Wyświetl artykuł

Nieporozumienie związane z tablicą pamiątkową

26 lutego bieżącego roku Rada Miejska w Głogowie wystosowała stanowisko w sprawie umieszczenia na Ratuszu pamiątkowej tablicy upamiętniającej nadania praw miejskim naszemu miastu w 1253 roku. Radni chcieli żeby odsłonięcie tablicy nastąpiło w grudniu bieżącego roku. Jednak pomysł ten od początku spotyka się z formalnymi problemami. Najpierw projekt nie mógł złożyć sam Roman Bochanysz. Później konserwator wydał opinię, że umieszczenie takiej tablicy jest nieuzasadnione. Okazuje się jednak, że taka decyzja była spowodowana nieporozumieniem.

Udostępnij