Mniej azbestu na terenie gminy Żukowice

Na terenie gminy Żukowice zakończony został pierwszy etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 19 tysięcy złotych, z czego 16 tysięcy to środki pozyskane z województwa. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest należy do zadań samorządu gminnego.
Udostępnij