawną, która będzie pomagać przejść przez ten proces. Jednak nadal nie milkną obawy związane z przekształceniem. 7 maja w Sali Rajców w głogowskim ratuszu odbyła się debata temat przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Temat pojawił się także na wtorkowej (14 maja) sesji Rady Miasta. W porządku obrad znalazł się punkt pod nazwą “Informacja na temat funkcjonowania i przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w spółkę”.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Radni miejscy poparli inicjatywę utworzenia korytarza transportowego

22 marca bieżącego roku w Głogowie odbyła się konferencja pod nazwą “Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową numer 12”. Autorem tej koncepcji jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej. Według koncepcji ma powstać korytarz łączący Saksonię, Dolny Śląsk, Wielkopolskę oraz Ziemię Lubuską. 29 kwietnia podczas sesji Rady Powiatu radni powiatowi poparli tą inicjatywę. Wczoraj (14 maja) zrobili to także radni miejscy.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Radni we wszystkim zgodni

Wczoraj (14 maja) w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu odbyła się sesja Rady Miasta. Według porządku obrad radni miejscy mieli do przegłosowania 18 uchwał i dwa stanowiska. Sesja Rady Miasta trwa ponad cztery godziny i nie obyło się czasami bez dyskusji, jednak ostatecznie wszystkie uchwały zostały większością głosów przyjęte przez radnych miejskich. Większość radnych poparła także stanowiska w sprawie petycji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz w sprawie inwestycji pod nazwą “Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową numer 12”.

Udostępnij
Wyświetl artykuł

Radni na sesji o ZOZ-ie i nowym żłobku

W najbliższy wtorek (14 maja) w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miasta Głogowa. Porządek obrad jest bardzo bogaty i obejmuje dwadzieścia punktów. Na sesji radni będą zajmować się między innymi Zakładem Opieki Zdrowotnej w Głogowie, zmianach w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 oraz utworzeniem nowego żłobka na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Udostępnij