Miedziak.info.pl pieniądze banknoty monety złotówki
Wyświetl artykuł

Kolejne środki pozyskane!

Grupa Aktywni dla Gminy Żukowice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskała środki na projekt pn. Pracowania Działań Twórczych „LiteraSztuka”, w wysokości 5000 zł.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Inwestują środki unijne w edukację

Gmina Żukowice podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu pn.: „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.
Udostępnij
Foto: Redakcja TutajGLOGOW.pl
Wyświetl artykuł

Będzie kanalizacja w Sobczycach i Krzekotówku

[caption id="attachment_5242" align="alignnone" width="960"]Foto: Redakcja TutajGLOGOW.pl2013-03-12 Będzie kanalizacja w Sobczycach i Krzekotówku[/caption]

Gmina Kotla pozyskała kolejne środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej w Sobczycach i Krzekotówku. Tym razem środki będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będą stanowiły dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców obu miejscowości. W sumie w miejscowościach Sobczyce i Krzekotówek zostanie wybudowanych 110 sztuk przyłączy sieci kanalizacyjnej. Planowany koszt tej inwestycji to ponad 287 tysięcy złotych, z czego 105 tysięcy złotych pokryje otrzymane dofinansowanie.

Udostępnij