Arch.-2012-03-29-gmina-wiejska-Glogow-01
Wyświetl artykuł

Zostało niewiele czasu

Mieszkańcy Gminy Wiejskiej Głogów mogą jeszcze złożyć wniosek o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.
Udostępnij