2015-06-17 Rafael Rokaszewicz Kadencyjny Plan Gospodarczy @Ratusz (fot. A. Błaszczyk)
Wyświetl artykuł

Rokaszewicz: „To bardzo ambitny plan. Chciałbym w tej kadencji doprowadzić lub przynajmniej przygotować do realizacji wszystkie zawarte w nim zadania.”

20 maja 2015 r. na sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o realizacji Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2014-2018, który przedłożył prezydent miasta Rafael Rokaszewicz. Czym jest ten dokument? W jakim celu powstał? Jakie inwestycje zostaną w najbliższym czasie rozpoczęte w Głogowie i czy miasto na nie stać – o tym rozmawiamy z prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem.
Udostępnij